Kategorie
Konkursy i festiwale MiT TON festiwal

15. Festiwal MIT TON – Piosenki Anny Jantar

15. MIT TON festiwal Piosenki Anny Jantar ma charakter etapowy i długofalowy. Jego celem jest niezmiennie przypomnienie, uaktualnienie i promocja najlepszych wzorców polskiego repertuaru, ale przede wszystkim rozwój artystyczny biorących w nim udział młodych wokalistów. Dlatego każdy z laureatów będzie mógł wziąć udział w:
🎙warsztatach wokalnych;
🎙koncercie laureatów na jednej z warszawskich profesjonalnych scen teatralnych;
🎙w nagraniu płyty z piosenkami patrona kolejnego festiwalu.

Przypominamy obowiązujące kategorie wiekowe:
🎙dzieci 7-12 lat (urodzone między 1 stycznia 2011 roku, a 31 grudnia 2016 roku);
🎙młodzież 13-18 lat (urodzona między 1 stycznia 2005 roku, a 31 grudnia 2010 roku);
🎙młodzież 19-25 lat (urodzona między 1 stycznia 1998 roku, a 31 grudnia 2004 roku).
W konkursie mogą brać udział również Zespoły wokalne (skład: do 6 osób) i Duety w każdej kategorii.

Dotychczas patronami kolejnych spotkań wokalnych byli: dwukrotnie Jacek Cygan, Marek Dutkiewicz, Seweryn Krajewski, Jarosław Kukulski, Maryla Rodowicz, Grażyna Łobaszewska, Mieczysław Szcześniak, Ewa Bem, Wojciech Młynarski, Katarzyna Gärtner, Czesław Niemen, Andrzej Poniedzielski i Krystyna Kwiatkowska.

Koordynatorką projektu jest Monika Leśkiewicz – monika.leskiewicz@dorozkarnia.pl

15. MIT TON festiwal ma charakter etapowy i długofalowy. Jego celem jest niezmiennie przypomnienie, uaktualnienie i promocja najlepszych wzorców polskiego repertuaru. Dotychczas patronami kolejnych spotkań wokalnych byli: dwukrotnie Jacek Cygan, Marek Dutkiewicz, Seweryn Krajewski, Jarosław Kukulski, Maryla Rodowicz, Grażyna Łobaszewska, Mieczysław Szcześniak, Ewa Bem, Wojciech Młynarski, Katarzyna Gartner, Czesław Niemen, Andrzej
Poniedzielski i Krystyna Kwiatkowska. Podczas tegorocznego festiwalu odkryjemy piosenki Anny Jantar, ikony muzyki POP polskiej estrady i jednej z najbardziej znanych i cenionych wokalistek lat 70. XX wieku. Wylansowała wiele piosenek w sumie około 160, w tym takie przeboje jak „Tyle słońca w całym mieście”, „Nic nie może przecież wiecznie trwać”, „Najtrudniejszy pierwszy krok”.

Festiwal rozpoczyna się ogłoszeniem Regulaminu i trwać będzie do zakończenia ostatniego etapu festiwalu pod koniec roku 2023.

I. Organizator

Dom Kultury DOROŻKARNIA w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy,
ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa

kontakt: tel. 22 841 91 22

Informacji na temat festiwalu udzielają:
Katarzyna Salinger, tel. 22 841 72 17,

Monika Leśkiewicz, e-mail: monika.leskiewicz@dorozkarnia.pl,

Informacje festiwalowe:
festiwalowy profil na Facebooku,

playlista na kanale YouTube Dorożkarni, www.dorozkarnia.pl/mitton/. 

II. Kalendarz festiwalowy

styczeń 2023 r.  – ogłoszenie patrona festiwalu

luty 2023 r. – ogłoszenie konkursu – Internet (profil festiwalowy na Facebooku, www.dorozkarnia.pl, www.dorozkarnia.pl/mitton/, na kanale YouTube Dorożkarni);

marzec 2023 r. – wydanie płyty festiwalowej z 12 profesjonalnymi podkładami do wybranych piosenek Anny Jantar;

17 kwietnia 2023 r. – upływa termin zgłoszenia udziału w konkursie;

22 kwietnia 2023 r. – przesłuchania uczestników, miejsce:  DK DOROŻKARNIA;

maj-wrzesień 2023r. – warsztaty dla laureatów Festiwalu w DK DOROŻKARNIA;

maj-czerwiec 2023 r. – koncert laureatów.
Organizator zastrzega prawo do zmiany terminu poszczególnych festiwalowych wydarzeń, w przypadkach uzasadnionych przyczynami niezależnymi od niego.

III. Cele konkursu

1. Prezentacja śpiewających młodych artystów.

2. Prezentacja i popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wartościowego materiału repertuarowego.

3. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego w dziedzinie piosenki.

Idea Festiwalu jest ściśle związana z działaniami promującymi polską piosenkę. Taką, której atutem jest niebanalna muzyka oraz wartościowe literacko, artystycznie i wychowawczo teksty.

Festiwal ma na celu także wsparcie młodych talentów poprzez możliwość pracy z profesjonalnymi muzykami i trenerami wokalnymi, wystąpienie na scenie, jak również nagrodzenie uczestników najlepiej wykonanych utworów.

Chcemy się wyróżniać przyjazną atmosferą przesłuchań zbliżoną bardziej do kameralnego koncertu niż stresującej rywalizacji konkursowej. Bardzo ważny jest dla nas również aspekt edukacyjny. Młodzi wokaliści nie tylko zapoznają się w praktyce z historią dobrej polskiej muzyki rozrywkowej, ale również pracują nad warsztatem wokalnym i obyciem scenicznym. Laureaci festiwalu podczas warsztatów będą mieli okazję do indywidualnej pracy z profesjonalnymi trenerami, będą też mogli spróbować swoich sił w chórze. Uwieńczeniem tej pracy będzie występ na wyjątkowej scenie w Koncercie Galowym oraz możliwość udziału w nagraniu płyty z utworami patrona kolejnego festiwalu MIT TON.

IV. Repertuar

Obowiązkiem uczestników konkursu festiwalowego jest wykonanie przynajmniej jednego, dowolnie wybranego utworu z repertuaru Anny Jantar.

 V. Kategorie uczestników

1. Dzieci 7-12 lat (urodzone między 1 stycznia 2011 roku, a 31 grudnia 2016 roku);

2. Młodzież 13-18 lat (urodzona między 1 stycznia 2005 roku, a 31 grudnia 2010 roku);

3. Młodzież 19-25 lat (urodzona między 1 stycznia 1998 roku, a 31 grudnia 2004 roku).

W konkursie mogą brać udział również zespoły wokalne (skład: do 6 osób) i duety w każdej kategorii.

 VI. Warunki udziału

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

1. zgłoszenie udziału oraz podanie danych osobowych wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Evenea.

2. nieprzekraczalny termin zgłoszenia upływa 17 kwietnia 2023 r.

3. przygotowanie dwóch piosenek w języku polskim, w tym jednej obowiązkowej z repertuaru Anny Jantar,

4. laureaci festiwalu MIT TON 2023 Krystyny Kwiatkowskiej, którzy wzięli udział w nagraniach tegorocznej płyty festiwalowej, na przesłuchaniach 15. MIT TON festiwalu Piosenki Anny Jantar nie mogą prezentować piosenki nagranej przez siebie na płycie,

5. UWAGA! wpłata akredytacji w wysokości 100 zł (od jednego uczestnika, jednego duetu lub jednego zespołu).

6. Akredytację należy wpłacić do 17 kwietnia 2023 r. na nr konta: Bank Pekao 03 1240 6003 1111 0000 4945 4998, w tytule należy wpisać: Imię i nazwisko wokalisty/duetu/zespołu/MIT TON 2023/akredytacja

7. Dorożkarnia nie zwraca wpłaconej akredytacji w przypadku nieobecności wokalisty/duetu/zespołu.

VII. Jury

Prezentacje oceniane będą przez uznanych artystów i pedagogów wokalnych, dziennikarzy muzycznych i przedstawicieli polskiej sceny muzycznej.

 VIII. Kryteria oceny

 Jury oceniać będzie: umiejętności wokalne, muzykalność, autorską interpretację piosenek, dobór repertuaru do możliwości wykonawczych, osobowość artystyczną. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

IX. Informacja o płycie festiwalowej

Przed rozpoczęciem przesłuchań, organizatorzy przygotują materiał muzyczny z wybranym repertuarem festiwalowym, z którego będą mogli skorzystać uczestnicy festiwalu. Materiał, zawierający między innymi podkłady muzyczne w nowych aranżacjach, wydany został  na płycie i jest udostępniony w Internecie na kanale YouTube www.youtube.com/DOROŻKARNIA i www.dorozkarnia.pl/mitton/.

X. Uwagi techniczne

Wykonawcy mogą wspomagać swoje prezentacje własnym podkładem muzycznym lub żywym akompaniamentem (organizator zapewnia  jedynie fortepian elektroniczny).
W karcie zgłoszenia należy podać wymagania techniczne: rodzaj instrumentu, liczba mikrofonów – (organizator zapewnia maksymalnie 6 mikrofonów).

Podkłady muzyczne należy przesłać do dnia 19.04.2023 na adres
jerzy.fraczek@dorozkarnia.pl (w przypadku dużych plików można skorzystać z platformy transferowej np. WeTransfer.com). Należy też przywieźć kopię podkładu na pamięci przenośnej USB lub płycie CD nagranej w formacie CD-Audio.

Odtworzone zostaną podkłady muzyczne tylko w postaci plików w formatach .wav
w nieskompresowanym formacie  PCM  lub .mp3  ze stałym strumieniem 256
lub 320kbps
(zapisany z pełną informacją o pliku – długość, bitrate). Nie odtwarzamy plików w innych formatach  .aif .flac .m4a .mid i innych plików zakodowanych.

XI. Nagrody 

1. Wszyscy laureaci festiwalu wyłonieni przez Jury w drodze konkursu zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach, koncercie galowym oraz do udziału w nagraniu płyty z piosenkami patrona kolejnego festiwalu MIT TON. Młodzi artyści będą mieli okazję pracy z wybitnymi pedagogami i prezentacji swoich możliwości na profesjonalnej scenie.

2. Laureaci: Grand Prix oraz I miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają festiwalowe statuetki ufundowane przez Organizatora. Statuetki zostały wykonane specjalnie dla festiwalu przez artystę rzeźbiarza Adama Fedorowicza. Wszyscy laureaci festiwalu (nagrody i wyróżnienia) otrzymują dyplomy laureatów.

3. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymują dyplomy uczestnictwa.

XII. Prawa autorskie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja. Przystąpienie do przesłuchań 15. Festiwalu MIT TON Piosenki Anny Jantar jest możliwe po wyrażeniu przez uczestnika lub jego rodzica/ opiekuna prawnego nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie zgody w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na:

1. Utrwalenie wizerunku, jak również jego wypowiedzi lub artystycznego wykonania oraz do eksploatacji tych utrwaleń na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili ustalenia dzieła. W szczególności w formie publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w radio, telewizji oraz Internecie przez Organizatora.

2. Wykorzystanie wizerunku uczestnika, jak również jego wypowiedzi lub artystycznego wykonania dla celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych Organizatora i innych podmiotów.

Korzystanie z wypowiedzi, utworów, artystycznych wykonań uczestnika w określonym powyżej zakresie nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Organizatora żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania.

Wyrażenie powyższej zgody następuje poprzez odpowiednie wypełnianie formularza rejestracyjnego w systemie Evenea.

XIII. Przetwarzanie danych osobowych

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz podanie danych osobowych niezbędnych do udziału oraz prawidłowego sklasyfikowania uczestnika konkursu. Podanie danych wskazanych na formularzu zgłoszeniowym jest niezbędne
do udziału w wydarzeniu.

Klauzula informacyjna

1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO z dn. 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych otrzymanych od Państwa jest Dom Kultury Dorożkarnia w dz. Mokotów m. st. Warszawy, 00-709 Warszawa, ul. Siekierkowska 28. Kontakt: tel.: 22 841 91 22 e-mail: biuro@dorozkarnia.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Barbara Trojanowska, wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować pod adres e-mail:iod@poczta.dorozkarnia.pl  604 894 890 lub biuro@dorozkarnia.pl

3. Dane są przetwarzane w celu:

a) Przeprowadzenia konkursu w tym ustalenia kategorii wiekowej;

b) Wydania ewentualnej nagrody zwycięzcy.

W przypadku zwycięzców konkursu przetwarzane będą także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanego z przekazaniem nagrody finansowej zwycięzcy;

4. Odbiorcami Państwa danych będą: a) Dostawca usługi hostingowej – publikacja wyników konkursu na stronie www organizatora;

5. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

6. Dane będą przetwarzane – o uczestnikach i opiekunach artystycznych, w celach statystycznych oraz ochrony przed roszczeniami – przez okres 3 lat;

7. Przysługują Państwu następujące prawa:

a) Prawo dostępu do danych;

b) Prawo do żądania sprostowania danych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) Prawo do żądania usunięcia danych – w przypadku: gdy dane te nie są już niezbędne do celów, dla których były zbierane/przetwarzane, przetwarzane są niezgodnie z prawem, właściciel wycofał zgodę, dane muszą zostać usunięte, aby wypełnić obowiązek wynikający z przepisów prawa;

d) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – w przypadku: kwestionowania prawidłowości danych, przetwarzania niezgodnie z prawem, braku konieczności przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. Podanie danych:

a) Na formularzu zgłoszeniowym ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie;

b) Podanie danych związanych z odbiorem nagrody ma charakter wymogu ustawowego – w przypadku odmowy ich podania nie będzie możliwy odbiór nagrody;

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

MIT TON REGULAMIN Anna Jantar

Akredytacja wynosi 100 zł od jednego uczestnika, duetu, zespołu.

Akredytację należy wpłacić do 17 kwietnia 2023 r. na nr konta: Bank Pekao 03 1240 6003 1111 0000 4945 4998, w tytule należy wpisać: Imię i nazwisko wokalisty/duetu/zespołu/MIT TON 2023/akredytacja.

Dorożkarnia nie zwraca wpłaconej akredytacji w przypadku nieobecności wokalisty/duetu/zespołu.

JUŻ W MARCU
kolejna płyta z 12. PROFESJONALNYMI PODKŁADAMI dla wokalistów i trenerów muzycznych
do wykorzystania podczas przesłuchań festiwalowych 22 kwietnia 2023 r.

znają się na niej następujące utwory:

„Biały wiersz od Ciebie”
muzyka: Jarosław Kukulski, Wojciech Trzciński
tekst: Roman Szmeterling, Andrzej Taff

„Jeszcze nie wiem jaki jesteś”
muzyka: Wojciech Trzciński
tekst: Andrzej Kuryło

„Kto wymyślił naszą miłość”
muzyka: Piotr Figiel
tekst: Wiktor Leliwa

„Mamy dla siebie siebie”
muzyka: Marian Zimiński
tekst: Jan Kondratowicz

„Najtrudniejszy Pierwszy krok”
muzyka: Jarosław Kukulski
tekst: Lech Konopiński, Włodzimierz Scisłowski

„Nic nie może przecież wiecznie trwać”
muzyka: Romuald Lipko
tekst: Andrzej Mogielnicki

„Radość najpiękniejszych lat”
muzyka: Jarosław Kukulski
tekst: Wojciech Jagielski, Jan Kondratowicz

„Słońce za mną chodzi”
muzyka: Maciej Śniegocki
tekst: Julia Śniegocka-Chomicka

„Tak dobrze mi w białym”
muzyka: Dariusz Kozakiewicz
tekst: Marek Dutkiewicz

„Tyle słońca w całym mieście”
muzyka: Jarosław Kukulski
tekst: Jan Kondratowicz

„Zamiast słuchać bajek”
muzyka: Antoni Kopff
tekst: Ewa Szelburg-Zarębina

„Za nami barwy lata”
muzyka: Adam Martin, Marian Zimiński
tekst: Jan Kondratowicz

 

 

Dom Kultury DOROŻKARNIA w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa

Warszawa, 22.04.2023r.

PROTOKÓŁ FESTIWAL MIT TON piosenki Anny Jantar

Jury  w składzie:

  1. Majka Jeżowska
  2. Beata Molak
  3. Michał Sobkowski

Po wysłuchaniu 95 prezentacji  postanowiło przyznać  następujące nagrody:

 

W kategorii dzieci 7 – 12 lat: 

I miejsce – Małgorzata Pilzak

II miejsce – Iga Iwańska

III miejsce – Aleksandra Szczygielska

 

Wyróżnienie: Wiktoria Gharibyan

W kategorii młodzież 13 – 18 lat:

 I miejsce –  Zuzanna Ginko

II miejsce ex aequo – Zosia Borowska, Paulina Ładosz

III miejsce ex aequo – Zuzanna Dudek, Lena Małodzińska

Wyróżnienie: Marika Brdękiewicz, Lena Klembalska 

W kategorii młodzież 19 – 25 lat:

I miejsce – Gabriela Kurzac

Wyróżnienie: Tercet ESENCJA

Grand Prix jury przyznało: Zespołowi wokalnemu STUDIO ATUT

 

Podpisy jury:

  1. Majka Jeżowska
  2. Beata Molak
  3. Michał Sobkowski

 

 

 

 

OBEJRZYJ zdjęcia z koncertu laureatów MIT TON 2022 Piosenki Krystyny Kwiatkowskiej

Koncert laureatów obył się 28 listopada 2022 r. w warszawskim teatrze GULIWER
fot. Foto Elite / Weronika Pawłowska

OBEJRZYJ zdjęcia z przesłuchań festiwalowych MIT TON Piosenki Krystyny Kwiatkowskiej

Grupa ludzi stoi na scenie, w środku nastoletni chłopiec. Jeden z mężczyzn trzyma w dłoni duży czek na 1000 eur

Przesłuchania uczestników odbyły się 28 maja 2022 r. w Domu Kultury Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28, Warszawa

OBEJRZYJ zdjęcia z koncertu laureatów MIT TON 2020/21Piosenki Andrzeja Poniedzielskiego OBEJRZYJ czarno-białą sesja z próby i koncertu MIT TON Piosenki Andrzeja Poniedzielskiego

Koncert laureatów obył się 28 listopada 2021 r. w PROMie Kultury Saska Kępa

OBEJRZYJ zdjęcia z koncertu laureatów MIT TON 2019 Piosenki Czesława Niemena

Festiwal piosenki Mit Ton, na scenie grupa młodzieży.

Koncert laureatów obył się 15 listopada 2019 r. w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej i był transmitowany na żywo na antenie RDC

OBEJRZYJ zdjęcia z koncertu laureatów MIT TON 2018 Piosenki Katarzyny Gärtner

Zdjęcie przedstawia grupę ludzi na scenie. Starsza pani w środku grupy trzyma w rękach bukiet kwiatów.

Koncert laureatów obył się 23 listopada 2018 r. w Studio Muzycznym Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej i był transmitowany na żywo na antenie RDC

OBEJRZYJ zdjęcia z przesłuchań festiwalowych MIT TON 2018 Piosenki Katarzyny Gärtner

Przesłuchania uczestników odbyły się 20 października 2018 r. w Domu Kultury Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28, Warszawa

Koncert Laureatów Festiwalu MIT TON 2022 Piosenki Krystyny Kwiatkowskiej

Koncert odbył się 28 listopada 2022 r. w warszawskim Teatrze GULIWER.

Koncert Laureatów Festiwalu MIT TON 2020/21 Piosenki Andrzeja Poniedzielskiego

Koncert odbył się 28 listopada 2021 r. w PROMie Kultury Saska Kępa.

 

Koncert Laureatów Festiwalu MIT TON 2019 Piosenki Czesława Niemena

Koncert odbył się 15 listopada 2019 r. w Studio Muzycznym Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej.

Koncert Laureatów Festiwalu MIT TON 2018 Piosenki Katarzyny Gärtner

Koncert odbył się 18 listopada 2018 r. w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej. Gościem honorowym wydarzenia była Katarzyna Gärtner.

ZAPRASZAMY na nasz kanał na YouTube

MIT TON 2022 Piosenki Krystyny Kwiatkowskiej

MIT TON 2020/2021 Piosenki Andrzeja Poniedzielskiego

MIT TON 2019 Piosenki Czesława Niemena

MIT TON 2018 Piosenki Katarzyny Gärtner 

TEN TON 2015 Piosenki Wojciecha Młynarskiego

TEN TON 2014 Piosenki Ewy Bem

TEN TON 2013 Piosenki Mieczysława Szcześniaka

TEN TON 2012 Piosenki Grażyny Łobaszewskiej

TEN TON 2011 Piosenki Maryli Rodowicz

TEN TON 2010 Piosenki Jarosława Kukulskiego

TEN TON 2009 Piosenki Marka Dutkiewicza

TEN TON 2008 Piosenki Seweryna Krajewskiego

TEN TON 2007 Piosenki Jacka Cygana

TEN TON 2006 Piosenki Jacka Cygana