Register Now

Register Now

 • Zgłoszenia: 

  Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest przesłanie do Organizatora  wypełnionej karty zgłoszenia  udziału w konkursach w terminie do 24 lutego br. (biuro@dorozkarnia.pl )

  Zasady:

  Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane wszystkie grupy i zespoły taneczno-ruchowe działające w placówkach oświatowych dzielnicy Mokotów.

  • Prezentacje będą oceniane przez jury w dwóch kategoriach:
  1. taniec ludowy,
  2. taniec nowoczesny – dopuszczalne są różne formy, gatunki i techniki tańca, np. rap, hip-hop funky, modern, formacje disco, inscenizacje piosenek, widowiska ruchowo-taneczne.
  • Uczestnicy występują z własnym instrumentalnym akompaniamentem, (Organizator zapewnia jedynie elektroniczny fortepian) lub podkładem muzycznym (wyłącznie płyta CD – opisana!).
  • Uczestnicy prezentują maksymalnie dwa programy, czas jednego występu do 4 minut.
  • Na każdą prezentację należy przysłać oddzielne zgłoszenie.
  • Zespół zobowiązany jest do stawienia się na godzinę przed planowaną prezentacją.
  • Organizatorzy dysponują powierzchnią do prezentacji 5×8 m,  zapewniają sprzęt nagłaśniający oraz podłogę baletową.
  • Jury oceniać będzie według następujących kryteriów: oryginalność pomysłu, układ choreograficzny, kompozycja taneczna, technika i harmonia ruchu, pomysłowość kostiumu, wdzięk i elegancję wykonania, adekwatność kostiumu, muzyki i choreografii do kategorii wiekowej.
  • Jury ma  prawo do  dyskwalifikacji zespołów, które zaprezentują nieodpowiednie dla swojego  wieku: kostium, ruch bądź muzykę.
  • Wszelkie decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
  • Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

  Tutaj wypełnij kartę zgłoszenia

  Przebieg: 

  Data i miejsce konkursu: 2 marca 2020 r. w godz.10:00 – 15:00, DK Dorożkarnia, ul. Siekierkowska nr 28

  Program:

  godz. 10:00 – 11:30, Prezentacje taneczne zespołów przedszkolnych,

  godz. 11:30, Obrady jury.

  godz. 11:50, Ogłoszenie wyników konkursu,

  godz. 12:00 – 14:30, Prezentacje taneczne zespołów szkolnych

  godz. 14:30 obrady jury

  godz. 14:50 Ogłoszenie wyników konkursu

  Koordynator: Krzysztof Wilkowski, kontakt – krzysztof.wilkowski@dorozkarnia.pl 

  tel. 22 841 72 17

  Laureaci pierwszych miejsc  wystąpią w Koncercie Galowym, który odbędzie się  6 kwietnia 2020 roku o godz. 10:00 dla przedszkoli, o godz. 12:00 dla szkół w Służewskim Domu Kultury.

  Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach:

  1.  Organizacji działań konkursowych;
  2. Publikacji wyników konkursu na stronie internetowej organizatora, portalu Facebook oraz
   w publikacjach pokonkursowych”

  Słownik/Informacja:

  • W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą jest – szkoła publiczna, szkoła niepubliczna, szkoła prywatna, szkoła społeczna – mająca swoja siedzibę na terenie dzielnicy Mokotów
  • W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą nie są: instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, oraz szkoły artystyczne prywatne i publiczne.

  *Placówka Oświatowa – są to: Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Ogród Jordanowski. (z wyłączeniem Młodzieżowego Domu Kultury, który jest jednym z organizatorów konkursu).

  Oficjalny Profil FB Festiwalu: https://www.facebook.com/mamtofestiwal/

  Lista pozostałych konkursów w ramach Festiwalu MAM to

  Profil Festiwalu MAM to! na portalu Facebook.com

Content | Menu | Access panel