LEPIENIE SIEKIEREK

Do udziału zapraszamy nie tylko mieszkańców Siekierek.

Spotykamy się zawsze:

– piątki i soboty, godz. 11.00 – 19.00

– niedziele, godz. 11.00 – 15.00

Pierwsze spotkanie na rogu ulic Polskiej i Gościniec.

<<czytaj wszystko