Kategorie
Projekty międzynarodowe

Partnerstwa i sieci

 

Projekty międzynarodowe opierają się na dobrych partnerstwach i współpracy między instytucjami. Projekty te często są wieloletnie i złożone, wymagają dobrej koordynacji i specjalistycznej wiedzy. Dorożkarnia od lat jest członkiem międzynarodowych struktur i europejskich sieci instytucji kultury.


European Network of Culture Centres

European Network of Culture Centres ENCC została założona w 1994 roku w celu promowania dialogu i współpracy pomiędzy społecznymi centrami kultury w Europie.

Dziś ENCC dociera do około 5000 organizacji kulturalnych w 25 krajach, o bardzo zróżnicowanych strukturach, praktykach i odbiorcach.

Dorożkarnia jest członkiem sieci ENCC od 2006r. W ramach sieci pracownicy Dorożkarni brali udział w licznych konferencjach, szkoleniach, targach projektów i wymianach studyjnych.

Główne kierunki działania ENCC to budowanie sojuszy, tworzenie sieci kontaktów i rzecznictwo. Organizowane są spotkania, konferencje, szkolenia i wymiany pracowników, realizowane badania, tworzone narzędzia i publikacje. ENCC łączy swoich członków z innymi podmiotami z sektora kultury. Priorytetem jest wzmacnianie społeczności ośrodków kultury.

Współpraca z różnymi członkami ENCC ułatwia znalezienie najlepszych partnerów dla lokalnych projektów i dotarcie do organizacji ze wszystkich dziedzin.

Więcej informacji >>


Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty.

Dzięki dofinansowaniu projektów możliwe było zorganizowanie licznych wymian polsko-niemieckich. Pracownicy Dorożkarni regularnie pojawiają się na spotkaniach sieciujących, konferencjach i warsztatach organizowanych przez PNWM.

Więcej informacji >>


River//Cities

River//Cities Platform to partnerstwo między inicjatywami kulturalnymi, środowiskowymi i politycznymi, które działają w celu włączenia terenów przyrzecznych i rozwijania rzek lub nabrzeży jako przestrzeni kulturowych.

Celem Fundacji River//Cities Platform jest zwiększenie wpływu kultury na zrównoważony rozwój miejskich nabrzeży z korzyścią dla ich mieszkańców.

Dorożkarnia zaangażowana była w działania sieci od 2006 r. wraz z innymi europejskimi miastami: Wrocławiem, Wiedniem, Sztokholmem, Rijecą.

Więcej informacji >>