Kategorie
Aktualności

DOROŻKARNIA ZATRUDNI ANIMATORA/KĘ

Dom Kultury DOROŻKARNIA w dz. Mokotów m. st. Warszawy poszukuje animatora/animatorki w Dziale Animacji w wymiarze ¾ etatu.

Dom Kultury DOROŻKARNIA zlokalizowany jest przy ulicy Siekierkowskiej 28 (dzielnica Mokotów, osiedle Siekierki).

To oferta dla osób, które lubią pracę z ludźmi, są samodzielne, odpowiedzialne i komunikatywne. Czują się dobrze w zadaniach związanych z poznawaniem potrzeb kulturalnych różnych grup odbiorców. Ciekawią je trendy w kulturze.

Zakres obowiązków animatora/animatorki koncentruje się wokół działań związanych z:

• rozwijaniem wolontariatu tj. rekrutacją wolontariuszy oraz planowaniem ich pracy

• prowadzeniem aktywności animacyjnych z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi

• budowaniem relacji z mieszkańcami i lokalnymi wspólnotami

• pracą koncepcyjną nad projektami kulturalno-animacyjnymi

• współpracą organizacyjną przy realizacji projektów lokalnych, dzielnicowych, miejskich i ogólnopolskich

• udziałem w wydarzeniach realizowanych przez Dorożkarnię oraz w wydarzeniach, których jest partnerem wg potrzeb

• udziałem w zebraniach działu, współpracą w analizowaniu, planowaniu i organizowaniu wydarzeń animacyjnych i kulturalnych.

Kompetencje i wymagania:

• wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów, mile widziani studenci

• umiejętność pracy w zespole

• komunikatywność

• pozytywne nastawienie do ludzi

• dokładność i sumienność w realizacji obowiązków

• znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office.

Oferujemy:

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze ¾ etatu

• pracę w ciekawym miejscu z przyjaznym zespołem w miłej atmosferze

• wsparcie w rozwijaniu kompetencji zawodowych oraz w budowaniu ścieżki zawodowej.

Termin przyjmowania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 8 lutego 2023 na adres: biuro@dorozkarnia.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać: w spr. stanowiska animator/ka kultury).

Wszystkim kandydatkom i kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:

Do celów rekrutacyjnych prosimy zawrzeć w aplikacji niniejszą klauzulę:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko animator kultury, ogłoszonej 25 stycznia 2023 r. i prowadzonej przez Dom Kultury Dorożkarnia w dz. Mokotów m. st. Warszawy, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Kultury Dorożkarnia w dz. Mokotów m. st. Warszawy, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa, , tel. 22 841 91 22, www.dorozkarnia.pl.

Państwa dane zbierane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. promocji.

Podanie danych jest dobrowolne. Nie podanie danych lub wycofanie zgody skutkowało będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez okres trwania wymienionego procesu rekrutacji.

Po zakończeniu działań związanych z procesem zostaną one usunięte. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, a przetwarzane jedynie w celu określonym powyżej.

Dane nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W ramach przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu prawo:

– anulowania wydanej zgody;

– dostępu do danych, uzyskania kopii;

– do sprostowania danych;

– do „bycia zapomnianym”, usunięcia danych z bazy;

– do ograniczenia przetwarzania danych;

– do przenoszenia danych;

– do złożenia skargi do organu nadzorczego;

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można uzyskać na stronie https://www.dorozkarnia.pl/klauzula-informacyjna-rodo/

W sprawach związanych z Państwa danymi oraz ich przetwarzaniem mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo pod adresem: iod@poczta.dorozkarnia.pl