anioły

Ogólnopolski konkurs na anioła jest organizowany przez Dorożkarnię od 2001 roku. Prace na konkurs mogą wykonać dzieci i młodzież w wieku 4 - 16 lat. Do konkursu można złożyć kolaże, płaskorzeźby wykonane w dowolnej technice plastycznej z dowolnych materiałów (papier, masa solna, plastelina, drewno, gips, glina i inne), rysunki oraz prace malarskie. Zapraszamy do wzięcia udziału pracownie plastyczne z ośrodków kultury, szkół podstawowych, gimnazjów, zapraszamy także przedszkolaków oraz wszystkie dzieci, które lubią malować i rysować.

Prace na konkurs należy przesłać na adres Ośrodka Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży DOROŻKARNIA lub dostarczyć osobiście do 31 stycznia 2013 r.

Prosimy na opakowaniu koniecznie umieścić dopisek ANIOŁ.
Wszystkie przysłane prace lub dostarczone osobiście przez uczestników lub opiekunów powinny być zapakowane. Do opakowania prosimy włożyć kartę zgłoszenia z nazwiskami autorów prac.

Na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ANIOŁ 2011/2012 nadesłano ok. 1600 prac z 44 przedszkoli, 18 zespołów szkół, 90 szkół podstawowych, 19 gimnazjów, 47 ośrodków kultury, klubów, pracowni oraz placówek pozaszkolnych, 10 ośrodków specjalnych i indywidualnie od 53 osób z całej Polski. Opieką artystyczną objęło 228 instruktorów i nauczycieli.

Z prac 1465 zakwalifikowanych do konkursu jury w składzie Zofia Bisiak – historyk sztuki, specjalista w dziedzinie ART BRUT, Małgorzata Rittersschild – artysta malarz oraz Michał Szuszkiewicz – artysta malarz przyznało 6 nagród w dwóch grupach wiekowych: 3 równorzędne nagrody w kategorii wiekowej 4-6 lat oraz 3 równorzędne nagrody w kategorii wiekowej 7-9 lat.

W pozostałych kategoriach nagród nie przyznano.
Jury przyznało wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych:
kategoria 4-6 lat: 6 wyróżnień, kategoria 7-9 lat: 6 wyróżnień, kategoria 10-12 lat: 4 wyróżnienia, kategoria 13-16 lat: 2 wyróżnienia.

Razem przyznano 24 nagrody i wyróżnienia.
Ponadto jury wybrało 83 prace na wystawę.

Jury przyznało także WYRÓŻNIENIE SPECJALNE dla Pani Beaty Mikulik – Bihałowicz za szczególne osiągnięcia w pracy z dziećmi z Domu Kultury MIŚ oraz Domu Kultury PRAGA.

Poniżej znajdują się linki do list z nazwiskami osób nagrodzonych i wyróżnionych:

NAGRODZENI W KONKURSIE (pdf)
WYRÓŻNIENI W KONKURSIE (pdf)
OSOBY, KTÓRYCH PRACE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE NA WYSTAWĘ (pdf)
DOROŻKARNIA
Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży.
Warszawa 00-709, ul. Siekierkowska 28
tel.022 841 91 22, fax.:022 841 91 22,
www.dorozkarnia.pl
e-mail: biuro@dorozkarnia.pl,

DOJAZD autobusami linii nr 108 i 167 (przystanek Łososiowa).

opiekun konkursu KATARZYNA KRASOWSKA
e-mail:katarzyna@dorozkarnia.pl