START Studio Teatralne

prowadząca:  Katarzyna Lalik
czas trwania: 60 minut
cena: 70 zł miesięcznie | 185 zł kwartalnie | 280 zł semestralnie

środy
16.30 – 17.30


Dla dzieci 5-6 lat

Zajęcia wprowadzają dzieci w świat improwizacji teatralnej. Za pomocą wyobraźni i współpracy grupowej wykreujemy zupełnie nową rzeczywistość. Zrobimy miejsce pomysłowości i odwadze. Dzieci dowiedzą się, czym jest improwizacja, zbudują zaufanie w grupie, nauczą się akceptacji pomysłów innych uczestników, a także rozwiną swoją kreatywność oraz umiejętności aktorskie.

 

Improwizacja teatralna polega na graniu scen bez scenariusza, bez kostiumów i scenografii. To teatr otwierający i poruszający wyobraźnię widzów i twórców. Improwizatorzy tworzą historie, postaci i barwne światy na oczach widzów i dzięki ich inspiracjom. Widzowie stają się współodpowiedzialni za dzieło, ponieważ inspirują twórców tematami, propozycjami wydarzeń, emocji i relacji bohaterów czy stylu gry. Improwizatorzy natomiast wykazują się kunsztem aktorskim i dramaturgicznym, a nade wszystko współpracują i współtworzą razem. Bez partnerstwa, uważności  i zgody nie ma teatru improwizowanego. W tej sztuce komediowej wszystko bazuje na akceptowaniu pomysłów partnera na scenie, zgadzaniu się oraz słuchaniu. Każdy może improwizować i zadaniem instruktora jest wykształcenie w uczestnikach otwartości, pewności siebie, ale także uważności na drugiego człowieka. Improwizacja to dziedzina sztuki ale także zestaw narzędzi i technik.

 

Na  zajęciach prowadząca będzie korzystać z systemu edukacyjnego, który powstał w Stanach Zjednoczonych  jako system integrujący, wykorzystujący elementy „gier improwizowanych” i „teorii zabawy”,  a także eksplorujący metody improwizacji teatralne w pracy społecznej. Będzie także korzystać z wiedzy, którą zdobyła w IO West Theater w Los Angeles jako Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Zajęcia z improwizacji teatralnej składają się z rozgrzewek, ćwiczeń i zabaw, które prowadzą do budowania pierwszych scen, tworzenia historii, kreowania scenografii z własnych ciał. Wykorzystując mechanizm gry, dzieci uczą się przez zabawę – a więc formułę najbardziej odpowiednią dla ich wieku.

zapisz się!

zdjęcia z zajęć


 

video