Kategorie
Projekty

Młodzi liderzy Sieci Festiwali Młodzieżowych

Wiosną 2021 roku, z inicjatywy byłych organizatorów festiwali licealnych, Dorożkarnia zgłosiła do Europejskiego Korpusu Solidarności projekt „Młodzi liderzy Sieci Festiwali Młodzieżowych”. 

W ramach projektu grupa liderów złożona ze studentów, którzy działali kiedyś w Sieci, przez 12 miesięcy tworzyła dla swoich młodszych kolegów i koleżanek program wsparcia oraz prowadziła badania społeczności organizującej młodzieżowe wydarzenia kulturalne.  

Działania projektowe rozpoczęliśmy w październiku 2021 roku, kiedy odbyło się coroczne spotkanie Sieci Warszawskich Festiwali Młodzieżowych. Podczas wydarzenia organizatorzy festiwali brali udział w warsztatach i wykładach tematycznych. Grupa liderów przeprowadziła moderowane rozmowy stolikowe, które pomogły w zakreśleniu głównych obszarów pracy w roku 2022. 

Program realizacji projektu:

– wrzesień 2021 – spotkania robocze zespołu, działania planistyczne

– listopad 2021 –  czerwiec 2022 – współpraca z organizatorami festiwali, organizacja warsztatów mentorskich wspierających młodzież

– lipiec 2022 – opracowanie i publikacja ankiet badawczych

– lipiec-wrzesień 2022 – opracowanie badań, redakcja materiałów do publikacji, organizacja konferencji podsumowującej projekt oraz premiera publikacji.

W 2022 roku kontynuowaliśmy projekt „Młodzi liderzy Sieci Festiwali Młodzieżowych”, realizowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.  Miesiące zimowe i wiosenne poświęciliśmy na współprace mentorów z festiwalami licealnymi. Mentorzy i mentorki pomagali rozwiązywać bieżące problemy oraz kontaktowali zespół organizatorów z ekspertami.  W ten sposób wiosną 2022 członkowie Sieci skorzystali z „indywidualnych” warsztatów m.in. fotograficznych, oświetleniowych, pisania recenzji, pracy grupowej czy nagłośnieniowych.

Równolegle do pracy z festiwalami prowadzone były badania środowiska w formie grup fokusowych oraz indywidualnych wywiadów. W wakacje 2022 powstał raport z badań, który stał się pierwszą częścią publikacji projektowej „Fenomen warszawskich festiwali młodzieżowych – jak to się robi?”. Chcąc stworzyć publikację przydatną nie tylko z punktu widzenia naukowego, książkę uzupełniono o teksty ekspertów dotyczące szeroko pojętnej współpracy z młodzieżą (część 2) oraz wskazówki spisane przez organizatorów festiwali licealnych dotyczące najważniejszych aspektów organizacji wydarzeń kulturalnych w szkole (część 3).  

FOTORELACJA Z KONFERENCJI

Grafika zaproszenia na konferencję sieci festiwali młodzieżowych - informacja o terminie i miejscu wydarzenia

Pobierz publikację FENOMEN WARSZAWSKICH FESTIWALI MŁODZIEŻOWYCH – JAK TO SIĘ ROBI?

Publikacja została wydana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Europejski Korpus Solidarności. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

Europejski Korpus Solidarności

Koordynatorki projektu:

Marta Bernatowicz, marta.bernatowicz@dorozkarnia.pl 

Katarzyna Sztarbała, katarzyna.sztarbala@dorozkarnia.pl