Kategorie
Projekty międzynarodowe

interdyscyplinarne

 


POKOLENIE Y – Warszawa – Berlin 2015

Projekt realizowany przez Dorożkarnię i ośrodek kultury Atrium w Berlinie w dwóch etapach: I – w Berlinie, II w dniach 25-30 października w Warszawie. W programie: warsztaty teatralno-filmowe.

Pokolenie Y w Polsce i na Zachodzie więcej łączy niż dzieli. Pokolenie Y w Polsce cechuje odmienny stosunek do dóbr materialnych. W latach 80. wyznacznikiem statusu było posiadanie magnetowidu i samochodu. Dla Polaków w wieku dwudziestu kilku lat często dobra materialne nie mają takiego znaczenia jak dla 30 czy 40-latków. O jakości życia zaczyna decydować „bycie”, nie zaś „posiadanie”.

Przedstawiciele pokolenia Y mają wiele przydatnych umiejętności. Potrafią odnaleźć informacje, o których istnieniu początkowo nawet nie wiedzą (inna sprawa, że często nie mają pojęcia, co z tymi informacjami zrobić). Są świetnie przygotowani do poruszania się w obszarach związanych z różnorodnością kulturową. Chętnie pracują w zespołach, oceniają się w stosunku do swoich rówieśników, tworzą społeczności i często się ze sobą komunikują. Potrafią wykonywać wiele zadań w tym samym czasie (90 proc. badanych osób w wieku 18-24 lat uważa, że słuchanie iPoda w czasie pracy zwiększa ich produktywność; młodzież odczuwa znudzenie, jeśli brakuje im ciągłego strumienia bodźców w postaci muzyki i obrazu).  Można także przedstawić listę złych wiadomości związanych z nadejściem pokolenia Y. Ponieważ byli od dziecka prowadzeni przez rodziców, brak im umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji. Rodzice planowali ich życie w najmniejszych szczegółach. Teraz oczekują tego od wykładowcy lub pracodawcy, który to powinien przejąć rolę matki, okazując troskę, wyznaczając cele i pomagając w rozwoju zawodowym. Przedstawiciele pokolenia Y mają też nierealistyczne oczekiwania, uważają, że mogą zmienić cały świat w ciągu pierwszego dnia pracy. Problem w tym, że nie mają pojęcia o tym, co to znaczy wykonywać odpowiedzialne zadania. Zostali wychowani na narcyzów, a konfrontacja z rzeczywistością była dla nich wielkim przeżyciem. Dwudziestolatkom brakuje cierpliwości – dorastali w środowisku, gdzie każde działanie jest natychmiast wynagradzane.

W trakcie dwóch, tygodniowych spotkań, uczestnicy starali się odnieść do powyższego opisu, potwierdzając go lub mu zaprzeczając. Dwudziestu uczestników z dwóch krajów (Polska i Niemcy) podzielili się na dwie równe grupy.

WARSZTATY W BERLINIE:

IMG_2152 IMG_2153 IMG_2161 IMG_2172 IMG_2185

fot. Mateusz Ciągło


CAFE MŁODOŚĆ – Warszawa – Berlin 2015

Polsko-niemiecki projekt, , w którym uczestniczyła młodzież z Dorożkarni i młodzież z Haus der Jugend Charlottenburg/ Berlin we współpracy z Deutsch-Polnischen Oberschule „Robert-Jungk“ w Berlinie (w sumie 40 osób w wieku 13-18 lat)).
W trakcie 4 wymian, które trwały od kwietnia do czerwca, odbyły się warsztaty wokalne, teatralne i taneczne w Berlinie i w Warszawie. Efektem końcowym było widowisko muzyczne z wykorzystaniem multimediów, które zostało dwukrotnie zaprezentowane w czerwcu w obu miastach.

Spektakl powstał dzięki zaangażowaniu i pomysłom młodzieży. Praca polegała na wspólnych warsztatach: teatralnych, wokalnych i tanecznych. Bardzo też zaangażowała się sekcja graficzna z Niemiec. Twórcy zadali sobie pytania: jakie są różnice w zachowaniach ludzi dawniej, teraz i jakie będą w przyszłości? Czy cywilizacja i postęp nie zabrały nam “tego czegoś”, co decyduje o naszym człowieczeństwie? Czy normalne kontakty międzyludzkie stały się już niepotrzebne? A może to nieprawda? Przecież liczy się CZŁOWIEK, JEDNOSTKA i INDYWIDUALNOŚĆ. To teatralno-taneczno-wokalna podróż przez historię. Z punktu widzenia młodych Polaków i Niemców.

Ze strony Dorożkarni projekt realizowali:
Izabella Borkowska – choreograf,
Dariusz Sikorski – reżyser,
Tomasz Krupa – trener wokalny,
Maryna Czaplińska – koordynator projektu

Ze strony niemieckiej:
Marina Miller – pedagog teatru,
Arno Zillmer – instruktor muzyczny i koordynacja części niemieckiej ,
Su-Hy Schade – grafik, opiekun grupy graficznej, koordynator nagrań
Marika Kraczek – tłumaczka.
Projekt sfinansowali: Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Miasto Berlin, Burmistrz Dzielnicy Charlotenburg w Berlinie.

youtube-play-button


LATO ARTYSTYCZNE – MIĘDZYNARODOWY DOM SPOTKAŃ MŁODZIEŻY – KRZYŻOWA

Pod koniec lat 90. w zajęciach LATA ARTYSTYCZNEGO, stworzonego przez Annę Michalak (DOROŻKARNIA) i Marka Stanielewicza (ASP we Wrocławiu), uczestniczył Teatr Muzyczny PANTERA. Później, kiedy powstała DOROŻKARNIA, do Krzyżowej dołączyła również związana z nią młodzież i tak już zostało. Rosną następne pokolenia, a w DOROŻKARNI powstają kolejne grupy, które co roku w Krzyżowej doskonalą swoje umiejętności. Ważnym celem tego projektu jest promocja młodzieży z Europy Wschodniej. Wspólne zajęcia stwarzają młodym ludziom przestrzeń do swobodnej ekspresji twórczej, a dzięki wymianie doświadczeń mają oni niepowtarzalną okazję nabycia pewności artystycznej i samoświadomości.
Ideą tego projektu jest spotkanie i praca studentów uczelni artystycznych z różnych krajów Europy z młodzieżą, która dopiero tutaj ma możliwość współnej nauki tańca, pantomimy czy ceramiki. Warsztaty prowadzone są przez pedagogów oraz wykładowców uczelni artystycznych z kraju i zagranicy. Każdy z warsztatów obejmuje kilkadziesiąt godzin zajęć. W ciągu dwóch tygodni wszyscy pracują w międzynarodowych grupach, aby na zakończenie pokazać pozostałym uczestnikom wyniki swojej pracy.
Przez wiele lat w programie znajdowały się warsztaty teatralne, taneczne, bębniarskie, kwartetów smyczkowych, graficzne, rzeźbiarskie, filmowe, multimedialne i dziennikarskie.
Pobyt wszystkich młodych uczestników LATA ARTYSTYCZNEGO w Krzyżowej kończą prezentacje. Poszczególne grupy warsztatowe przedstawiają na świeżym powietrzu spektakle, wystawy, koncerty i happeningi, które są przygotowane specjalnie dla mieszkańców okolic Krzyżowej i całego Dolnego Śląska. Z myślą o nich od kilkunastu lat w trakcie projektu odbywa się bieg przełajowy oraz turniej siatkówki. Do udziału w konkurencjach sportowych mieszkańcy trenują wiele miesięcy.
Warsztaty w Krzyżowej należą już do tradycji. Rokrocznie uczestniczy w nich ponad 100 młodych ludzi z Ukrainy, Litwy, Białorusi, Niemiec, Rosji, Słowacji, Czech, Rumunii, USA, Anglii. Na zakończenie zostają przyznane „Medale Sztuki” dla najbardziej społecznych artystów, bo najważniejsze jest spotkanie i wspólne „bycie razem”, wspólna praca, a dopiero potem efekt artystyczny.

Strona internetowa: www.latoartystyczne.krzyzowa.pl


STAGES OF LEARNING Międzynarodowy Projekt Edukacji Dorosłych

Tampere, Warszawa, Kocaeli, Wiedeń, Kassel, 2007/2008

Na naukę nigdy nie jest za późno! STAGES OF LEARNING to projekt adresowany do dorożkarniowych instruktorów. Każdy ośrodek z krajów partnerskich, biorący udział w projekcie, prezentował specyfikę kraju, grupę odbiorców ośrodka, jego tradycje i, co najważniejsze, własne metody pracy. Owocem projektu jest podręcznik skierowany do instruktorów, prezentujący najlepsze przykłady działań zebrane podczas badań przeprowadzonych w krajach partnerskich projektu. Warsztatom i spotkaniom towarzyszyły prezentacje spektakli i innych wydarzeń artystycznych.


STORY SAVERS Zbieracze historii

Projekt StorySavers….tell your story, make history (StorySavers) – to międzynarodowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 – 2014 przez: Czechy, Grecję, Francję, Irlandię, Polskę, Wielką Brytanię i Norwegię.
Polega na wykorzystaniu starego medium, jakim jest zbieranie opowieści ważnych dla społeczności lokalnej w różnych częściach europy i zbudowanie na ich podstawie fragmentu wspólnej tożsamości kulturowej Europy. Zbieramy opowieści, których wątki są wspólne dla nas wszystkich. Podobne sprawy, problemy, trudności, perspektywy, mądrości, radości i pokonywanie trudności, pozwoli zbudować zrozumienie pomiędzy partnerami.
Każdy z partnerów bada lokalne środowisko i identyfikuje grupy, które będą te historie zbierały. Działania te mają na celu zainicjowanie lokalnych grup StorySavers jako społecznej sieci i powstanie faktycznych grup w regionie każdego z partnerów.
Częścią regularnych (uczących) spotkań partnerskich są treningi m. in. technik zbierania historii, fotografii oraz prezentacja regionalnych projektów StorySavers.
Uczestnikami projektu StorySavers są lokalne organizacje krajach partnerskich, szczególnie te, które pracują z osobami starszymi i rodzinami.
Każdy z partnerów ma swobodę do rozwoju własnych aktywności w zależności od potrzeb i oczekiwań środowiska lokalnego. Historie i wspomnienia będą zbierane przy użyciu różnorodnych technik i mediów. Powstanie strona internetowa, a efektem końcowym będzie wydanie e-booka, w którym znajdą się wybrane opowieści i wspomnienia zebrane przez wszystkich partnerów projektu.

Strona internetowa: www.storysavers.korzeniesiekierek.pl