anioły

Ogólnopolski konkurs na anioła jest organizowany przez Dorożkarnię od 2001 roku. Prace na konkurs mogą wykonać dzieci i młodzież w wieku 4 - 16 lat. Do konkursu można złożyć kolaże, płaskorzeźby wykonane w dowolnej technice plastycznej z dowolnych materiałów (papier, masa solna, plastelina, drewno, gips, glina i inne), rysunki oraz prace malarskie. Zapraszamy do wzięcia udziału pracownie plastyczne z ośrodków kultury, szkół podstawowych, gimnazjów, zapraszamy także przedszkolaków oraz wszystkie dzieci, które lubią malować i rysować.

Na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ANIOŁ 2013/2014 nadesłano nadesłano 1650 prac z 124 placówek (przedszkoli, zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego, ośrodków kultury, klubów, pracowni oraz placówek pozaszkolnych, ośrodków specjalnych) i indywidualnie od 42 osób z całej Polski. Opieką artystyczną objęło 243 instruktorów i nauczycieli.

Z 1610 prac zakwalifikowanych do konkursu jury przyznało 12 nagród w czterech grupach wiekowych:
3 równorzędne nagrody w kategorii wiekowej 4 - 6 lat
4 równorzędne nagrody w kategorii wiekowej 7 - 10 lat
3 równorzędne nagrody w kategorii wiekowej 11 - 13 lat
2 równorzędne nagrody w kategorii wiekowej 14 - 16 lat

Jury przyznało wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych:
4-6 lat: 4 wyróżnienia
7-10 lat: 10 wyróżnień
11-13 lat: 3 wyróżnienia
14-16 lat: 4 wyróżnienia

Razem nagród i wyróżnień: 33. Ponadto jury wybrało 112 prac na wystawę.
Jury przyznało także WYRÓŻNIENIE SPECJALNE Pani Hannie Kaweckiej z Centrum Działań Plastycznych AKADEMIA przy Ośrodku Kultury i Sportu w Świeciu oraz Panu Jerzemu Koprasowi z Rydzyńskiego Ośrodka Kultury za szczególne osiągnięcia w pracy z dziećmi.
Wszystkie nazwiska osób nagrodzonych, wyróżnionych i których prace zostały zakwalifikowane do wystawy zamieszczamy w protokole.

PROTOKÓŁ (PDF)

Finał Konkursu i wernisaż wystawy pokonkursowej połączony z wręczeniem nagród i dyplomów: 8 marca 2014 roku w Dorożkarni o godz. 14.00
DOROŻKARNIA
Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży.
Warszawa 00-709, ul. Siekierkowska 28
tel.022 841 91 22, fax.:022 841 91 22,
www.dorozkarnia.pl
e-mail: biuro@dorozkarnia.pl,

DOJAZD autobusami linii nr 108 i 167 (przystanek Łososiowa).

opiekun konkursu KATARZYNA KRASOWSKA
e-mail:katarzyna@dorozkarnia.pl