Kategorie
Projekty międzynarodowe

Partnerstwa i sieci

 

Projekty międzynarodowe opierają się na dobrych partnerstwach i współpracy między instytucjami. Projekty te często są wieloletnie i złożone, wymagają dobrej koordynacji i specjalistycznej wiedzy. Dorożkarnia od lat jest członkiem międzynarodowych struktur i europejskich sieci instytucji kultury.


European Network of Culture Centres

European Network of Culture Centres ENCC została założona w 1994 roku w celu promowania dialogu i współpracy pomiędzy społecznymi centrami kultury w Europie.

Dziś ENCC dociera do około 5000 organizacji kulturalnych w 25 krajach, o bardzo zróżnicowanych strukturach, praktykach i odbiorcach.

Dorożkarnia jest członkiem sieci ENCC od 2006r. W ramach sieci pracownicy Dorożkarni brali udział w licznych konferencjach, szkoleniach, targach projektów i wymianach studyjnych.

Główne kierunki działania ENCC to budowanie sojuszy, tworzenie sieci kontaktów i rzecznictwo. Organizowane są spotkania, konferencje, szkolenia i wymiany pracowników, realizowane badania, tworzone narzędzia i publikacje. ENCC łączy swoich członków z innymi podmiotami z sektora kultury. Priorytetem jest wzmacnianie społeczności ośrodków kultury.

Współpraca z różnymi członkami ENCC ułatwia znalezienie najlepszych partnerów dla lokalnych projektów i dotarcie do organizacji ze wszystkich dziedzin.

Więcej informacji >>


Partnerstwo dzielnicy Mokotów i Treptow-Köpenick z Berlina

Porozumienie o współpracy dzielnicy Mokotów oraz Treptow-Kopenick zostało podpisane w 2015 r. Dorożkarnia nawiązała relacje z przedstawicielami dzielnicy partnerskiej w Berlinie, aby wspólnie realizować projekty międzynarodowe dla młodzieży i dorosłych.

Więcej o współpracy>>


Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty.

Dzięki dofinansowaniu projektów możliwe było zorganizowanie licznych wymian polsko-niemieckich. Pracownicy Dorożkarni regularnie pojawiają się na spotkaniach sieciujących, konferencjach i warsztatach organizowanych przez PNWM.

Więcej informacji >>


Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera relacje między Polakami i Niemcami. Przez 30 lat istnienia FWPN dofinansowała 16 tysięcy wspólnych projektów i współtworzyła tym samym podstawy zasad porozumienia polsko-niemieckiego.

U podstaw działań FWPN leży przekonanie, że Polacy i Niemcy jako partnerzy mogą wspólne działać na rzecz nowoczesnego, otwartego i sprawiedliwego społecznie współistnienia w UE. W tym sensie oba kraje tworzą wspólnotę wartości. Wymaga ona, aby dwustronność relacji nabrała nowego wymiaru i nowej jakości, a także zawierała kontekst europejski.

FWPN w 2022 r. dofinansowała projekt „Zielnik Pileckiego”.

Więcej informacji>>


Europejski Korpus Solidarności

Europejski Korpus Solidarności, EKS – międzynarodowy program Komisji Europejskiej, w ramach którego młodzi ludzie mogą wziąć udział w projektach z zakresu wolontariatu, rozwoju zawodowego.

Program daje możliwość realizacji działań, które będą odpowiedzią na tematy społeczne. Dzięki wsparciu i współpracy z Europejskim Korpusem Solidarności w 2020 i 2021 r. wspólnie z grupą inicjatywną z dorożkarniowych grup tańca, zrealizowaliśmy projekt „Lokalnie na Siekierkach”.

W 2022 r. z grupą inicjatywną z Sieci Warszawskich Festiwali Młodzieżowych realizujemy projekt „Młodzi liderzy Sieci Festiwali Młodzieżowych” wspierający organizatorów i organizatorki wydarzeń artystycznych w warszawskich liceach.

Więcej o EKS >>


River//Cities

River//Cities Platform to partnerstwo między inicjatywami kulturalnymi, środowiskowymi i politycznymi, które działają w celu włączenia terenów przyrzecznych i rozwijania rzek lub nabrzeży jako przestrzeni kulturowych.

Celem Fundacji River//Cities Platform jest zwiększenie wpływu kultury na zrównoważony rozwój miejskich nabrzeży z korzyścią dla ich mieszkańców.

Dorożkarnia zaangażowana była w działania sieci od 2006 r. wraz z innymi europejskimi miastami: Wrocławiem, Wiedniem, Sztokholmem, Rijecą.

Więcej informacji >>