Kategorie
O nas

Misja i strategia

Misja Dorożkarni

WSPIERAMY TWÓRCZOŚĆ I ROZWÓJ
#pasja #przyjemność #czaswolny #potencjał #zabawa #akceptacja #wolność #wyrażaniesiebie #kompetencje #inspiracja #realizacja #ciekawość

WAŻNA JEST DLA NAS RÓWNOWAGA I NATURA
#klimat #zdrowie #ekologia #środowisko #troska #odpowiedzialność #wrażliwość #dobrostan #regeneracja #harmonia #odpoczynek

ROZWIJAMY LOKALNOŚĆ I SĄSIEDZKOŚĆ
#historialokalna #bliskość #poznanie #pomaganie #wymiana #ułatwianie #integracja #solidarność #współodpowiedzialność #wsparcie #duma #korzenie

DBAMY O WSPÓLNOTĘ I RELACJE
#zespół #partnerstwo #współdziałanie #atmosfera #przynależność #szacunek #potrzeby #doświadczanie

Wizja

My jako pracownicy Domu Kultury Dorożkarnia chcemy tworzyć dogodną przestrzeń i inicjować wydarzenia umożliwiające, wszystkim zainteresowanym i chętnym, podejmowanie wspólnych działań, jednocześnie zachęcając do uczestnictwa w nich, stawiając na relacje i wspólnotowość działań, kreatywność, sąsiedzkość i kultywowanie tutejszych tradycji.

Chcemy, aby to miejsce nieustannie rozwijało się w odpowiedzi na potrzeby kulturalno-społeczne mieszkańców Siekierek i zgodnie z wizją Warszawy jako miasta rozlicznych możliwości, czerpiącego z doświadczeń jakie przyniosła historia a zarazem otwartego na działania ukierunkowane na przyszłość aktywnie tworzoną przez jej mieszkańców.

Strategia Domu Kultury Dorożkarnia 2030