Jury

Na 10. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ANIOŁ 2010/2011 nadesłano 2684 prace z całej Polski. Uczestnicy konkursu to dzieci i młodzież z przedszkoli (114 osób), szkół podstawowych (1510 osób), szkół ponadpodstawowych (218 osób), ośrodków kultury, placówek wychowania pozaszkolnego, stowarzyszeń i fundacji (704 osoby), ośrodków specjalnych (79 osób). W tym roku liczną grupę stanowili młodzi artyści, którzy swoje prace do konkursu zgłosili indywidualnie (59 osób). Nad poziomem artystycznym prac czuwało 364 nauczycieli, instruktorów i wychowawców. Na wystawie pokonkursowej, oprócz prac nagrodzonych i wyróżnionych, znalazło się jeszcze 167 obrazów, rysunków, grafik, kolaży i płaskorzeźb, których autorami byli uczestnicy w wieku od 4 do 16 lat.

Jurorami 10. Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ANIOŁ 2010/2011 byli:
Zofia Bisiak – historyk sztuki, specjalizujący się w sztuce ART BRUT, autorytet w tej dziedzinie w Polsce, animator przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu plastyki, architektury krajobrazu, wiedzy o sztuce i kulturze,
Michał Szuszkiewicz – artysta malarz, ma za sobą liczne wystawy (wystawia już od 2003 r.) i projekty artystyczne w kraju i za granicą, finalista konkursu  SHOWDOWN rozgrywanego na stronie Saatchi Online.

Wernisaż wystawy oraz uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się 19 marca 2011 roku w Dorożkarni, na której spotkali się laureaci tegorocznej edycji. Wszystko zaczęło się w samo południe, przybyło wielu laureatów, nauczycieli, opiekunów i rodziców. Przywitaliśmy serdecznie wszystkich przybyłych, a szczególnie przedstawicieli ośrodków oddalonych od Warszawy – min. z Trzemeszna i Płocka. Pozdrawiamy szczególnie serdecznie tych laureatów, którzy z powodu odległości od Stolicy nie mogli przybyć na wernisaż i osobiście odebrać nagród, które prześlemy pocztą.