Grupa kobiet z małymi dziećmi. Większość siedzi z dziećmi na kolanach, dwie kobiety stoją trzymając dzieci na rękach.Grafika wydarzenia koncert laureatów MIT TON . Na tle z fragmentem płyty winylowej informacja o kocercie online w dniu 5 grudnia

Godziny pracy

  Do Dorożkarni możesz przyjść codziennie w godzinach 9.00-21.00. Do sekretariatu zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00. [...]

Finansowanie

Naszą działalność finansuje: Miasto Stołeczne Warszawa Na realizację projektów pozyskujemy dofinansowanie ze środków m. in.:  

Przyjaciele

  INSTYTUCJE Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Portal internetowy redagowany przez Urząd m. st. Warszawy, prezentujący między innymi [...]

Własny profil i program

„Nie wychowujemy artystów – tłumaczy Anna Michalak – ale wrażliwych, młodych ludzi, dla których sztuka jest narzędziem poznawania świata. Kiedy [...]

O nas

Na początku był teatr Ośrodek Działań Artystycznych DOROŻKARNIA powstał w 2000 roku, lecz jego historia sięga roku 1985, kiedy to na warszawskim [...]

Projekty

  KORZENIE SIEKIEREK Przez dotychczasowe 10 miesięcy trwania projektu udało nam się zgromadzić duży zbiór fotografii, a także przeprowadzić [...]

Zderzenia Teatralne

    Celem projektu jest konfrontacja dorobku teatrów młodzieżowych działających w małych ośrodkach w Polsce. Główną jego część stanowi [...]

Grupy artystyczne

  Teatr Tańca JAZZ dawniej TAKT i STEP Grupa konkursowa i estradowa, tworzy choreografie i spektakle taneczne reprezentujące Dorożkarnię na [...]