Kategorie
Projekty międzynarodowe

plastyczne

 


KSIĄŻKOZAURY Polsko-Niemieckie Warsztaty Literacko-Plastyczne, Magdalena Penczonek
Lipsk, Warszawa, Krzyżowa 2009/2010

Inspiracją do realizacji KSIĄŻKOZAURÓW w DOROŻKARNI stała się działalność Stowarzyszenia BUCHKINDER LEIPZIG (Dzieci Książki). Stowarzyszenie powstało w 2001 r., jego założyciele postanowili zagospodarować dzieciom czas wolny poprzez wykorzystanie ich upodobań do wymyślania przeróżnych historii. Tak narodził się pomysł, aby młodzi twórcy wzięli udział we wszystkich etapach pracy nad książką: wymyślanie opowieści, spisywanie ich, wykonywanie ilustracji, składanie książek, oprawianie ich w okładki, klejenie i szycie. W tej chwili Stowarzyszenie zajmuje się wydawaniem książek i kalendarzy, które później trafiają do księgarni w kraju i za granicą – autorami ich są dzieci i młodzież w wieku 4-18 lat. Z udziału w warsztatach dla młodych płyną wyłącznie korzyści: radzenie sobie z językiem ojczystym, wzbogacanie słownictwa, różnorodność i piękno wypowiedzi, osobista ekspresja twórcza, niepowtarzalne, dowcipne a nawet szalone pomysły – to tylko niektóre z nich. Ale najważniejsze to rozwijanie umiejętności społecznych w niezwykły sposób – współpraca w zespole, szacunek dla poglądów innych, przyjmowanie krytyki własnej twórczości, wzmocnienie pewności siebie. Dorożkarniowy projekt KSIĄŻKOZAURY zakłada realizację podobnych założeń. Wstępem do projektu były tygodniowe warsztaty zorganizowane w czasie ferii zimowych 2009. Uczestników zafascynowała formuła zajęć, dlatego warsztaty były po feriach kontynuowane. Latem sześcioosobowa grupa dzieci z Warszawy pod opieką Magdaleny Penczonek (pomysłodawczyni projektu) i sześcioosobowa grupa dzieci z Lipska pod opieką Ralpha Uwe Langa (założyciel BUCHKINDER LEIPZIG) i Jany Fuchs (opiekun artystyczny i tłumaczka) pojechały do Krzyżowej. Tam w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży pracowały przez tydzień. Zwykle proces powstawania książki rozpoczyna się od tworzenia tekstu, a dopiero potem przygotowuje się ilustracje. Podczas tych warsztatów proces ten został przez opiekunów świadomie odwrócony, umożliwiło to łatwiejszą komunikację między różnojęzycznymi dziećmi. Zwłaszcza, że do pracy wszyscy musieli dobrać się w polsko-niemieckie pary. Wszystkie książki, jakie powstały zostały zaprezentowane na uroczystym spotkaniu kończącym wspólne warsztaty w Krzyżowej.

W marcu 2010r. obie grupy wzięły udział w Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku – dorocznej imprezie handlowo-ekspozycyjnej dla wydawców i księgarzy. Prezentowały swoją twórczą działalność literacko-plastyczną – książkę (zbiór opowiadań z Krzyżowej) podczas spotkania autorskiego a później podczas wernisażu w Cafe Kowalski.

W maju 2010r. dzieci z Polski i Niemiec uczestniczyły w Międzynarodowych Targach Książki w PKiN a podczas DZIECIĘCEJ STOLICY zorganizowały stoisko – czytały fragmenty książki i zorganizowały warsztaty linorytu.


PRACOWNIA CERAMIKI GLINIARNIAJanusz Żabowski
WIEŻA BABEL – Warsztaty Ceramiczne, Berlin 2006

Młodzież z dwóch ośrodków twórczości artystycznej – DOROŻKARNI oraz VILLA PELIKAN – wzięła udział we wspólnym tworzeniu biblijnej WIEŻY BABEL. Pod kierunkiem instruktorów ceramiki Constanze Hepach i Michaela Wendlera poznawali techniki ceramiczne, a w czasie niezbędnym na wyschnięcie prac, zwiedzali i poznawali najważniejsze zabytki związane z historią najnowszą – Pomnik Holokaustu, Reichstag, Muzeum Muru.

Projekt finansowany ze środków Jugendwerk.