KONTAKT

OŚRODEK DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH dla DZIECI MŁODZIEŻY
DOROŻKARNIA

00-709 Warszawa, ul. Siekierkowska 28
tel. 022 841 91 22, 841 72 17 fax.: 022 841 91 22

OPIEKUN FESTIWALU:
Agnieszka Skalska agnieszka.skalska@dorozkarnia.pl

Film - Best Off