Filmy – Spotkania międzynarodowe – Interdyscyplinarne – Centrum Kultury ATRIUM , BerlinWarsztaty z Centrum Kultury Atrium 2014 w Berlinie


 

Inside

Film zrealizowany w trakcie warsztatów międzynarodowych w Berlinie.
 


 

7up FINALE

Oto film, który powstał w Dorożkarni podczas polsko-niemieckich warsztatów PRZEMIANY ZZA ŚCIANY. Młodzież z Dorożkarni i ich rówieśnicy z Centrum Kultury Atrium w Berlinie wzięła udział w warsztatach teatralnych i filmowych, które odbyły się w Warszawie w dniach 19-25 października 2014.
 


Warsztaty z Centrum Kultury Atrium 2013 w Berlinie


 

Dance (German version)

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Jugendwerk oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Film powstał w czasie polsko-niemieckich warsztatów, które odbyły się w 2013r. w Berlinie i w Warszawie. Uczestniczyła w nich młodzież z Centrum Kultury Atrium (Berlin) i Ośrodka Działań Artystycznych DOROŻKARNIA.
 


 

Dance (Polish version)

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Jugendwerk oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Film powstał w czasie polsko-niemieckich warsztatów, które odbyły się w 2013r. w Berlinie i w Warszawie. Uczestniczyła w nich młodzież z Centrum Kultury Atrium (Berlin) i Ośrodka Działań Artystycznych DOROŻKARNIA.
 


 

Kidnapping

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Jugendwerk oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Film powstał w czasie polsko-niemieckich warsztatów, które odbyły się w 2013r. w Berlinie i w Warszawie. Uczestniczyła w nich młodzież z Centrum Kultury Atrium (Berlin) i Ośrodka Działań Artystycznych DOROŻKARNIA.
 


 

Misunderstanding

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Jugendwerk oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Film powstał w czasie polsko-niemieckich warsztatów, które odbyły się w 2013r. w Berlinie i w Warszawie. Uczestniczyła w nich młodzież z Centrum Kultury Atrium (Berlin) i Ośrodka Działań Artystycznych DOROŻKARNIA.
 


 

Past

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Jugendwerk oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Film powstał w czasie polsko-niemieckich warsztatów, które odbyły się w 2013r. w Berlinie i w Warszawie. Uczestniczyła w nich młodzież z Centrum Kultury Atrium (Berlin) i Ośrodka Działań Artystycznych DOROŻKARNIA.
 


 

The Hill

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Jugendwerk oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Film powstał w czasie polsko-niemieckich warsztatów, które odbyły się w 2013r. w Berlinie i w Warszawie. Uczestniczyła w nich młodzież z Centrum Kultury Atrium (Berlin) i Ośrodka Działań Artystycznych DOROŻKARNIA.
 


 

The Split

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Jugendwerk oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Film powstał w czasie polsko-niemieckich warsztatów, które odbyły się w 2013r. w Berlinie i w Warszawie. Uczestniczyła w nich młodzież z Centrum Kultury Atrium (Berlin) i Ośrodka Działań Artystycznych DOROŻKARNIA.