Kategorie
WSPÓŁPRACA

z NGO i grupami nieformalnymi

DOROŻKARNIA wyrosła z sektora pozarządowego, w którym współpraca jest jedną z najważniejszych wartości. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, podmiotami społecznymi,   gospodarczymi, grupami nieformalnymi. Inicjuje i wchodzi w skład różnorodnych sieci współpracy.

 

Współpracujemy (lub współpracowaliśmy) m. in. z Fundacją Bo Warto, Teatrem Pijana Sypialnia, PKS Falconia, Teatrem Baza, Fundacją Art Committed, grupą Siostry Chaosu-Kosmosu, Szkołą Stepowania Tip Tap.

 

Dla zespołu DK DOROŻKARNIA w każdej formie współpracy istotą są partnerskie relacje, rozumiane jako: zaufanie, dialog, lojalność, szacunek, świadomość samych siebie i siebie nawzajem, prawo do błędów, wsparcie, dobrowolność, prawo do rozstania się, dzielenie się zadaniami według możliwości, wspólne wartości i cele, ale też prawo do odrębności.

 

Istotną rolę w podejmowaniu współpracy odgrywa spójność z naszą misją i wizją. Preferujemy współpracę przy działaniach niekomercyjnych realizowanych przez NGO lub grupy nieformalne.

 

Zasoby, które udostępniamy dostępne są na stronie SPÓŁDZIELNI KULTURY.

Przykłady współpracy z NGO.

 

Obszary współpracy:

Program STARTER

Program LABORATORIUM

Program PRZYSTANEK SZTUKA

 

Koordynator współpracy z NGO i grupami nieformalnymi:

Damian Kalita,damian.kalita@dorozkarnia.pl