ANIOŁ 2019 / Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Fotografie w prezentowanym zestawie pochodzą z różnych finałów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ANIOŁ

Informacje ogólne


Ogólnopolski konkurs na anioła jest organizowany przez Dorożkarnię od 2001 roku. Prace na konkurs mogą wykonać dzieci i młodzież w wieku 4 – 16 lat. Do konkursu można złożyć prace wykonane w dowolnej technice plastycznej z dowolnych materiałów oprócz szkła, a więc rysunki, grafiki, tkaniny oraz prace malarskie. Niestety, ze względu na warunki lokalowe i wystawiennicze nie przyjmujemy rzeźb i płaskorzeźb. Wszystkie przysyłane prace należy wykonać w sposób trwały i odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Zapraszamy do wzięcia udziału pracownie plastyczne z ośrodków kultury, szkół podstawowych, gimnazjów, zapraszamy także przedszkolaków oraz wszystkie dzieci, które lubią malować i rysować.

Regulamin i karta zgłoszenia


Prace na konkurs należy przesłać na adres Ośrodka Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży DOROŻKARNIA lub dostarczyć osobiście do 31 stycznia 2019 r.
Prosimy na opakowaniu koniecznie umieścić dopisek ANIOŁ 2019.
Wszystkie przysłane prace lub dostarczone osobiście przez uczestników lub opiekunów powinny być zapakowane. Na opakowaniu prosimy nakleić kartę zgłoszenia z nazwiskami autorów prac w osobnej kopercie. Pomoże to nam uniknąć pomyłek. Prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie właściwej karty z podaniem kompletnych adresów oraz aktualnych telefonów i emaili.
Jurorzy wszystkie prace oceniają oddzielnie, pogrupowane na kategorie wiekowe. Karty służą organizatorowi konkursu do weryfikacji wybranych prac przez jurorów i w celu powiadomienia laureatów o ewentualnych nagrodach. Dlatego prosimy o wysyłanie 1 karty z jednej placówki ze wszystkimi nazwiskami osób, których prace znajdują się w paczce.
Prace także powinny zawierać dokładny adres placówki, nazwisko autora i wiek (także podane w sposób czytelny).

Regulamin i kartę zgłoszenia do konkursu, dostosowaną do obecnych przepisów prawnych, zamieścimy do pobrania w tym miejscu w grudniu 2018 r.

Jury konkursu


Od lat staramy się utrzymać wysoki poziom klasyfikacji i oceniania prac poprzez angażowanie do grona jurorów nie tylko wysokiej klasy profesjonalistów, ale także artystów, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą, a więc znają jej potrzeby, zainteresowania, możliwości twórczej wypowiedzi plastycznej, ale przede wszystkim doceniają dziecięcą sztukę i wspaniałą wyobraźnię dziecka. Takie podejście zawsze owocuje wystawami prac na wysokim poziomie artystycznym, które można oglądać nie tylko w naszej galerii czy innych ośrodkach kultury, ale także w Internecie, na stronie konkursu. Wierzymy, że nobilituje to twórczość dziecięcą, oraz spełnia także przyjęte przez nas cele edukacyjne wśród nauczycieli, dzieci i młodych twórców w wieku szkolnym.

Kontakt z opiekunem konkursu w Dorożkarni


Opiekunem i osobą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne związane z konkursem jest Katarzyna Krasowska; email: katarzyna.krasowska@dorozkarnia.pl

Nagrodzone prace w konkursie ANIOŁ 2018 

Zobacz też strony archiwalne Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ANIOŁ