Kategorie
WSPÓŁPRACA

Partnerstwo „SIEKIERKI reAKTYWACJA”

 

Z początkiem roku 2012 wystartował realizowany przez Fundację BO WARTO projekt „SIEKIERKI reAKTYWACJA”. Jego celem była i nieustająco nade wszystko jest integracja mieszkańców Siekierek i wzbudzanie wśród lokalnej społeczności odpowiedzialności za swoje miejsce zamieszkania. Wiodącym programem całej inicjatywy jest coroczna edycja „AKTYWNYCH SIEKIEREK”. Ta fundacyjna propozycja przyniosła organizacyjną satysfakcję, dając świetny efekt stanowiący powód i mocne podstawy do powstania (siekierkowskiego) PARTNERSTWA (któremu Fundacja BO WARTO lideruje) oraz rozwoju WSPÓLNYCH lokalnych działań. Zaczęły powstawać (i proces ten wciąż ewaluuje) nowe programy, nowe akcje z myślą i dla siekierkowskiej społeczności, obejmujące szereg ogólnodostępnych wydarzeń – w tym konkursy, spotkania, warsztaty, szkolenia, festyny i inne lokalne akcje i atrakcje dla dzieci, młodzieży, starszych i seniorów.

We wrześniu 2015 roku powstała GAZETA SIEKIERKOWSKA, która konsoliduje, informuje i uaktywnia zarówno twórców, wydawców, odbiorców, jak i Czytelników.

DOROŻKARNIA jest członkiem PARTNERSTWA „SIEKIERKI reAKTYWACJA”.

Kategorie
DLA RODZICÓW

Nasza filozofia

Nasze podejście w pracy z dziećmi i młodzieżą

Radość rozwoju – w naszej pracy zależy nam zarówno na procesie, jak i rezultacie. Jest dla nas ważne, żeby dzieciaki chciały się rozwijać, doświadczały radości z twórczego eksperymentowania, bez lęku, że odniosą porażkę. Do tego potrzebna jest elastyczność, dopasowanie do potrzeb każdego dziecka, jego nastroju i potencjału. Trudne doświadczenia zamieniamy w uczącą refleksję. Unikamy sztywnych ram i bezwzględnych ocen.

Partnerstwo – prowadzący i uczestnicy wspólnie decydują o kształcie zajęć. Prowadzący dba o kierunek i jakość rezultatu, dostosowanie repertuaru do każdej osoby czy grupy, jej zasobów, talentów i marzeń. Nasi artyści, edukatorzy i animatorzy mają narzędzia i techniki, jednak to uczestnicy współdecydują do czego chcą ich użyć, jaką historię o sobie chcą opowiedzieć.

Jakość – stawiamy na całościowy rozwój artystyczny. Niezależnie od dyscypliny, prowadząc zajęcia praktyczne przekazujemy też wiedzę o niezbędnych pojęciach, technikach i podejściach. Dbamy o to, by nasze dzieci nie tylko potrafiły dobrze wystąpić, ale też by rozumiały daną dyscyplinę. Prowadzący mają niezbędne przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne, które pozwala nam dbać o jakość naszych zajęć i produkcji.

Zespołowość – w naszej pracy rozwijamy doświadczenia grupowe, ważne są dla nas współpraca zamiast rywalizacji. Uczymy zespołowości, nie uczymy gwiazdorstwa. Dlatego budujemy zespoły, w których oprócz dbania o dobrą  jakość artystyczną, dbamy też o relacje – w dzieciakach rozwijamy współodpowiedzialność, uważność na innych w grupie, empatię, umiejętności wspólnej pracy i zabawy.

Content | Menu | Access panel