Kategorie
Projekty międzynarodowe

ENCC

EUROPEAN NETWORK OF CULTURE CENTRES

DOROŻKARNIA jest członkiem sieci ENCC od 2006r. W ramach sieci organizowane są konferencje, szkolenia, wizyty studyjne i targi projektów.

 

ENCC jest społecznością 54 członków o ogromnej różnorodności pod względem narodowości, rodzajów organizacji i obszarów działania. Członkami sieci są organizacje z 24 krajów europejskich (12 krajowych sieci centrów kultury, 2 regionalne sieć centrów kultury, 23 lokalne sieci centrów kultury, 14 organizacji kulturalnych, 3 osoby indywidualne. 80% tej grupy to organizacje częściowo lub całkowicie finansowane ze środków publicznych, swoje działania członkowie prowadzą na wszystkich poziomach: lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym. Każdy z nas ma nieco inny profil, interesują nas różne aspekty działalności kulturalnej i artystycznej, m.in.: zarządzanie projektem (na poziomie międzynarodowym), organizacja działań (artystycznych, społeczno-kulturalnych, edukacyjnych), rozwój społeczności, sztuka amatorska, zaangażowanie publiczności, rozpowszechnianie kultury, rzecznictwo / polityka, wsparcie artystów, rozwój alternatywnych praktyk artystycznych, integracji / uchodźców, tworzenia sieci kontaktów, rozwoju obszarów wiejskich itp.

 

Współpraca z różnymi członkami ENCC ułatwia znalezienie najlepszych partnerów dla twoich projektów i dotarcie do organizacji ze wszystkich dziedzin.

 

Różnorodność naszych członków:

  • wzmacnia zrównoważony rozwój sieci;
  • obejmuje różne perspektywy kulturowe, sektorowe i strukturalne;
  • jest siłą dla projektów unijnych i międzynarodowych;
  • i przyczynia się do tworzenia nowych synergii między europejskimi centrami kultury i innymi europejskimi zainteresowanymi współpracą stronami.

Oficjalna strona sieci ENCC