Kategorie
Konkursy i festiwale

CHECK-BREAK

Grafika wydarzenia check-break zawodów breakdance - rysunek chłopaka tańczącego na łokciu, w tle bbojeZapraszamy na CHECK-BREAK do Amfiteatru Bemowo.
Koordynator projektu – Marek Markotny Konopka.
Organizator: Dom Kultury Dorożkarnia w partnerstwie z Bemowskim Centrum Kultury.

Idea głównego kontestu 3 vs 3 breaking open będzie w systemie szach-mat, po każdej rundzie jest werdykt sędziów, przegrany zawodnik z ekipy zostaje zbity i nie może brać dalej udziału w bitwie. Pojedynek kończy się, gdy jedna strona ma zbitych wszystkich zawodników.

Poboczne kontesty:
1 vs 1 toprock open – pojedynki jeden na jednego – oceniany jest wyłącznie styl taneczny toprock
1 vs 1 footwork – jw.
1 vs 1 – bgirl – pojedynki wyłącznie dla kobiet.

logotypy

 

 

 

Grafika wydarzenia check-break zawodów breakdance - rysunek chłopaka tańczącego na łokciu, w tle bboje

REGULAMIN KONKURSU TANECZNEGO CHECK-BREAK

 ORGANIZATOR

Konkurs organizuje Dom Kultury Dorożkarnia w dz. Mokotów m. st. Warszawy, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa
tel. 22 841 91 22, e-mail: biuro@dorozkarnia.pl 

PARTNER

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Rozłogi 18, 01-310 Warszawa
tel.: 798 992 039, e-mail: info@bemowskie.pl

KOORDYNATOR

Marek Konopka, e-mail: konopkamarek007@gmail.com, tel. 787 137 277

PO CO ORGANIZUJEMY KONKURS?

Chcemy:

– popularyzować styl taneczny breakdance wśród młodzieży i dorosłych

– celebrować różnorodność, kreatywność i miłość do tańca
– integrować środowisko tancerzy breakdance w Polsce.

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

25 maja 2024, sobota, godz. 12.00-20.00
Amfiteatr Bemowo w Parku Górczewska, ul. Władysława Raginisa 1, Warszawa.

KATEGORIE

3 vs 3 breaking open – system check-mate

Startują ekipy po 3 tancerzy (król i dwa pionki). W bitwach prezentują się kolejno zawodnicy z dwóch ekip, po każdej prezentacji jeden tancerz jest zbity. Wygrywa ekipa, która zachowa najwięcej tancerzy.

kontesty poboczne:

1 vs 1 toprock

1 vs 1 footwork open

1 vs 1 bgirl

 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Każdy bboy i bgirl oraz trzyosobowe składy breakdance.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

1. Przeczytać i zaakceptować REGULAMIN.

2. Wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA:

– ONLINE – do dnia 24 maja 2024 – zgłoszenia zamykamy o godz. 12.00

– lub w dniu zawodów (o ile będą miejsca).

3. Opłacić udział w konkursie – odpowiednią kwotę należy wpłacić na konto Domu Kultury Dorożkarnia: Bank PEKAO SA, 03 1240 6003 1111 0000 4945 4998, w tytule wpisując: CHECK-BREAK/IMIĘ I NAZWISKO TANCERKI lub TANCERZA/KATEGORIA.

Brak tych informacji spowoduje, że opłata będzie zaksięgowana jako darowizna.

4. Zgłoszenia i opłaty – wyłącznie online. Jeśli będą miejsca będzie można zgłosić swój udział również w dniu konkursu.

5. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Wysłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad regulaminu konkursu CHECK-BREAK.

UWAGA! Nie zwracamy wpisowego w przypadku nieobecności tancerki/tancerza.

 OPŁATY STARTOWE:

– kategoria 3 vs 3 breaking open – system chceck-mate – 150 zł ekipa do dnia 24 maja, w dniu zawodów 170 zł.

– pozostałe kategorie – 50 zł do dnia 24 maja, w dniu zawodów 70 zł.

PREZENTACJE I PRZEBIEG KONKURSU

Każda osoba startująca w konkursie musi się stawić na 30 minut przed planowaną godziną eliminacji.
Tancerka/tancerz może zaprezentować się w każdej kategorii tanecznej (wyjątek kategoria bgirl).
W każdej kategorii tanecznej będą dopuszczone maksymalnie 32 pojedynki.
W dniu konkursu odbędą się ostateczne eliminacje.
Nie można wnosić na scenę rekwizytów.
O kolejności prezentacji decyduje organizator
System eliminacji może ulec zmianie w zależności od liczby uczestników.

WARUNKI TECHNICZNE

Organizator zapewnia:
·       oprawę muzyczną
·       podłogę baletową o wymiarach 11 metrów szerokości x 8 metrów głębokości
·       wszystkie prezentacje mają jednakowe oświetlenie.

JURY I NAGRODY

Wszystkie prezentacje oceni jury złożone z osób profesjonalnie związanych z tańcem breakdance.
Jury wyłoni pierwsze miejsce w kategorii 3 vs 3 breaking open oraz I, II i III miejsce w kategoriach 1 toprock, footwork, bgirl w systemie pucharowym. Decyzja Jury jest niepodważalna i ostateczna.

Uwaga! Jeśli zdarzy  się, że wśród zwycięzców znajdzie się osoba, która nie opłaciła startu do chwili rozpoczęcia zawodów – nagroda finansowa nie zostanie wypłacona.


3 vs 3 breaking open – system check-mate:

I miejsce – 3000 zł

II miejsce – 1500 zł

III miejsce – 800 zł

1 vs 1 toprock – 1000 zł

1 vs 1 footwork open – 1000- zł

1 vs 1 bgirl – 1000 zł

 PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO W AMFITEATRZE

Do dyspozycji tancerek i tancerzy będą współdzielone garderoby, wszyscy dbamy o porządek w nich.
Wszyscy – uczestnicy, opiekunowie, osoby towarzyszące – przestrzegają aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

 INNE WAŻNE INFORMACJE

Organizator nie zapewnia posiłków.
Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji patronujących.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatniach rzeczy osobiste.

Publikacja zdjęć obejmujących wizerunek uczestnika konkursu będzie możliwa po wyrażeniu przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie zgody w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w związku z jego udziałem w KONKURSIE CHECK-BREAK. Wyrażona zgoda będzie obejmowała następujące warunki publikacji wizerunku:
1.  zestawienie wizerunku z innymi wizerunkami, jego przetworzenie oraz możliwość opatrzenia wizerunku komentarzem;

2. zarejestrowanie i utrwalenie wizerunku na nośnikach audiowizualnych, w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice – w szczególności w formie transmisji on-line, transmisji telewizyjnej oraz w mediach społecznościowych;

3. materiały powstałe z wykorzystaniem wizerunku uczestnika będą służyły do informowania o wydarzeniu tanecznym i jego przebiegu;

4. wykorzystanie materiałów powstałych z wykorzystaniem wizerunku uczestnika z zachowaniem pkt. 1-3 powyżej, w edycjach, które będą organizowane w latach kolejnych.

Klauzula informacyjna:

1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO z dn. 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem Danych Osobowych otrzymanych od Państwa jest Dom Kultury Dorożkarnia w dz. Mokotów m. st. Warszawy , 00-709 Warszawa, ul. Siekierkowska 28 , tel.: 22 841 91 22 Fax: 22 841 91 22.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Barbara Trojanowska, wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować pod adres e-mail: iod@poczta.dorozkarnia.pltel. 604 894 890 lub biuro@dorozkarnia.pl
3. Dane są przetwarzane w celu:
a.) Przeprowadzenia konkursu;
b) Wydania ewentualnej nagrody zwycięzcy;
4.Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane są na podstawie zgody. W przypadku zwycięzców konkursu przetwarzane będą także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na organizatorach konkursu związanego z przekazaniem nagrody zwycięzcy;
5. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
6. Dane będą przetwarzane przez okres:
a.) Dane dotyczące zwycięzców – przez czas trwania kolejnych edycji konkursu;
b.) Dane finansowe – przez okres 6 lat od momentu otrzymania nagrody;
c.) Dane o uczestnikach i opiekunach artystycznych – przez okres 3 lat w celach statystycznych oraz ochrony przed roszczeniami;
7. Przysługują Państwu następujące prawa:
a.) Prawo dostępu do danych;
b.) Prawo do żądania sprostowania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c.) Prawo do żądania usunięcia danych – w przypadku: gdy dane te nie są już niezbędne do celów, dla których były zbierane/przetwarzane, przetwarzane są niezgodnie z prawem, właściciel wycofał zgodę, dane muszą zostać usunięte, aby wypełnić obowiązek wynikający z przepisów prawa;
d.) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – w przypadku: kwestionowania prawidłowości danych, przetwarzania niezgodnie z prawem, braku konieczności przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
e.) Prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy dane są zbierane na podstawie zgody oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Podanie danych:
a.) Na formularzu zgłoszeniowym ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie
b.) Podanie danych związanych z odbiorem nagrody ma charakter wymogu ustawowego – w przypadku odmowy ich podania nie będzie możliwy odbiór nagrody;
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 

Grafika w stylu komiksowym popiersia dwóch chłopaków, ten z lewej ma długie włosy

rafika w stylu komiksowym, głowa chłopaka w bejsbolówce, która płonie

rafika w stylu komiksowym, głowa chłopaka

Grafika w stylu komiksowym, głowa chłopaka w bejsbolówce

rafika w stylu komiksowym, głowa chłopaka w kapturze

rafika w stylu komiksowym, głowa chłopaka w bejsbolówce

Grafika w stylu komiksowym, głowa chłopaka w okularach przeciwsłonecznych

kategoria 3 vs 3 breaking open – system chceck-mate – 150 zł ekipa do dnia 24 maja, w dniu zawodów 170 zł.
pozostałe kategorie – 50 zł do dnia 24 maja, w dniu zawodów 70 zł.

Odpowiednią kwotę należy wpłacić na konto Domu Kultury Dorożkarnia:

Bank PEKAO SA, 03 1240 6003 1111 0000 4945 4998

w tytule wpisując: CHECK-BREAK/IMIĘ I NAZWISKO TANCERKI lub TANCERZA/KATEGORIA.

Brak tych informacji spowoduje, że opłata będzie zaksięgowana jako darowizna.

 

 

Grafika wydarzenia check-break zawodów breakdance - rysunek chłopaka tańczącego na łokciu, w tle bboje

PROGRAM

12:00 – start wydarzenia, garść przydatnych informacji, występ ekipy SKILL FANATIKZ CLASS, próba podłogi, rozgrzewki

– start rejestracji

13:30 – zawody w kategoriach: toprock, footwork bgirl

16:00 – przerwa

16:30 – zawody w kategorii 3 vs 3 breaking open

20:00 – zakończeni wydarzenia

Grafika wydarzenia check-break zawodów breakdance - rysunek chłopaka tańczącego na łokciu, w tle bboje, w dolnym pasku logotypy

Grafika wydarzenia check-break zawodów breakdance - rysunek chłopaka tańczącego na łokciu