PUCHATKI Pracownia Plastyczna


prowadzący: Kamil Niedziałek – performer, animator, edukator
czas trwania: 50 minut
cena: 90 zł miesięcznie (4 zajęcia)

czwartki
17.00 – 17.50


 

dla dzieci od 3 do 5 lat

 

Edukacja artystyczna w Dorożkarni rozpoczyna się od najmłodszych lat. Zapraszamy najmłodsze przedszkolaki do zabawy ze sztuką. Zajęcia w grupie Puchatków są dla młodszych dzieci, będziemy na nich przykładali większą uwagę metodzie i rozwijanym umiejętnościom, nie efektowi końcowemu.

 

Wiedza, czyli o czym mówimy na zajęciach?

Mówimy o technikach plastycznych: sztukach wizualnych, formach płaskich i przestrzennych.

Poznajemy pojęcia ze słownika pracowni plastycznej, pojęcia ze świata sztuki, takie jak nazwy technik, narzędzi, barw, brył, a także form i nurtów:  portret, montaż, abstrakcja, grafika, rzeźba, mobil. Każde z zajęć to osobna przygoda, która przeniesie nas w świat wielkich twórców i dzieł, które na bieżąco będziemy gromadzić w naszych teczkach małych akademików.

 

Umiejętności, czyli co ćwiczymy?

Uczymy się pracy z materiałem i narzędziami oraz technik plastycznych, takich jak malarstwo, rysunek, kolaż, rzeźba, linoryt. Tworzymy rzeźby i inne formy przestrzenne.

Ćwiczymy umiejętność wyrażenia siebie i swoich emocji poprzez środki plastyczne, głównie działania rozwijające funkcje motoryczne i poszerzanie samodzielności w działaniu.

 

Postawa, czyli co rozwijamy?                                                     

Rozwijamy wyobraźnię, kreatywność, zmysł estetyczny i myślenie przestrzenne.

 

Jak wyglądają zajęcia?

Rozgrzewka, wprowadzenie w temat zajęć, wspólne/indywidualne wypracowywanie koncepcji warsztatów, praca manualna przy współpracy prowadzącego, zakończenie, sprzątanie pracowni.

*w zajęciach mogą uczestniczyć rodzice, rekomendujemy jednak, by stopniowo z nich rezygnować mając na celu samodzielność dziecka w działaniu.

 

Kontakt z prowadzącym: e-mail: szymon.gotowski@dorozkarnia.pl

Spotkanie indywidualne w czwartki przed lub po zajęciach, po wcześniejszym umówieniu się.

 

zapisz się!