anioły

Ogólnopolski konkurs na anioła jest organizowany przez Dorożkarnię od 2001 roku. Prace na konkurs mogą wykonać dzieci i młodzież w wieku 4 - 18 lat. Do konkursu można złożyć kolaże, płaskorzeźby wykonane w dowolnej technice plastycznej z dowolnych materiałów oprócz szkła, rysunki oraz prace malarskie. Niestety, ze względu na warunki lokalowe nie przyjmujemy rzeźb. Wszystkie przysyłane prace należy wykonać w sposób trwały i odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Zapraszamy do wzięcia udziału pracownie plastyczne z ośrodków kultury, szkół podstawowych, gimnazjów, zapraszamy także przedszkolaków oraz wszystkie dzieci, które lubią malować i rysować.

Prace na konkurs należy przesłać na adres Ośrodka Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży DOROŻKARNIA lub dostarczyć osobiście do 22 stycznia 2015 r.

Prosimy na opakowaniu koniecznie umieścić dopisek „ANIOŁ”.
Wszystkie przysłane prace lub dostarczone osobiście przez uczestników lub opiekunów powinny być zapakowane. Do opakowania prosimy włożyć kartę zgłoszenia z nazwiskami autorów prac.

Na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ANIOŁ 2013/2014 nadesłano 3228 prac z 490 placówek (142 przedszkoli, 59 zespołów szkół,146 szkół podstawowych, 49 gimnazjów, 5 liceum ogólnokształcącego i szkół ponadgimnazjalnych, 63 ośrodków kultury, klubów, pracowni oraz placówek pozaszkolnych, 25 ośrodków specjalnych, 1 domu dziecka) i indywidualnie od 116 osób z całej Polski.

Opieką artystyczną zgłoszone do konkursu dzieci i młodzież objęło 658 instruktorów i nauczycieli.

Z 3119 prac zakwalifikowanych do konkursu (109 nie zakwalifikowano do konkursu) jury w składzie:
Zofia Bisiak – historyk sztuki, specjalista w dziedzinie ART BRUT,
Katarzyna Krasowska – grafik i pedagog, przedstawiciel organizatora,
Michał Górski – artysta plastyk

przyznało 8 nagród w czterech grupach wiekowych:
3 równorzędne nagrody w kategorii wiekowej 4 - 6 lat
3 równorzędne nagrody w kategorii wiekowej 7 - 10 lat
2 równorzędne nagrody w kategorii wiekowej 11 - 13 lat
W kategorii wiekowej 14 - 18 lat jury nie przyznało nagród.

Jury przyznało wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych:
4-6 lat: 5 wyróżnień
7-10 lat: 6 wyróżnień
11-13 lat: 4 wyróżnienia
14-16 lat: 5 wyróżnień
Razem nagród i wyróżnień: 28. Ponadto jury wybrało 157 prac na wystawę.

Jury oraz organizator przyznali także WYRÓŻNIENIA SPECJALNE za szczególne osiągnięcia w pracy z dziećmi instruktorom:
Pani Ewelinie Kabaczyńskiej oraz Pani Elżbiecie Kupny z Klubu PASTEL Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Pani Annie Szyszce z Piątkowskiego Centrum Kultury DĄBRÓWKA w Poznaniu
Pani Małgorzacie Wrzosińskiej z Fundacji Kultury i Sportu PRAWOBRZEŻE w Szczecinie.

NAGRODY i WYRÓŻNIENIA ANIOŁ 2015 (pdf)
UDZIAŁ W WYSTAWIE POKONKURSOWEJ ANIOŁ 2015 (pdf)

Finał konkursu i wernisaż wystawy pokonkursowej połączony z wręczeniem nagród i dyplomów: 14 lutego 2015 roku w Dorożkarni o godz. 14.00

DOROŻKARNIA
Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży.
Warszawa 00-709, ul. Siekierkowska 28
tel.022 841 91 22, fax.:022 841 91 22,
www.dorozkarnia.pl
e-mail: biuro@dorozkarnia.pl,

DOJAZD autobusami linii nr 108 i 167 (przystanek Łososiowa).

opiekun konkursu KATARZYNA KRASOWSKA
e-mail:katarzyna@dorozkarnia.pl