Kategorie
DLA RODZICÓW

EWALUACJA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH REALIZOWANYCH W DOMU KULTURY DOROŻKARNIA W SEZONIE ARTYSTYCZNYM 2019/2020

Dom Kultury Dorożkarnia  jest publiczną instytucją kultury, która od 20 lat przygotowuje i realizuje ofertę zajęć artystycznych oraz działa ze społecznością lokalną na terenie osiedla Siekierki w Warszawie. Na początku głównymi odbiorcami i odbiorczyniami naszych działań były dzieci i młodzież, obecnie są to również dorośli.

Ze względu na chęć oceny proponowanej oferty w sezonie artystycznym 2019/2020 oraz wskazanie kierunków do jej rozwoju czy modyfikacji, pod koniec trwania sezonu została przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna. Głównie zależało nam na poznaniu opinii uczestniczek, uczestników oraz prowadzących, aby móc porównać je między sobą oraz przygotować ofertę na kolejny rok, która w jeszcze większym stopniu będzie dostosowana do ich potrzeb. Badanie było ewaluacją ex-post, przeprowadzoną po zakończeniu całego roku zajęć artystycznych.

POZNAJ RAPORT: EWALUACJA – raport