SPONTAN 2019 16.Ogólnopolskie Spotkania Taneczne

REGULAMIN

 1. Organizator: Dom Kultury DOROŻKARNIA w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, www.dorozkarnia.pl;
 1. Cele imprezy: popularyzacja różnorodnych form tanecznych wśród młodzieży, nawiązywanie współpracy między ośrodkami kultury i zespołami.
 1. Termin i miejsce: 27 maja 2019 (poniedziałek), godz.10.00-19.00, Teatr Muzyczny ROMA, Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa
 1. Warunki uczestnictwa:  uczestnicy wypełniają formularz zgłoszenia w terminie od 18 marca 2019 do 19 kwietnia 2019.

TU WYPEŁNIJ FORMULARZ dla kategorii taniec jazzowy

TU WYPEŁNIJ FORMULARZ dla kategorii inscenizacja taneczna

TU WYPEŁNIJ FORMULARZ dla kategorii inne propozycje taneczne

 

LISTY REZERWOWE 

TU WPISZ SIĘ NA LISTĘ REZERWOWĄ dla kategorii taniec jazzowy

TU WPISZ SIĘ NA LISTĘ REZERWOWĄ dla kategorii inscenizacja taneczna

TU WPISZ SIĘ NA LISTĘ REZERWOWĄ dla kategorii inne propozycje taneczne

 

UWAGA! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

 

Zawiadomienie o kwalifikacji z dokładnym programem imprezy zespoły otrzymają 29 kwietnia 2019.

Wpisowe od jednej prezentacji wynosi 150 zł.

W/w kwotę uczestnicy wpłacają na konto Domu Kultury Dorożkarnia (po telefonicznym potwierdzeniu udziału w konkursie przez Organizatora):

Opis: SPONTAN 2019 / ZESPÓŁ  / MIEJSCOWOŚĆ

NR KONTA: Bank PEKAO SA; 03 1240 6003 1111 0000 4945 4998

 

Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację w internecie oraz we wszelkich publikacjach dotyczących Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych SPONTAN 2019 swojego wizerunku utrwalonego w związku z organizacją i przeprowadzeniem Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych SPONTAN 2019.

 

 1. Założenia organizacyjne:
 • Organizator zastrzega sobie kwalifikowanie zespołów na podstawie kolejności nadesłanych kart zgłoszenia.
 • W Konkursie nie biorą udziału grupy taneczne z Domu Kultury Dorożkarnia – Organizatora.
 • W konkursie mogą brać udział zespoły i grupy taneczne (oprócz: formacji tańca towarzyskiego, zespołów tańca irlandzkiego, zespołów folklorystycznych, grup cheerleaders, tap dance, zespołów tańca sportowego i akrobatycznego) działające w ośrodkach kultury, klubach, szkołach, stowarzyszeniach, fundacjach itp. lub niezrzeszeni.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału soliści, duety, za zespół przyjmuje się grupę od 3 osób do maks. 24 osób.
 • Każdy zespół może zaprezentować jedną choreografię w każdej kategorii tanecznej.
 • W każdej kategorii tanecznej będzie dopuszczone maksymalnie 20 prezentacji choreograficznych.
 • Każda prezentacja musi być przysłana na osobnej karcie zgłoszenia. Wysłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad regulaminu konkursu.
 • Zespół nie może wnosić na scenę rekwizytów mogących zabrudzić scenę lub uszkodzić ciało tancerzy.
 • Nie przewidywane są próby na scenie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności prezentacji oraz do zmian w regulaminie.
 • Organizator zobowiązuje zespoły do dzielenia się garderobami z innymi grupami oraz przestrzegania zasad przebywania w garderobach i teatrze.

KATEGORIE TANECZNE:

 1. TANIEC JAZZOWY – do 4 minut (wszystkie style oparte na technice tańca jazzowego: modern jazz / lyrical jazz / broadway jazz / afro jazz / street jazz itp.);
 2. INSCENIZACJA TANECZNA – do 6 minut (taniec mający formę opowieści. Prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię np. fragment przedstawienia, oparta o jednolitość techniki i formy);
 3. INNE PROPOZYCJE TANECZNE – do 4 minut (możliwość użycia i mieszania dowolnych technik tanecznych);

WIEK UCZESTNIKÓW: Powyżej 13 roku życia

 

JURY:

Jury wyłoni trzy najlepsze prezentacje z każdej kategorii tanecznej oraz przyzna Grand Prix SPONTANu.  Decyzja jury jest niepodważalna i ostateczna.

Prezentacje będą oceniane przez jury zawodowe (złożone z osób profesjonalnie związanych z ruchem tanecznym) oraz jury młodzieżowe (złożone z osób zajmujących się tańcem amatorsko).

 

NAGRODY:

Każdy zespół otrzyma dyplom za udział w konkursie. Przyznawane będą nagrody od organizatora i sponsorów konkursu.

 

 1. Inne uwagi:
 • Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i podłogę baletową o wymiarach 11 metrów szerokości x 8 metrów głębokości.
 • Wszystkie zespoły mają jednakowe oświetlenie podczas prezentacji.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatniach rzeczy osobiste i kostiumy.
 • Organizator prosi o szanowanie i niezanieczyszczanie pomieszczeń, w których odbędzie się konkurs.
 • Uczestnicy przyjeżdżają, ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji patronujących. Zespół zobowiązany jest do stawienia się minimalnie na godzinę przed planowaną prezentacją.

 

Koordynatorzy festiwalu: Izabella Borkowska i Darek Sikorski.

 

ORGANIZATOR:

Dom Kultury DOROŻKARNIA w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

ul. Siekierkowska 28; 00-709 Warszawa

tel: 22 841 91 22, e-mail:biuro@dorozkarnia.pl

 


Archiwum