Anna Michalak-Pawłowska – dyrektorka


Twórczyni i dyrektorka Domu Kultury Dorożkarnia, wykładowczyni Akademii Teatralnej w Warszawie, prezeska Zrzeszenia Animatorów Kultury „Forum Kraków”,
doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Szkoły Tutorów.

W roku 1985 założyła amatorski teatr muzyczny Pantera. Od 1988 r. realizuje międzynarodowe projekty. Autorka programów radiowych i telewizyjnych promujących twórczość dziecięcą i młodzieżową. Twórczyni Festiwalu Dziecięca Stolica. Realizuje warsztaty z zarządzania kulturą oraz projekty teatralne w lokalnych społecznościach.

Jest członkinią European Network of Cultural Centres, Forum Kultury Mazowsze, wcześniej była ekspertką Instytutu Teatralnego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Komisji Dialogu Społecznego.

Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej i Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest laureatką Nagrody Fundacji Rozwoju Edukacji Lokalne za Inicjatywy Kulturalne w 2015 r. za stworzenie miejskiego portalu dotyczącego edukacji kulturalnej w Warszawie, jako wsparcia dla animatorów, edukatorów i nauczycieli www.wpek.pl oraz stworzenie konkursu mikrograntów na projekty partnerskie.

W latach 2013-2020 Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy d.s. edukacji kulturalnej.