anioły

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Ogólnopolski konkurs na anioła jest organizowany przez Dorożkarnię od 2001 roku. Prace na konkurs mogą wykonać dzieci i młodzież w wieku 4 - 20 lat. Do konkursu można złożyć prace wykonane w dowolnej technice plastycznej z dowolnych materiałów oprócz szkła, a więc rysunki, grafiki, tkaniny oraz prace malarskie. Niestety, ze względu na warunki lokalowe i wystawiennicze nie przyjmujemy rzeźb i płaskorzeźb. Wszystkie przysyłane prace należy wykonać w sposób trwały i odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Zapraszamy do wzięcia udziału pracownie plastyczne z ośrodków kultury, szkół podstawowych, gimnazjów, zapraszamy także przedszkolaków oraz wszystkie dzieci, które lubią malować i rysować.
Prace na konkurs należy przesłać na adres Ośrodka Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży DOROŻKARNIA lub dostarczyć osobiście do 10 lutego 2016 r. Prosimy na opakowaniu koniecznie umieścić dopisek „ANIOŁ”.
Wszystkie przysłane prace lub dostarczone osobiście przez uczestników lub opiekunów powinny być zapakowane. Do opakowania prosimy włożyć kartę zgłoszenia w osobnej kopercie z nazwiskami autorów prac.

Na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ANIOŁ 2016 nadesłano 2626 prac z 361 placówek (45 przedszkoli, 41 zespołów szkół, 117 szkół podstawowych, 50 gimnazjów, 5 liceum ogólnokształcącego i szkół ponadgimnazjalnych, 88 ośrodków kultury, klubów, pracowni oraz placówek pozaszkolnych, 15 ośrodków specjalnych) i indywidualnie od 68 osób z całej Polski. 

Opieką artystyczną objęło wychowanków 467 instruktorów i nauczycieli. 

61 prac nie zakwalifikowano do konkursu Z 2565 prac zakwalifikowanych do konkursu jury w składzie: 
Zofia Bisiak – historyk sztuki, specjalista w dziedzinie ART BRUT, oraz plastycy: Dorota Więckiewicz, Michał Górski i Katarzyna Krasowska (także przedstawiciel organizatora) przyznało12 nagród w czterech grupach wiekowych:
2 równorzędne nagrody w kategorii wiekowej 4 - 6 lat
6 równorzędnych nagród w kategorii wiekowej 7 - 11 lat
3 równorzędne nagrody w kategorii wiekowej 12 - 15 lat
1 nagroda w kategorii wiekowej 16 - 20 lat.

Jury przyznało wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych:
4-6 lat: 4 wyróżnień
7-11 lat: 8 wyróżnień
12-15 lat: 4 wyróżnienia
16-20 lat: 2 wyróżnienia
Razem nagród i wyróżnień: 30.

Ponadto jury wybrało 74 prac na wystawę.

Jury oraz organizator przyznali także WYRÓŻNIENIE SPECJALNE za szczególne osiągnięcia w pracy z dziećmi instruktorom:
Pani Iwonnie Jedlińskiej z Młodzieżowego Domu Kultury POD AKACJĄ w Lublinie,
Pani Renacie Włóce z Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku.


NAGRODY i WYRÓŻNIENIA ANIOŁ 2016 (pdf)
UDZIAŁ W WYSTAWIE POKONKURSOWEJ ANIOŁ 2016 (pdf)

Finał konkursu i wernisaż wystawy pokonkursowej połączony z wręczeniem nagród i dyplomów: 5 marca 2016 roku w Dorożkarni o godz. 14:30.
Zapraszamy!
DOROŻKARNIA
Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży.
Warszawa 00-709, ul. Siekierkowska 28
tel.022 841 91 22, fax.:022 841 91 22,
www.dorozkarnia.pl
e-mail: biuro@dorozkarnia.pl,

DOJAZD autobusami linii nr 108 i 167 (przystanek Łososiowa).

opiekun konkursu KATARZYNA KRASOWSKA
e-mail:katarzyna@dorozkarnia.pl