Kategorie
Projekty międzynarodowe

lokalne i społeczne

 


MIĘDZYNARODOWA DZIECIĘCA STOLICA – Plenerowe Spotkania Twórców Ruchu Amatorskiego, Warszawa 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Od 2000 roku Dorożkarnia jest organizatorem plenerowego wydarzenia, promującego amatorską twórczość dziecięca i młodzieżową. Najlepsze grupy wokalno-taneczne i teatralne, pracownie plastyczne z większości warszawskich placówek kultury, stowarzyszeń i fundacji spotykają się w centrum stolicy, aby zaprezentować najciekawsze zdarzenia z dziecięcego i młodzieżowego świata sztuki amatorskiej. Celem projektu jest przywrócenie wiary w młodego człowieka poprzez dostrzeżenie w nim jego pasji, bezinteresownej aktywności i otwartości na sztukę. DZIECIĘCA STOLICA kreuje pozytywne wzorce wśród dzieci i młodzieży, a także popularyzuje twórczość amatorską, nieco ostatnio zapomnianą i zepchniętą na margines życia społecznego i kulturalnego.
Dziecięca Stolica to projekt otwarty, do udziału zapraszani są przedstawiciele instytucji kultury oraz amatorskie zespoły dziecięce i młodzieżowe z Europy:
2006r. – obserwatorzy z Danii i Niemiec
2007r. – kopenhaska grupa teatralna Teaterbutikken z Danii
2008r. – folklorystyczny zespół taneczny Lipokkaat z Finlandii oraz obserwatorzy z Niemiec, Turcji, Grecji, Austrii i Finlandii
2009r. – Drama Studio of Children’s Theatre Dubrava z Chorwacji
2010r. – dzieci ze Stowarzyszenia BUCHKINDER LEIPZIG (Dzieci Książki) z Niemiec


Klub ZIELONE WZGÓRZEAleksandra AntolakMagdalena Penczonek
OGRODY LOKALNE, Bordeaux, Warszawa 2007, 2008

Na zaproszenie dyrektora Centrum Socjalnego i Farmy Pedagogicznej des AubiersAleksandra Antolak i Magdalena Penczonek uczestniczyły pod koniec 2007r. w spotkaniu przygotowawczym do realizacji projektu OGRODY LOKALNE w Polsce. Rok później Aleksandra Antolak wzięła udział w konferencji dotyczącej powstawania OGRODÓW LOKALNYCH w Europie, gdzie miała okazję konsultować projekt z Prezydentem Farm Pedagogicznych we Francji. W kwietniu 2008 r. studenci drugiego roku Institut Univérsitaire et Téchnologique, kierunku Animacji Socjalnej i Socjokulturalnej w Bordeaux – Elżbieta Orzechowska i Simon Pierrot wspólnie z dziećmi z Klubu ZIELONE WZGÓRZE rozpoczęli realizację projektu OGRODY LOKALNE podczas trwającego 3 miesiące stażu.


Aleksandra AntolakKlub ZIELONE WZGÓRZE
ICH LEBE HIER UND JETZT czyli ŻYJĘ TU I TERAZ – Międzynarodowy Projekt Społeczno-Artystyczno-Profilaktyczny, Kelme 2006

Do udziału w projekcie zostali zaproszeni wolontariusze i opiekunowie pracujący z dziećmi i młodzieżą. Koncentrowano się na problematyce różnic społecznych oraz konsekwencji tego zjawiska. Uczestnicy z Polski, Litwy, Estonii, Rumunii i Łotwy poznawali specyfikę i metody pracy z dziećmi i młodzieżą w ośrodkach pomocy na Litwie.


KLUB ZIELONE WZGÓRZEAleksandra Antolak
NA ZDROWIE, Warszawa, Renes 2005

W polsko-francuskim projekcie wymiany kulturalnej obok dzieci z dorożkarniowego Klubu ZIELONE WZGÓRZE udział wzięli podopieczni pedagogów animacji społecznej z Renes we Francji. Celem kilkuetapowego projektu było uwrażliwienie dzieci na tematy profilaktyki i ochrony zdrowia poprzez twórczą pracę. Pod okiem pedagogów i plastyków dzieci wyrażały swoje emocje i przeżycia tworząc prace plastyczne – plakaty, poświęcone problematyce zdrowia i jego zagrożeniom.
Projekt finansowany był przez: Narodową Agencję Programu Młodzież, Dom Międzynarodowy w Rennes, Fundację dla Francji.