anioły

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie ANIOŁ 2018!

Ogólnopolski konkurs na anioła jest organizowany przez Dorożkarnię od 2001 roku. Prace na konkurs mogą wykonać dzieci i młodzież w wieku 4 - 20 lat. Do konkursu można złożyć prace wykonane w dowolnej technice plastycznej z dowolnych materiałów oprócz szkła, a więc rysunki, grafiki, tkaniny oraz prace malarskie. Niestety, ze względu na warunki lokalowe i wystawiennicze nie przyjmujemy rzeźb i płaskorzeźb. Wszystkie przysyłane prace należy wykonać w sposób trwały i odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Zapraszamy do wzięcia udziału pracownie plastyczne z ośrodków kultury, szkół podstawowych, gimnazjów, zapraszamy także przedszkolaków oraz wszystkie dzieci, które lubią malować i rysować.
Prace na konkurs należy przesłać na adres Ośrodka Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży DOROŻKARNIA lub dostarczyć osobiście do 24 stycznia 2018 r. Prosimy na opakowaniu koniecznie umieścić dopisek „ANIOŁ 2018”.
Wszystkie przysłane prace lub dostarczone osobiście przez uczestników lub opiekunów powinny być zapakowane. Do opakowania prosimy włożyć kartę zgłoszenia w osobnej kopercie z nazwiskami autorów prac.

Prace na konkurs należy przesłać na adres Ośrodka Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży DOROŻKARNIA lub dostarczyć osobiście do 24 stycznia 2018 r.
Prosimy na opakowaniu koniecznie umieścić dopisek ANIOŁ 2018.
Wszystkie przysłane prace lub dostarczone osobiście przez uczestników lub opiekunów powinny być zapakowane. Na opakowaniu prosimy nakleić kartę zgłoszenia z nazwiskami autorów prac w osobnej kopercie. Pomoże to nam uniknąć pomyłek. Prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie właściwej karty z podaniem kompletnych adresów oraz aktualnych telefonów i emaili.
Jurorzy wszystkie prace oceniają oddzielnie, pogrupowane na kategorie wiekowe. Karty służą organizatorowi konkursu do weryfikacji wybranych prac przez jurorów i w celu powiadomienia laureatów o ewentualnych nagrodach. Dlatego prosimy o wysyłanie 1 karty z jednej placówki ze wszystkimi nazwiskami osób, których prace znajdują się w paczce.
Prace także powinny zawierać dokładny adres placówki, nazwisko autora i wiek (także podane w sposób czytelny).

Pobierz REGULAMIN 2018 I KARTĘ ZGłOSZENIA (.pdf)
Pobierz REGULAMIN 2018 I KARTĘ ZGłOSZENIA (.doc)

W dniach 27 i 28 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie jury w związku z finałem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ANIOŁ.

Jury w składzie:
Zofia Bisiak – historyk sztuki, specjalista w dziedzinie ART BRUT, Elwira Sztetner – artysta malarz, autorka prac z pogranicza rysunku, rzeźby i tkaniny artystycznej, Edyta Bystroń - artysta malarz, ilustrator i rysownik, autor komiksów, Jacek Różański – artysta plastyk z DK Dorożkarnia, Katarzyna Krasowska – plastyk z DK Dorożkarnia, grafik i pedagog, Magdalena Penczonek – DK Dorożkarnia, pedagog i plastyk przyznało nagrody i wyróżnienia:

NAGRODY:
2 równorzędne nagrody w kategorii wiekowej 4 - 6 lat 
4 równorzędnych nagród w kategorii wiekowej 7 - 11 lat 

WYRÓŻNIENIA:
4-6 lat: 4 wyróżnienia
7-11 lat: 7 wyróżnień
12-15 lat: 4 wyróżnienia
W kategorii wiekowej 16 – 20 lat nagród i wyróżnień nie przyznano.
Ponadto jury wybrało 99 prac na wystawę. 
Listy nazwisk laureatów znajdują się pod linkami:

NAGRODY WYROZNENIA 2018 (pdf)
PRACE ZAKWALIFIKOWANE NA WYSTAWE (pdf)


DOROŻKARNIA
Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży.
Warszawa 00-709, ul. Siekierkowska 28
tel.022 841 91 22, fax.:022 841 91 22,
www.dorozkarnia.pl
e-mail: biuro@dorozkarnia.pl,

DOJAZD autobusami linii nr 108 i 167 (przystanek Łososiowa).

opiekun konkursu KATARZYNA KRASOWSKA
e-mail:katarzyna@dorozkarnia.pl