kontakt

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących konkursu udziela
Katarzyna Krasowska, telefon: 22 841 72 17.
email: katarzyna@dorozkarnia.pl