PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

konferencje i wizyty studyjne

WIZYTA STUDYJNA PRZEDSTAWICIELI BIAŁORUSKICH PRODEMOKRATYCZNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – Luty 2020, Warszawa

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne realizuje projekt staży i wizyt studyjnych dla przedstawicieli białoruskich prodemokratycznych organizacji pozarządowych w ramach środków National Endowment for Democracy. 12 lutego 2020 r. będziemy gościć w Dorożkarni przedstawicieli trzech organizacji, zajmujących się projektami kulturalnymi oraz obywatelskimi. Stażyści są bardzo zainteresowani tym, w jak funkcjonuje i w jaki sposób wpływa na rozwój młodzieży przestrzeń artystyczna Dorożkarni.
Mamy nadzieję, że zainspirujemy naszych gości!

 


TRIYOU POLSKO-NIEMIECKO-UKRAIŃSKIE FORUM DLA ORGANIZATORÓW MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY MŁODZIEŻY, IWANO-FRANKIWSK, UKRAINA 2019

We wrześniu Kasia Sztarbała z Dorożkarni wzięła udział w forum zorganizowanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM). Celem forum TRIYOU jest inicjowanie partnerstw, poszukiwanie nowych dróg współpracy oraz wsparcie organizatorów spotkań specjalistyczną wiedzą z zakresu planowania i prowadzenia trójstronnych spotkań młodzieży.

 

TEMATYKA FORUM:

  • Prowadzenie grup i moderacja (facylitacja)
  • Metody edukacji pozaformalnej
  • Wspólne planowanie projektów
  • Od wniosku do rozliczenia – crash-kurs
  • Portal TRIYOU

Forum odbyło się w Promprylad. Renovationinnowacyjnym centrum (hubie) na terenie rewitalizowanej byłej fabryki w Iwano-Frankiwsku. Koncentruje się na czterech kierunkach rozwoju regionu: nowej ekonomii, urbanistyce, sztuce współczesnej i edukacji pozaformalnej. Projekt służy jako przestrzeń do testowania oraz transferu wiedzy.

 


SPOTKANIE PARTNERÓW SIECI POLSKO-NIEMIECKIEJ WYMIANY MŁODZIEŻY – Hamburg, Niemcy 2019

W lutym 2019 roku w Hamburgu, w Niemczech odbyło się spotkanie partnerskie sieci polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, w którym uczestniczyły także przedstawicielki Dorożkarni, Anna Michalak-Pawłowska i Marta Bernatowicz.

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży to projekt realizowany przez rządy Niemiec i Polski, który ma na celu wspieranie współpracy pomiędzy grupami młodzieżowymi z obu krajów. W ramach projektu w ubiegłych latach grupy taneczne z Dorożkarni wyjeżdżały do Berlina, a następnie młodzież stamtąd gościła na Siekierkach. Podczas lutowego spotkania przedstawione zostały aktualizacje, które wprowadzono w programie, zaprezentowana została także książka „Potencjały dobrego sąsiedztwa. Edukacja kulturalna w Polsce i Niemczech” na podstawie której odbyła się debata o współpracy w obszarze edukacji kulturalnej w obu krajach.

Podczas dwudniowej konferencji uczestnicy mieli czas zapoznać się z działaniami prowadzonymi w innych instytucjach oraz porozmawiać o problemach i wyzwaniach jakie napotkali realizując projekty polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Spotkanie zakończyło się warsztatem o pozyskiwaniu środków zewnętrznych, po którym nastąpiło podsumowanie i ewaluacja.

 


EUROPEAN IS BEAUTIFUL – Lizbona, Portugalia 2019

Anna Michalak-Pawłowska, Katarzyna Sztarbała i Marta Bernatowicz wzięły udział w konferencji European is Beautiful organizowaną przez sieć ENCC.

Przez dwa dni specjaliści z centrów i instytucji kultury, organizacji pozarządowych, kierownicy projektów, artyści, badacze i wszyscy zainteresowani współpracą europejską w zakresie kultury wymieniali się wiedzą i doświadczeniem, planując wspólne działania.

W ramach wizyt studyjnych mieliśmy okazję zobaczyć Centro Nacional de Cultura, Museu Nacional de Arte Antiga, Museu Nacional do Azulejo i Museo Oriente.

 


BRIDGE BETWEEN EUROPEAN CULTURAL CENTRES – Prisztina, Kosovo 2019

W ramach Europejskiej Sieci Centrów Kultury (ENCC), do której należy także Dorożkarnia, młodzi pracownicy zrzeszonych instytucji raz w roku zapraszani są na kilkudniowe szkolenie dotyczące wymian międzynarodowych, po którym następują wizyty studyjne w instytucjach uczestników szkolenia.

W tym roku w marcu uczestnicy BECC (Bridge between European Cultural Centres) zaproszeni zostali do Prisztiny, stolicy Kosowa, gdzie gospodarzami byli założyciele Lokalnego Centrum Kultury – Termokiss. Tematem przewodnim szkolenia były Lokalne Sieci, a wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Francji, Belgii, Włoch, Niemiec, Anglii, Łotwy, Rumunii, Grecji, Węgier i Kosowa. Podczas czterodniowego szkolenia odbyły się szkolenia z pisania wniosków na projekty międzynarodowe w ramach programów Erasmus + i Creative Europe, warsztaty z rozwijania lokalnych sieci oraz wizyty studyjne. Nie zabrakło także czasu na pogłębianie umiejętności miękkich związanych z otwartością na nieznane oraz okazji do zaprezentowania swoich instytucji kultury. Drugim etapem szkolenia są wizyty studyjne u jednego z uczestników BECC.

 


WIZYTY STUDYJNE – Warszawa, Timisoara, Londyn 2019

W drugiej połowie lipca 2019 Dorożkarnia będzie gościła Anę Marię Ursu z Timisoary w Rumunii. Ana Maria prowadzi stowarzyszenie Solidart, które poprzez działania teatralne porusza tematy ważne dla lokalnej społeczności pracując metodami Teatru Forum. Solidart jest także organizatorem festiwalu i rezydencji artystycznych in:vzbl skierowanego do młodych artystów działających w obszarze sztuk zaangażowanych. Podczas pobytu w Polsce Ana Maria będzie obserwowała jak wygląda praca Domu Kultury Dorożkarnia, zapozna się z naszymi metodami pracy z lokalną społecznością oraz odwiedzi nasze instytucje partnerskie.

Na przełomie lipca i sierpnia 2019 Marta Bernatowicz z Dorożkarni wyjedzie na wizytę studyjną do Riverhouse Barn Art Centre w Londynie. Riverhouse jest lokalnym centrum kultury utworzonym na cumującej na rzece barce. Ich działania skierowane są do lokalnej społeczności, która może tu posłuchać koncertu, obejrzeć spektakl lub wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez mieszkańców dla mieszkańców. Podczas tygodniowego pobytu w Riverhouse Marta będzie pomagała w tygodniowych warsztatach teatralnych dla dzieci „Let’s Make a Show”. Od poniedziałku do piątku młodzi artyści wymyślą i przygotują spektakl, który ostatniego dnia zaprezentują przed swoimi rodzinami i znajomymi.

 

 


Brześć 2012, Białoruś

Jakub Łukowski – instruktor tańca
Szkoła tańca “Me an You” w Brześciu.

 


Pecs 2011, Węgry i Zagrzeb 2012, Chorwacja

Michał Szuszkiewicz – instruktor plastyki
Projekt Bridge between European Cultural Centes (BECC) – ENCC Staff Exchange Programme. Wykłady, warsztaty i ćwiczenia realizowane w placówkach kultury na terenie Pecs.

 


Bruksela 2012, Belgia

Jakub Łukowski – instruktor tańca
Projekt Urban Youth & Europe Day, prezentując organizacje młodzieżowe.

 


Lipsk 2010, Niemcy

Magdalena Penczorek – instruktor plastyki
Międzynarodowe Targii Ksiązki w Lipsku, przygotowanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Buchkinder Polsko-Niemieckiego projektu Ksiązkozaury.

 


Berlin 2009, Niemcy

Maryna Czplińska – eurokoordynator
Gisela Burda oraz Mathias Speer z berlińskiego ośrodka ATRIUM – jubileusz 20-lecia przemian demokratycznych w Europie.

 


Birmingham 2008, Wielka Brytania

Grzegorz Pohl – instruktor teatralny
Youth Crescent Theatre oraz The Youth Pepetetory Theatre.

 


Londyn 2008, Wielka Brytania

Grzegorz Pohl – instruktor teatralny
London Bubble Theatre Company – placówka działająca na zasadach organizacji pozarzadowej, realizuje projekty parateatralne i teatralne, finansowana z budzetu miasta
The Young Actors Theatre Ltd. – Prywatna placówka prowadząca zajęcia i agencję artystyczną promująca młodych artystów od przedszkolaków do licealistów oraz realizaująca projekty teatralne.

 


Birmingham 2008, Wielka Brytania

Anna Michalak-Pawłowska – dyrektor Dorożkarni, Maryna Czplińska – eurokoordynator
PBA – LINKING PATHS OF EUROPEAN CITIZENS – warsztaty i wykłady z udziałem: Dacorum Borough Council & INCA-UK (Wielka Brytania), SomaticAV (Niemcy), Clube Recreativo de Sao Joaninho (Portugalia), Taka Tuka Club (Słowenia), Agora Teatral-Teatro Scivias (Hiszpania), Canakkale 18 Mart University (Turcja).

 


Bergen 2008, Norwegia

Marek Sobolweski i Łukasz Korwin – instruktorzy filmowi
Międzynarodowy Festiwal Filmowy BIFF (Bergen International Film Festiwal) – jeden z ważniejszych w Norwegii, spotkanie z Henriette Saether, koordynator projektu filmów szkolnych festiwalu oraz Frankiem Priebizem koordynującym i prowadzącym warsztaty filmowe w Mediaverkstedet Bergen (MB – niekomercyjna organizacja współpracująca z niezaleznymi madiami i eksperymentalnymi produkcjami, prowadzaca projekty filmowe i video dla dzieci i młodzieży, organizaująca festiwale kultury dla lokalnej społeczności).

 


Dublin 2007, Irlandia

Marek Sobolweski i Łukasz Korwin – instruktorzy filmowi, Maryna Czplińska – eurokoordynator oraz Anna Michalak-Pawłowska – dyrektor Dorożkarni
Draiocht, National Youth Council of Ireland, The Ark, A cultural Centre for Children, RUSH-Screening of Film by Young People.

POKOLENIE Y – Warszawa – Berlin 2015

Projekt realizowany przez Dorożkarnię i ośrodek kultury Atrium w Berlinie

 

Pokolenie Y w Polsce i na Zachodzie więcej łączy niż dzieli. Pokolenie Y w Polsce cechuje odmienny stosunek do dóbr materialnych. W latach 80. wyznacznikiem statusu było posiadanie magnetowidu i samochodu. Dla Polaków w wieku dwudziestu kilku lat często dobra materialne nie mają takiego znaczenia jak dla 30 czy 40-latków. O jakości życia zaczyna decydować „bycie”, nie zaś „posiadanie”.

Przedstawiciele pokolenia Y mają wiele przydatnych umiejętności. Potrafią odnaleźć informacje, o których istnieniu początkowo nawet nie wiedzą (inna sprawa, że często nie mają pojęcia, co z tymi informacjami zrobić). Są świetnie przygotowani do poruszania się w obszarach związanych z różnorodnością kulturową. Chętnie pracują w zespołach, oceniają się w stosunku do swoich rówieśników, tworzą społeczności i często się ze sobą komunikują. Potrafią wykonywać wiele zadań w tym samym czasie (90 proc. badanych osób w wieku 18-24 lat uważa, że słuchanie iPoda w czasie pracy zwiększa ich produktywność; młodzież odczuwa znudzenie, jeśli brakuje im ciągłego strumienia bodźców w postaci muzyki i obrazu). Można także przedstawić listę złych wiadomości związanych z nadejściem pokolenia Y. Ponieważ byli od dziecka prowadzeni przez rodziców, brak im umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji. Rodzice planowali ich życie w najmniejszych szczegółach. Teraz oczekują tego od wykładowcy lub pracodawcy, który to powinien przejąć rolę matki, okazując troskę, wyznaczając cele i pomagając w rozwoju zawodowym. Przedstawiciele pokolenia Y mają też nierealistyczne oczekiwania, uważają, że mogą zmienić cały świat w ciągu pierwszego dnia pracy.

Problem w tym, że nie mają pojęcia o tym, co to znaczy wykonywać odpowiedzialne zadania. Zostali wychowani na narcyzów, a konfrontacja z rzeczywistością była dla nich wielkim przeżyciem. Dwudziestolatkom brakuje cierpliwości – dorastali w środowisku, gdzie każde działanie jest natychmiast wynagradzane.

W trakcie dwóch, tygodniowych spotkań, dwudziestu uczestników z Warszawy i Berlina projektu starało się odnieść do powyższego opisu, potwierdzając go lub mu zaprzeczając.

 


CAFE MŁODOŚĆ – Warszawa – Berlin 2015

Polsko-niemiecki projekt, w którym uczestniczyła młodzież z Dorożkarni i młodzież z Haus der Jugend Charlottenburg z Berlina we współpracy z Deutsch-Polnischen Oberschule „Robert-Jungk“.

 

W trakcie 4 spotkań, które odbyły się w 2015 r. między kwietniem a czerwcem zrealizowaliśmy warsztaty wokalne, teatralne i taneczne, zarówno w Berlinie jak i w Warszawie. Efektem końcowym było widowisko muzyczne z wykorzystaniem multimediów, które zostało dwukrotnie zaprezentowane w czerwcu w obu miastach.

Spektakl powstał dzięki zaangażowaniu i pomysłom młodzieży. Twórcy zadali sobie pytania: jakie są różnice w zachowaniu ludzi dawniej, teraz i jakie będą w przyszłości? Czy cywilizacja i postęp nie zabrały nam “tego czegoś”, co decyduje o naszym człowieczeństwie? Czy normalne kontakty międzyludzkie stały się już niepotrzebne? A może to nieprawda? Przecież liczy się CZŁOWIEK, JEDNOSTKA i INDYWIDUALNOŚĆ. To teatralno-taneczno-wokalna podróż przez historię. Z punktu widzenia młodych Polaków i Niemców.

Ze strony Dorożkarni projekt realizowali: Izabella Borkowska – choreografia, Dariusz Sikorski – reżyseria, Tomasz Krupa – trening wokalny, Maryna Czaplińska – koordynacja projektu

Ze strony niemieckiej: Marina Miller – pedagogika teatru, Arno Zillmer – instruktor muzyczny i koordynacja części niemieckiej, Su-Hy Schade – opieka nad grupą graficzną, koordynacja nagrań, Marika Kraczek – tłumaczenia.

Projekt sfinansowali: Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży, Miasto Berlin, Burmistrz Dzielnicy Charlotenburg w Berlinie.

 


LATO ARTYSTYCZNE – MIĘDZYNARODOWY DOM SPOTKAŃ MŁODZIEŻY – Krzyżowa

Pod koniec lat 90. w zajęciach LATA ARTYSTYCZNEGO, stworzonego przez Annę Michalak z Dorożkarni i Marka Stanielewicza z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, uczestniczył Teatr Muzyczny Pantera. Później, kiedy powstała Dorożkarnia, do Krzyżowej dołączyła również związana z nią młodzież i tak już zostało. Rosną następne pokolenia, a w Dorożkarni powstają kolejne grupy, które co roku w Krzyżowej doskonalą swoje umiejętności. Ważnym celem tego projektu jest promocja młodzieży z Europy Wschodniej. Wspólne zajęcia stwarzają młodym ludziom przestrzeń do swobodnej ekspresji twórczej, a dzięki wymianie doświadczeń mają oni niepowtarzalną okazję nabycia pewności artystycznej i samoświadomości.
Ideą tego projektu jest spotkanie i praca studentów uczelni artystycznych z różnych krajów Europy z młodzieżą, która dopiero tutaj ma możliwość wspólnej nauki tańca, pantomimy czy ceramiki. Warsztaty prowadzone są przez pedagogów oraz wykładowców uczelni artystycznych z kraju i zagranicy. Każdy z warsztatów obejmuje kilkadziesiąt godzin zajęć. W ciągu dwóch tygodni wszyscy pracują w międzynarodowych grupach, aby na zakończenie pokazać pozostałym uczestnikom wyniki swojej pracy.
Przez wiele lat w programie znajdowały się warsztaty teatralne, taneczne, bębniarskie, kwartetów smyczkowych, graficzne, rzeźbiarskie, filmowe, multimedialne i dziennikarskie.
Pobyt wszystkich młodych uczestników LATA ARTYSTYCZNEGO w Krzyżowej kończą prezentacje. Poszczególne grupy warsztatowe przedstawiają na świeżym powietrzu spektakle, wystawy, koncerty i happeningi, które są przygotowane specjalnie dla mieszkańców okolic Krzyżowej i całego Dolnego Śląska. Z myślą o nich od kilkunastu lat w trakcie projektu odbywa się bieg przełajowy oraz turniej siatkówki. Do udziału w konkurencjach sportowych mieszkańcy trenują wiele miesięcy.

Strona internetowa: www.latoartystyczne.krzyzowa.pl

 

STAGES OF LEARNING

Międzynarodowy Projekt Edukacji Dorosłych. Tampere, Warszawa, Kocaeli, Wiedeń, Kassel, 2007/2008

 

Na naukę nigdy nie jest za późno! STAGES OF LEARNING to projekt adresowany do dorożkarniowych instruktorów. Każdy ośrodek z krajów partnerskich, biorący udział w projekcie, prezentował specyfikę kraju, grupę odbiorców ośrodka, jego tradycje i, co najważniejsze, własne metody pracy. Owocem projektu jest podręcznik skierowany do instruktorów, prezentujący najlepsze przykłady działań zebrane podczas badań przeprowadzonych w krajach partnerskich projektu. Warsztatom i spotkaniom towarzyszyły prezentacje spektakli i innych wydarzeń artystycznych.

 


 

STORY SAVERS – Zbieracze historii

Projekt StorySavers….tell your story, make history (StorySavers) – to międzynarodowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 – 2014 przez: Czechy, Grecję, Francję, Irlandię, Polskę, Wielką Brytanię i Norwegię.

 

W projekcie zbierano opowieści ważne dla społeczności lokalnych w różnych częściach Europy i zbudowanie na ich podstawie fragmentu wspólnej tożsamości kulturowej. Zbieraliśmy opowieści, których wątki są wspólne dla nas wszystkich. Podobne sprawy, problemy, trudności, perspektywy, mądrości, radości i pokonywanie trudności, pozwoli zbudować zrozumienie pomiędzy partnerami.

Każdy z partnerów badał lokalne środowisko i identyfikował grupy, które te historie zbierały. Działania miały na celu zainicjowanie lokalnych grup StorySavers jako społecznych sieci współpracy w regionie każdego z partnerów. Częścią regularnych spotkań partnerskich były treningi m. in. technik zbierania historii, fotografii oraz prezentacja regionalnych projektów StorySavers.

Uczestnikami projektu StorySavers były lokalne organizacje krajach partnerskich, szczególnie te, które pracują z osobami starszymi i rodzinami.

 

Strona internetowa: www.storysavers.korzeniesiekierek.pl

TEATR ZAMIAST oraz STUDIO PIOSENKI TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW. DNI POLSKIE – Mediolan, Włochy 2010

Dni Polskie w Mediolanie 2010 zostały zorganizowane na przełomie września i października przez Związek Polaków w Mediolanie we współpracy z urzędem miasta i burmistrzem. Celem tego przedsięwzięcia było promowanie polskiej kultury, historii i tradycji, a także Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. W programie znalazły się m. in. imprezy nawiązujące do dwóch ważnych rocznic – 30 rocznicy powstania Solidarności oraz 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Odbyły się pokazy filmów, koncerty, wystawy a Włosi mogli zasmakować polskiej kuchni i produktów spożywczych.

Dorożkarnia została zaproszona do uświetnienia tego wydarzenia w teatrze Elfo Puccini. Teatr ZAMIAST zaprezentował swój ostatni spektakl 12 Drabin, a grupa TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW koncert piosenek.

 


 

DUBRAVA CULTURAL CENTRE – Dubrava, Chorwacja 2009

Dom Kultury Dorożkarnia we współpracy z Centrum Kultury z Dubravy zrealizował wymianę młodych artystów. W maju 2009 r. w Warszawie zorganizowane zostały warsztaty z zagranicznymi goścmi, a we wrześniu dorożkarniowa młodzież wyjechała do Chorwacji. Tam wzięli udział w warsztatach teatralnych i tanecznych, uczyli się technik oddechowych i głosowych z Mariną Petkovic-Liker (aktorką, pedagożką i dramaturżką). Zaprezentowali także na scenie swój program artystyczny, a wspólnie z grupą teatralną z Drama Studio przygotowali przedstawienie.

 


 

Teatr ZAMIAST. PROJEKT STUDYJNY – Londyn, Wielka Brytania 2008

London Bubble Theatre Company – placówka działająca na zasadach organizacji pozarządowej, realizuje projekty parateatralne i teatralne, finansowana z budżetu miasta.

The Young Actors Theatre Ltd. – prywatna placówka prowadząca zajęcia i agencję artystyczną promującą młodych artystów od przedszkolaków do licealistów oraz realizująca projekty teatralne.

 


 

PBA – LINKING PATHS OF EUROPEAN CITIZENS – Birmingham, Wielka Brytania 2008

Warsztaty z udziałem: Dacorum Borough Council & INCA-UK (Wielka Brytania), SomaticAV (Niemcy), Clube Recreativo de São Joaninho (Portugalia), Taka Tuka Club (Słowenia), Agora Teatral-Teatro Scivias (Hiszpania), Canakkale 18 Mart University (Turcja).

 


 

Teatr ZAMIAST oraz STUDIO PIOSENKI TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW
FRIENDSHIP FAIR HI SEOUL 2008 FESTIVAL – Seul, Korea Południowa 2008

Podróż do Korei okazała się niezwykła z kilku powodów. Po pierwsze, dorożkarniowe grupy Teatru ZAMIAST oraz Studio Piosenki TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW oficjalnie reprezentowały Warszawę, a po drugie był to festiwal zespołów zawodowych.  

 

„Mieliśmy świadomość, że Warszawa po raz pierwszy postawiła na zespół amatorski, uważając, że musical A Little Beatle Bit Of Love, oparty na kanwie Romea i Julii, z piosenkami zespołu The Beatles, jest wart prezentacji. W Seulu byliśmy pierwszą taką grupą” – wspominają uczestnicy.

 

FRIENDSHIP FAIR HI SEOUL to kilkudniowe spotkanie artystów z miast partnerskich Seulu. Obok reprezentacji Warszawy znaleźli się goście z Ankary, Bangkoku, Budapesztu, Kairu, Cuernavaca, Hanoi, Istambułu, Moskwy Szanghaju i Tai-pei. Warto dodać, że festiwal jest jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń kulturalnych Seulu. Organizowany przez władze miasta pod patronatem burmistrza, wspierany finansowo przez najważniejsze firmy i instytucje Korei Południowej, cieszy się olbrzymim zainteresowaniem mediów, mieszkańców miasta i turystów.

 

ZAMIAST i TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW zagrali kilka razy na scenach dużych i małych, ulokowanych w różnych częściach miasta, lecz najważniejszy występ odbył się przed kilkutysięczną widownią, władzami Seulu i dyplomatami z krajów, których zespoły zostały zaproszone na festiwal. Koncert transmitowała telewizja. Występom scenicznym towarzyszyły wystawy grafiki, malarstwa i rękodzieła oraz wielki kiermasz ze stoiskami promującymi kulturę ponad 30 krajów z całego świata.

 

To, co młodzież szczególnie urzekło, to niezwykle ciepłe przyjęcie przez organizatorów, profesjonalna współpraca, a nawet polskojęzyczny tłumacz! Dla wszystkich będzie to podróż życia i niezwykła przygoda, bowiem dzięki udziałowi w festiwalu mogli poznać Seul – miasto na „drugim końcu świata”.

 


 

TEATR FIAKIER. POLSKO–NIEMIECKIE WARSZTATY TEATRALNE – Warszawa, Berlin 2007/2008

Rafał Kołecki– aktor, Ziuta Zającówna – aktorka, reżyserka i pedagog, Karl Meyer– instruktor teatralny

Projekt realizowany we współpracy z berlińskim Ośrodkiem Kultury ATRIUM, służący wymianie doświadczeń artystycznych młodych aktorów teatralnych poprzez prezentacje i warsztaty, zawsze kończący się realizacją wspólnego spektaklu.

– POŁĄCZENIA – Berlin, 2007r.

– MASKI – Warszawa, 2007r.

– KONTRASTY – Berlin, 2008r.

– METAMORFOZY – Warszawa, 2008r.

 


 

TEATR BEZ KOTA
PLAY OFF 06 – Międzynarodowy Festiwal Teatrów Młodzieżowych przy Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej – Gelsenkirchen, Niemcy 2006

Eliminacje do udziału w projekcie prowadzone były przez organizatorów przez blisko rok, Teatr BEZ KOTA zakwalifikował się jako jedyny zespół z Polski. Grupy teatralne reprezentujące wybrane państwa biorące udział w Mundialu 2006: Niemcy, Polskę, Togo, Argentynę, Brazylię, Meksyk, USA, Koreę Południową, Chiny, Trynidad-Tobago, Ekwador, Holandię, Serbię – spotkały się w Gelsenkirchen, aby wspólnie przeżywać emocje sportowe i artystyczne. Uczestnicy mieli okazję do poznania różnych kultur i pokonania barier językowych poprzez wspólne oglądanie własnych prezentacji oraz Mistrzostw Świata. Teatr BEZ KOTA dwukrotnie zaprezentował spektakl MAANAM BYĆ LEPIEJ.

 

Projekt realizowany we współpracy z Konsol Theater.

 


 

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE – Witebsk, Białoruś 2004

Warsztaty organizowane dla uczniów Liceum i Policealnego Studium Artystycznego w Witebsku w klasie teatralnej prowadziła Anna Michalak, dyrektor DOROŻKARNI oraz Dariusz Sikorski, reżyser, w klasie tańca Izabella Borkowska, choreograf. Izabella Borkowska prowadziła także zajęcia taneczne w Domu Polskim dla dziewczęcego zespołu tanecznego, Stworzonego Przez Choreografa, Stypendystę LATA ARTYSTYCZNEGO W KRZYŻOWEJ 2004 – OLEGA SAPROŃCZUKA.

 


 

TEATR BEZ KOTA
PROJEKT MOLTKE Międzynarodowa Konferencja Fundacji “Krzyżowa” Krzyżowa-Berlin 1999/2004

Krzyżowa, to miejsce szczególne. To tu w czasie II wojny światowej działał Krąg z Krzyżowej – grupa niemieckich opozycjonistów antyhitlerowskich, jak nazwało ją Gestapo. Spotykali się w domu na terenie majątku Helmutha Jamesa hrabiego von Moltke w Krzyżowej. Wierząc, że  wojna doprowadzi do klęski reżimu Hitlera, budowali  kształt nowego niemieckiego państwa, system rozliczeń z hitlerowcami. W styczniu 1944 roku hrabia von Moltke został aresztowany, a w 1945 roku stracony. Jego prochy rozsypano, by nie było po nim żadnej pamiątki, żadnego kultowego miejsca… Zgodnie z życzeniem wdowy – Frey’i von Moltke – nie ma też muzeum poświęconego hrabiemu… Pozostał jednak dom na wzgórzu, a w nim Fundacja “Krzyżowa”, gdzie spotyka się młodzież z różnych stron Europy, by wspólnie pracować i realizować projekty artystyczne, pokonując bariery narodowościowe, kulturowe, ustrojowe…

 

W 2004 roku właśnie w Krzyżowej Darek Sikorski wyreżyserował spektakl c, inspirowany życiorysami Frey i Helmutha Jamesa von Moltke, a także spotkaniami opozycyjnej grupy Kręgu z Krzyżowej. Spektakl był niepowtarzalny ze względu na obecność  Frey’i, ale również dlatego, że jego akcja rozgrywała się we wszystkich pomieszczeniach domu, w pokojach na piętrze, w kuchni i w salonie na parterze (gdzie obecnie stoi symboliczny stół w kształcie kręgu), a widzowie podążali za aktorami. To było niezwykle wzruszające przeżycie dla zespołu Teatru BEZ KOTA.  Freya von Moltke powiedziała wtedy: “Kiedy spotkałam się z Helmuthem chwilę przed jego śmiercią w więzieniu Tagel w Berlinie w styczniu 1945 roku, powiedział mi na pożegnanie, że jeszcze się odezwie. Dziś czułam jego obecność”.

INDANCEGRATION, Warszawa 2018

InDanceGration to projekt o wielokulturowości. Istotną jego częścią były warsztaty taneczne z Sonią Mirpuri, poznanie nowych technik i form tańca wywodzącego się z tradycji. Młodzież z zespołów prowadzonych przez Izabellę Borkowską i Darka Sikorskiego poprzez taniec opowie, jak piękne są inne kultury, opowie o tolerancji, łamaniu stereotypów i schematów na temat „inności”.

Ważnym elementem koncertu finałowego będzie utwór Zaproście mnie do stołu autorstwa W. Szymanowicza: „Zaproście mnie do stołu. Zróbcie mi miejsce między Wami. Wspominajcie sobie trudne lata. Powiedzcie otwarcie co serdecznie boli? Może znajdzie się między wami voyager? Opowie o barwnych krajach, egzotycznych krajach (..)”

 


 

POLSKO-BIAŁORUSKIE WARSZTATY TANECZNE, Warszawa 2017

Warsztaty odbyły się w dniach 20-24 lutego. Uczestniczyli:
– Studio i Teatr Tańca JAZZ oraz Teatr Tańca TEST z Dorożkarni

– Egoza z Mińska (Białoruś).

Warsztaty prowadzili: Izabella Borkowska, Jakub Łukowski, Aleh Sapronchyk, Liudzmila Samsonova.

 


 

GLOBAL EDUCATION FESTIWAL – Sanremo, Włochy 2010  i 2013

W 2010 r. sukces na Festiwalu odniosła Grupa Taneczna STEP, a trzy lata później Teatr Tańca Takt podbił włoską scenę festiwalową.

International Festival Dance for School organizowany jest w ramach GEF, czyli Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Szkół. W kwietniu 2010 r. Grupa STEP zdobyła I miejsce – Różowego Delfina za układ “You may run on” oraz GRAND PRIX festiwalu tanecznego – Srebrnego Delfina. W 2013 r. Grupa Taneczna TAKT zajęła pierwsze miejsce w sekcji F i otrzymała Różowego Delfina.

GEF to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań dla dyrektorów szkół dla nauczycieli w celu wymiany różnych punktów widzenia z innymi szkołami i nawiązania przyjaźni z nowymi ludźmi. Jest to również jedyne wydarzenie obejmujące ponad 30 różnych inicjatyw, w tym samym czasie podczas finałów w San Remo!

 


 

ONE LOVE CONTEST, Warszawa 2010

ONE LOVE CONTEST to element szerszej akcji – projektu HIPHOP-ONE LOVE. To projekt służący integracji kulturowej i społecznej młodzieży z różnych krajów i środowisk. Jego celem jest kreowanie postaw solidarności, wzajemnego szacunku i samorozwoju poprzez kulturę HipHop. Udział wzięli bboys & girls z Francji, Hiszpanii, Włoch, Polski, dzieciaki z praskich podwórek oraz hiphopowi twórcy. W programie znalazły się: walki taneczne, graffiti jam, beatbox, freestyle cypher.

ONE LOVE CONTEST został uznany za jeden z najlepszych projektów Programu Młodzież w Działaniu i w listopadzie 2010r. został zaprezentowany podczas wydarzenia Urban Youth & Europe Day, które odbyło się w Brukseli.

 


 

TEATR TAŃCA TEST
XIV NEW PRAGUE DANCE FESTIVAL – Praga, Czechy 2010

NEW PRAGUE DANCE FESTIVAL – adresowany jest do zespołów amatorskich, tancerze startują w kategoriach: taniec klasyczny, jazz & hip-hop, modern & conteporary dance, taniec etniczny. Obok konkursu młodzież uczestniczy w warsztatach prowadzonych przez znakomitych czeskich choreografów (taniec klasyczny, hip-hop, jazz, modern).

 

NEW PRAGUE DANCE FESTIVAL jest  jednym z najlepszych festiwali tańca w Europie, w tym roku zaprezentowano ponad 70 choreografii z Europy oraz USA, Indii, Izraela.

 

TEST zdobył III nagrodę w kategorii modern & contemporary dance. To ogromne wyróżnienie i zaszczyt – festiwal stoi na bardzo wysokim poziomie – Grand Prix i I miejsce zdobył znakomity zespół z USA, II miejsce grupa z Belgii.

 


 

TEATR TAŃCA FLEX
DANCE GRAND PRIX ITALIA – Rimini, Włochy 2010

DANCE GRAND PRIX ITALIA – festiwal organizowany dla tancerzy amatorów w kategoriach: taniec klasyczny, nowoczesny/współczesny, teatr tańca. W konkursie nagradzane są zespoły, choreografowie i nauczyciele. W tym roku międzynarodowe jury oceniało a publiczność zobaczyła w ciągu w 3 konkursowych wieczorów: 12 godzin tańca, 120 choreografii, 25 uczestników z 15 krajów, w sumie 800 tancerzy.

 

FLEX wystąpił z 4 układami: Steam Heat (cały zespół), Wychodząc z szarości (cały zespół), So In love (duet), Emotions (solo) i zdobył 1 nagrodę za choreografię oraz nagrodę specjalną jury.

 


 

WARSZTATY TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO, Warszawa 2010

ANNA NOWAK – wybitna polska tancerka, pracująca w Random Dance Company, jednym z najlepszych zespołów tańca na świecie.

W warsztatach uczestniczyli tancerze, na zajęciach poznali m. in. styl jednego z najciekawszych choreografów na świecie Wayne’a Mac Gregora.

Wayne McGregor jest jednym z najbardziej rozchwytywanych choreografów obecnych lat, pierwszym mianowanym od 17 lat choreografem rezydentem w Royal Opera House, stworzył balety m.in. dla Opery Paryskiej, New York City Balllet, Stutgart Ballet, San Francisco Ballet, Australian Ballet i innych wiodących zespołów baletowych na świecie.

 


GRUPA TAŃCA NOWOCZESNEGO STEP
IX INTERNATIONAL FESTIVAL OF DANCE FOR SCHOOLS – Sanremo, Włochy 2010

INTERNATIONAL FESTIVAL OF DANCE FOR SCHOOLS organizowany jest w ramach Global Education Festival – The World Festival Of Creativity In School. W tym roku przed jury i publicznością zaprezentowało się 18 szkół tańca w 27 prezentacjach.

STEP zdobył I miejsce za układ Sou may run on oraz GRAND PRIX festiwalu tanecznego.

 


 

TEATR TAŃCA FLEX
KALLAVA TEATTERIFESTIVAALI – Kuopio, Finlandia 2009

KALLAVA TEATTERIFESTIVAALI – festiwal teatralny organizowany w Kuopio w Finlandii, stanowi część ogromnego przedsięwzięcia – Festiwalu Sztuk, podczas którego odbywają się pokazy teatralne, muzyczne, filmowe, wystawy, spotkania z artystami. Imprezy odbywają się w różnych miejscach: klubach, pubach, szkołach a także w przestrzeni miejskiej.

Teatr Tańca FLEX dwukrotnie zagrał spektakl Królowa Śniegu. FLEX był jedyną grupą zagraniczną prezentującą się na festiwalu. Spektakl przyjęty został bardzo dobrze – w prasie ukazały się w 2 artykuły.

 


 

TEATR TAŃCA TEST BARCELONA DANCE AWARD – Girona, Hiszpania 2009

BARCELONA DANCE AWARD 2009 to konkurs postrzegany jako największe i najważniejsze wydarzenie amatorskiego ruchu tanecznego w Europie.

Projekt realizowany jest przez ALL-OF-US DANCE GRAND PRIX, korporację non-profit, której misją jest propagowanie równych szans bez względu na wiek, kolor skóry, wyznanie, niepełnosprawność, rasę, religię, płeć…

W konkursie udział wzięło 66 grup tanecznych z 19 różnych krajów, zaprezentowano 220 choreografii, które dały 18 godzin tańca. W konkursie spotkało się 1200 tancerzy i miłośników tańca. Konkurs odbył się w kategoriach tanecznych: balet, ethno/folklor, hip hop/funk, jazz, lyrical, modern, musical, open, pointe, tap dance, piosenka & taniec.

Teatr Tańca TEST zaprezentował trzy choreografie: 1. DELICIOUS SOLITIUDE (kat. lyrical jazz) 2. LULI LALI (kat. open) 3. KOOZA DANCE (kat. musical). TEST zajął 1 miejsce w kategorii Fusion Dance za układ Luli Lali, zaś Iza Borkowska otrzymała 1 nagrodę dla najlepszego choreografa. TEST był pierwszym zespołem z Polski prezentującym się na BARCELONA DANCE AWARD.

 


 

GRUPA TAŃCA ULICZNEGO KINGZ OF WARSAW LIFE ON THE FLOOR 5 – Žilina, Słowacja 2010

Start w zawodach w ekipie POLSKIE ORŁY. Były to eliminacje do światowej imprezy EUROBATTLE w portugalskim Porto. Ekipa POLSKIE ORŁY zajęła 1 miejsce.

 


 

UNITED STYLE 5VS 5, Boston i HOLLYWOOD FREESTYLE SESSION 12, Los Angeles oraz Nowy Jork 2009

Start w zawodach, w obu konkurencjach ekipa z Polski dotarła do ćwierćfinału. Spoty treningowe, miejsca kultowe związane z kulturą hip hopu, warsztaty z choreografami i bboyami tworzącymi ten taniec w USA.

 


 

IBE NOTORIOUS oraz BBOY CHAMPIONS, Londyn 2009

STREET STAR BREAK DANCE FESTIWAL – Lozanna, Szwajcaria 2008

W imprezie udział wzięło 40 ekip z całego świata, KINGZ OF WARSAW zakwalifikowali się do pierwszej szesnastki.

 

FLOW ONE THREE – Amsterdam, Holandia 2008

INTERNATIONAL BREAKE DANCE EVENT-  Heerlen, Holandia 2008

STREET STAR BREAK DANCE FESTIWAL – Sztokholm, Szwecja 2008

eliminacje dla Skandynawii do światowego finału tańca break-dance, warsztaty prowadzone przez legendarnego bboya POE ONE z grupy ZULU KINGZ.

 

TOTAL SESSION 2007 – Grenoble/Lyon, Francja 2007

CIRCLE KINGZ 2007 – Lozanna, Szwajcaria 2007

BEATTLE OPSESSION – Nantes, Francja 2006, 2007

 


 

TEATR TAŃCA FLEX, DANCE UMBRELLA – LONDON’S INTERNATIONAL FESTIVAL CONTEMPORARY DANCE – Londyn, Wielka Brytania 2008

 

DANCE UMBRELLA jest organizowanym od 1978 r. międzynarodowym festiwalem tańca. Jest najważniejszym w Europie wydarzeniem promującym taniec współczesny. Na festiwalu prezentują swoją pracę mistrzowie tańca, choreografowie i tancerze.

 

FLEX miał okazję poznać trendy tańca współczesnego i ich wykorzystanie w choreografiach autorstwa światowej sławy twórców, wziąć udział w warsztatach, obejrzeć spektakle, filmy i otwartą próbę: Merce Cunningham Dance Company, Richard Alston Dance Company, Cunningham on film & Open rechersal, A Brie Encounter with Two’s Company, Scottish Balet, Stephen Petronio Company.

 


 

GRUPA TAŃCA NOWOCZESNEGO EXCEED
EURO LOCKING SUMMIT, Eisenberg 2008 i FUNKIN STYLEZ – Düsseldorf, Niemcy 2008

EURO LOCKING SUMMIT – warsztaty prowadzone przez legendy lockingu, tancerzy z grupy The Lockers: Sugar Pop, Tony Go Go, Greg Campbellock. W warsztatach uczestniczyli tancerze z Europy, Azji i Ameryki, trenując house, hip-hop i popping;

FUNKIN STYLEZ – zawody.

 


 

TEATR TAŃCA TEST NÖ WORLD DANCE CUP – St. Pölten, Austria 2007

Konkurs przeznaczony dla amatorów i profesjonalistów zajmujących się różnymi technikami tańca, od klasyki, poprzez modern, taniec ludowy aż po hip-hop, taniec musicalowy i jazzowy. TEST zaprezentował w konkursie dwie choreografie: I GOT RHYTHM oraz TOO BAD i zdobył złoto w kategorii open/junior.

 


 

TEATR TAŃCA TEST

GLOBAL EDUCATION FESTIVAL 2007. FESTIVAL OF DANCE FOR SCHOOLS – Sanremo, Włochy 2007

Festiwal odbywa się od kilku lat pod patronatem UNESCO oraz Parlamentu Europejskiego, jego celem jest prezentacja najbardziej twórczych i inspirujących dokonań uczniów szkół włoskich i europejskich. To także okazja do konfrontacji dorobku artystycznego i wzajemnego zrozumienia niezależnie od miejsca urodzenia czy statusu społecznego. Teatr Tańca TEST zaprezentował w konkursie dwie choreografie:ALEGRIA TOWN i THE PUPPETS i zdobył I miejsce w kategorii inne style tańca i GRAND PRIX za najlepszą prezentację taneczną festiwalu.

 


 

POLSKO-BIAŁORUSKIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE – Warszawa 2007

Oleg Saprończyk, absolwent Witebskiej Szkoły Artystycznej, dyplomowany instruktor taneczny – warsztaty tańców białoruskich

Veranika Kuzauleva, specjalistka od białoruskich pieśni narodowych – warsztaty wokalne

Młodzież wszystkich dorożkarniowych grup tanecznych oraz chętni spoza placówki wzięli udział w warsztatach taneczno-wokalnych, których celem było poznanie kultury białoruskiej.

 


 

HOLLAND DANCE FESTIVAL, TEST, STEP, DROP’S; FLEX, SWITCH; BOMble – Haga, Holandia 2007

Festiwal jest największym międzynarodowym wydarzeniem tanecznym organizowanym w Holandii co 2 lata od 1987 roku, trwającym zwykle około trzech tygodni. W programie znajdują się prezentacje spektakli (w 2007 r. siedemdziesiąt prezentacji), warsztaty dla amatorów i profesjonalistów oraz Dance Parade (z ponad tysiącem uczestników). Przedstawiciele Dorożkarni wzięli udział w warsztatach (Oriental Dance/Classical Egyptian film dance – Instructor: Mariska Assink; Musical dance – Instructor: Francesca Harper; Musical dance – Instructor: Francesca Harper – Modern Techniques) i spektaklach (DeDe Dance Company & Wee Dance Company, Berlin-Jaffa Shortcut; Five dancers & ‘Nieuw Amsterdams Peil’ A Year from Monday; Beijing Modern Dance Company/anoukvandijk dc, Women of the World; Les Ballets de Monte-Carlo, Opus 40,In Memoriam) prowadzonych przez światowej sławy choreografów i tancerzy. Wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielami kampanii tanecznych i organizatorami w celu poznania specyfiki przygotowania i realizacji festiwalu tanecznego.

 


 

TEATR TAŃCA TEST DANCING ON THE ADGE FESTIVAL – Amsterdam, Holandia 2007

DANCING ON THE EDGE FESTIVAL to pokaz młodych choreografów z Bliskiego Wschodu, którzy prezentowali swoje prace po raz pierwszy w Holandii. Dziewięciu indywidualnych artystów oraz grupy taneczne z sześciu krajów (Syria, Liban, Egipt, Palestyna, Iran i Izrael) pokazało inne spojrzenie na świat i kulturę Wschodu i Zachodu. Oprócz przedstawień młodzież wzięła udział w debatach i dyskusjach z artystami, warsztatach tanecznych i specjalnej edycji CINEDANS FESTIVAL – festiwalu filmowego poświęconego tańcu.

Wydarzeniem było obejrzenie spektaklu VAREKAI – Cirque du Soleil, łączącego język rumuński z cygańskimi tradycjami i duchem nomadów, produkcji będącej mixem spektaklu teatralnego, cyrkowej tradycji oraz pasji ludzi poszukujących nowej formy wyrazu.

 


 

EVENTS WORKSHOP PROJEKT. FLEX, SWITCH, BOMble – Kolonia, Niemcy 2007

Warsztaty tańca jazzowego organizowane przez Cologne Dance Center. Warsztaty prowadził absolwent The Ailey School – Paul Haze, charyzmatyczny tancerz i choreograf.

 


 

GRUPA TAŃCA NOWOCZESNEGO EXCEED FUNKIN STYLEZ –  Düsseldorf, Niemcy 2007

Zawody będące jedną z dwóch największych imprez tego typu w Europie, warsztaty prowadzone przez JUNIORa oraz spotkania z największymi tancerzami w Europie, m. in.: SALAH, P.LOCK, YOSI, YUGSON, BRUCE.

 


 

TEATR ZAMIAST oraz TEATR TAŃCA FLEX
HAMAMATSU – WARSZAWA JUNIOR FESTIVAL – Hamamatsu i Shinshiro, Japonia i Warszawa 2006/2007

Projekt zrealizowany został przez Polsko-Japońską Fundację “Polja”. Była to wyjątkowa przygoda zarówno dla polskiej jak i japońskiej strony. W pierwszej części Teatr ZAMIAST i Teatr Tańca FLEX wyjechały na dwutygodniowe tournee artystyczne po Japonii z programem Dookoła świata. Młodzież mieszkała u japońskich rodzin, dzięki czemu uczestniczyła w ich życiu codziennym. Każdy dzień wypełniały występy w szkołach i teatrach, ale też specjalnie organizowane lekcje, podczas których młodzież uczyła się tworzyć ikebany i kaligrafować. Niezwykłym przeżyciem były również koncerty – zdarzało się, że przedstawienie wystawiano przed 500 młodymi Japończykami.Po raz pierwszy w życiu chłopcy z FLEX-u i ZAMIAST-u byli gwiazdami – japońskie dziewczyny piszczały, a po występie ustawiały się w kolejce po autografy! Jeden z koncertów zakończył się grupową nauką polskiego tańca narodowego – poloneza. Na innym – podczas śpiewania finałowej piosenki We are the World – publiczność wstała z miejsc i śpiewała razem z polską młodzieżą.

Pobyt w Japonii to też zderzenie z nową, nieznaną kulturą, czasem trudną do zaakceptowania dla Europejczyka. Chociaż uważamy się za naród punktualny, nigdy nie planujemy zajęć z aptekarską dokladnością, pozwalamy sobie na spontaniczmość i nie sprawia nam kłopotu dostosowanie się do sytuacji. I tego trochę brakowało młodzieży w Japonii, ponieważ wszystko musiało przebiegać według niezwykle precyzyjnie nakreślonego planu, zagospodarowana została dokładnie każda minuta dnia.

Druga część projektu przebiegła pół roku później, kiedy grupa bębniarska TAIKO KAIKO 500 z Japonii przyjechała do Polski. Japończycy koncertowali w szkołach, ośrodkach kultury i podczas imprez plenerowych. Wolne chwile spędzali aktywnie, uczestnicząc w lekcjach m. in. kurpiowskich wycinanek i break-dance’u.

 


 

WITEBSK – WARSZAWA – BERLIN – MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY TANECZNE – Jadwisin, 2005, 2006, 2007

Młodzież z Liceum Tanecznego w Witebsku (Białoruś), Ośrodka Villa Pelikan (Niemcy) i warszawskich placówek kultury spotkała się nad Zalewem Zegrzyńskim nie tylko po to, aby wypocząć lecz przede wszystkim aby się uczyć. Pod okiem instruktorów tańca: Izabelli Borkowskiej – taniec nowoczesny, Olega Saprończyka – taniec białoruski, Bartosaz Figurskiego – taniec współczesny, Dariusza Sikorskiego – teatr, pracowali nad poprawą swojego warsztatu tanecznego oraz nad nauką krótkich, efektownych choreografii, zachowania scenicznego i gry aktorskiej. Celem warsztatów było pokazanie, że taniec ma charakter uniwersalny i pozwala (bez względu na narodowość czy wyuczony styl taneczny) na porozumienie się, wspólną zabawę i stworzenie wieloosobowych układów tanecznych.

W 2005 r. zajęcia taneczne prowadzili również choreografowie – Zuzanna Zielińska i Jakub Łukowski.

STUDIO PIOSENKI TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW
XII VESZPREM GAMES – Veszprem, Węgry 2010

VESZPREM GAMES – czterodniowe przedsięwzięcie artystyczne realizowane w mieście wojewódzkim Veszprem położonym ok. 110 km od Budapesztu. Ponad 850 uczestników z 28 miast z Węgier, Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Słowacji i z Polski stanęło do konkursów w kategoriach: teatr, taniec, piosenka, plastyka, gra na instrumentach. Reprezentanci DOROŻKARNI (jedyni z Polski) – pięć osób ze Studia Piosenki TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW – startowali w konkursie wokalnym, w kategorii piosenka estradowa (konkurs przebiegał w kategoriach: musical, operetka, jazz, piosenka estradowa, folklor, piosenka klasyczna). Wszyscy zdobyli nagrody: Maria Steciuk – brąz w kat. 10-12 lat, Adrianna Piotrowska – złoto w kat. 13-16 lat, Sylwia Drabik – złoto w kat. 17-22 lata, Karolina Kocberska – srebro w kat. 17-22 lata, Mariusz Oborski – srebro w kat. 17-22 lata. Jurorzy oceniali przyznając punkty: od 90 – I miejsce, od 80 – II, od 75 – III. Obok zmagań konkursowych chętni mogli korzystać z innych atrakcji proponowanych przez organizatorów: dyskoteka, piknik Haribo, wycieczka do ZOO, nad Balaton, wyjście do opery, zwiedzanie Budapesztu. Festiwal w Veszprem kończył się uroczystą galą w Teatrze im. Petofiego, zaś dzień później najlepsi (ze wszystkich kategorii artystycznych) zaprezentowali się na gali w Pałacu Stefania w Budapeszcie, na której obecni byli przedstawiciele konsulatów krajów uczestniczących w festiwalu.

 


 

STUDIO PIOSENKI TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW oraz TEATR ZAMIAST. DNI POLSKIE – Mediolan, Włochy 2010

DNI POLSKIE W MEDIOLANIE 2010 zostały zorganizowane na przełomie września i października przez Związek Polaków w Mediolanie we współpracy z urzędem miasta i burmistrzem. Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie polskiej kultury, historii i tradycji a także Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. W programie znalazły się m. in. imprezy nawiązujące do dwóch ważnych rocznic – 30 rocznicy powstania Solidarności oraz 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Odbyły się także pokazy filmów, koncerty, wystawy a Włosi mogli zasmakować polskiej kuchni i produktów spożywczych.

DOROŻKARNIA została zaproszona do uświetnienia tego wydarzenia – w teatrze Elfo Puccini Teatr ZAMIAST zaprezentował swój ostatni spektakl 12 Drabin a TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW koncert piosenek.

 


 

STUDIO PIOSENKI TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW wraz z TEATREM ZAMIAST. FRIENDSHIP FAIR HI SEOUL 2008 FESTIVAL – Seul, Korea Północna 2008

Podróż do Korei okazała się niezwykła z kilku powodów. Po pierwsze, dorożkarniowe grupy Studio Piosenki TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW oraz Teatr ZAMIAST oficjalnie reprezentowały Warszawę, a po drugie był to festiwal zespołów zawodowych. Warszawa po raz pierwszy postawiła na zespół amatorski, uważając, że musicalA Little Beatle Bit Of Love, oparty na kanwie Romea i Julii, z piosenkami zespołu The Beatles, jest wart prezentacji.

FRIENDSHIP FAIR HI SEOUL to kilkudniowe spotkanie artystów z miast partnerskich Seulu. Obok reprezentacji Warszawy znaleźli się goście z Ankary, Bangkoku, Budapesztu, Kairu, Cuernavaca, Hanoi, Istambułu, Moskwy Szanghaju i Taipei. Warto dodać, że festiwal jest jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń kulturalnych Seulu. Organizowany przez władze miasta pod patronatem burmistrza, wspierany finansowo przez najważniejsze firmy i instytucje Korei Południowej, cieszy się olbrzymim zainteresowaniem mediów, mieszkańców miasta i turystów.

TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW i ZAMIAST zagrali kilka razy na scenach dużych i małych, ulokowanych w różnych częściach miasta, lecz najważniejszy występ odbył się przed kilkutysięczną widownią, władzami Seulu i dyplomatami z krajów, których zespoły zostały zaproszone na festiwal. Koncert transmitowała telewizja. Występom scenicznym towarzyszyły wystawy grafiki, malarstwa i rękodzieła oraz wielki kiermasz ze stoiskami promującymi kulturę ponad 30 krajów z całego świata.

To, co młodzież szczególnie urzekło, to niezwykle ciepłe przyjęcie przez organizatorów, profesjonalna współpraca, a nawet polskojęzyczny tłumacz! Dla wszystkich będzie to podróż życia i niezwykła przygoda, bowiem dzięki udziałowi w festiwalu mogli poznać Seul – miasto na „drugim końcu świata”.

 


 

STUDIO PIOSENKI TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW
SINGING IS IT – Międzynarodowe Warsztaty Wokalne – Rzym, Warszawa, Londyn – 2006, 2007

Jon Petter – warsztaty muzyczne

Adwoa-Shanti Dickson, Monika Malec, Paweł Usarek – warsztaty wokalne

John Martin, Anna Michalak, Grzegorz Pohl – warsztaty teatralne

Artyści, instruktorzy i opiekunowie artystyczni z 3 ośrodków spotkali się na seminarium, by wspólnie opracować i przygotować projekt muzyczny. Obok DOROŻKARNI udział wzięli: PAN CENTRE FOR INTERCULTURAL ARTS placówka z Londynu pracująca z emigrantami, FOLIAS placówka z Rzymu pracująca z dziećmi ulicy. Na warsztatach młodzież uczyła się kreatywnego pisania piosenek – tekstów i muzyki przy wykorzystaniu różnych metod i technik nauczania.

Podczas zajęć uczestnicy intensywnie pracowali, ale też wzajemnie inspirowali odmiennymi charakterami i sposobem bycia: młodzież z Polski dominowała w inicjowaniu zabaw integracyjnych, londyńczycy oczarowali pozostałych pięknym śpiewem, mieszkańcy Rzymu zaś zarażali poczuciem humoru.

Projekt finansowany z programu Grundtvig.

MIĘDZYNARODOWE LATO ARTYSTYCZNE – Warszawa, 2018

W sierpniu 2018 r. w Dorożkarni odbyły się warsztaty ceramiczne pod kierunkiem Bożeny Głażewskiej i Aleksandra Bieguńskiego oraz malarskie prowadzone przez Verę Yahoudzik dla studentów z Ukrainy i Białorusi.

 


 

KSIĄŻKOZAURY Polsko-Niemieckie Warsztaty Literacko-Plastyczne. Lipsk, Warszawa, Krzyżowa 2009/2010 

Inspiracją do realizacji KSIĄŻKOZAURÓW w DOROŻKARNI stała się działalność Stowarzyszenia BUCHKINDER LEIPZIG (Dzieci Książki). Stowarzyszenie powstało w 2001 r., jego założyciele postanowili zagospodarować dzieciom czas wolny poprzez wykorzystanie ich upodobań do wymyślania przeróżnych historii. Tak narodził się pomysł, aby młodzi twórcy wzięli udział we wszystkich etapach pracy nad książką: wymyślanie opowieści, spisywanie ich, wykonywanie ilustracji, składanie książek, oprawianie ich w okładki, klejenie i szycie. W tej chwili Stowarzyszenie zajmuje się wydawaniem książek i kalendarzy, które później trafiają do księgarni w kraju i za granicą – autorami ich są dzieci i młodzież w wieku 4-18 lat. Z udziału w warsztatach dla młodych płyną wyłącznie korzyści: radzenie sobie z językiem ojczystym, wzbogacanie słownictwa, różnorodność i piękno wypowiedzi, osobista ekspresja twórcza, niepowtarzalne, dowcipne a nawet szalone pomysły – to tylko niektóre z nich. Ale najważniejsze to rozwijanie umiejętności społecznych w niezwykły sposób – współpraca w zespole, szacunek dla poglądów innych, przyjmowanie krytyki własnej twórczości, wzmocnienie pewności siebie. Dorożkarniowy projekt KSIĄŻKOZAURY zakłada realizację podobnych założeń. Wstępem do projektu były tygodniowe warsztaty zorganizowane w czasie ferii zimowych 2009. Uczestników zafascynowała formuła zajęć, dlatego warsztaty były po feriach kontynuowane. Latem sześcioosobowa grupa dzieci z Warszawy pod opieką Magdaleny Penczonek (pomysłodawczyni projektu) i sześcioosobowa grupa dzieci z Lipska pod opieką Ralpha Uwe Langa (założyciel BUCHKINDER LEIPZIG) i Jany Fuchs (opiekun artystyczny i tłumaczka) pojechały do Krzyżowej. Tam w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży pracowały przez tydzień. Zwykle proces powstawania książki rozpoczyna się od tworzenia tekstu, a dopiero potem przygotowuje się ilustracje. Podczas tych warsztatów proces ten został przez opiekunów świadomie odwrócony, umożliwiło to łatwiejszą komunikację między różnojęzycznymi dziećmi. Zwłaszcza, że do pracy wszyscy musieli dobrać się w polsko-niemieckie pary. Wszystkie książki, jakie powstały zostały zaprezentowane na uroczystym spotkaniu kończącym wspólne warsztaty w Krzyżowej. 

W marcu 2010r. obie grupy wzięły udział w Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku – dorocznej imprezie handlowo-ekspozycyjnej dla wydawców i księgarzy. Prezentowały swoją twórczą działalność literacko-plastyczną – książkę (zbiór opowiadań z Krzyżowej) podczas spotkania autorskiego a później podczas wernisażu w Cafe Kowalski. 

W maju 2010r. dzieci z Polski i Niemiec uczestniczyły w Międzynarodowych Targach Książki w PKiN a podczas DZIECIĘCEJ STOLICY zorganizowały stoisko – czytały fragmenty książki i zorganizowały warsztaty linorytu. 

KSIĄŻKOZAURY


FILMOWA DOROŻKA. MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY FILMOWE
Warszawa/Połczyn-Zdrój/Jadwisin/Krzyżowa, od 2001-2008 

W projekcie uczestniczy artystycznie uzdolniona młodzież w wieku 16 – 25 lat, m. in. z Polski, Białorusi, Ukrainy, Niemiec, Szwecji, Grecji i Słowacji. Podzieleni na międzynarodowe ekipy filmowe realizują napisane wcześniej scenariusze. Każdego roku projekt przebiega pod innym tytułem, który jest jednocześnie tematem przewodnim warsztatów. Do tej pory odbyły się: 
2001 – Polsko-Niemieckie Warsztaty Medialne KONTAKT
2002 – Warsztaty Multimedialne PUNKT WIDZENIA
2003 – Międzynarodowe Warsztaty Filmowe NIEOCZEKIWANA ZMIANA MIEJSC
2004 – Międzynarodowe Warsztaty Filmowe MIĘDZY JAWĄ A SNEM
2005 – Międzynarodowe Warsztaty Filmowe NIEPOROZUMIENIE
2006 – Międzynarodowe Warsztaty Filmowe EXPRESIS NON VERBIS
2007 – Międzynarodowe Warsztaty Filmowe GRANICE
2008 – Międzynarodowe Warsztaty Filmowe PIEKŁO-NIEBO 

 


 

ANIMA, FILMOWA DOROŻKA
PROJEKT STUDYJNY – Bergen, Norwegia 2008 

Międzynarodowy Festiwal Filmowy BIFF (Bergen International Film Festiwal) – jeden z ważniejszych w Norwegii, spotkanie z Henriette Sæther, koordynator projektu filmów szkolnych festiwalu oraz Frankiem Priebizem koordynującym i prowadzącym warsztaty filmowe w Mediaverkstedet Bergen (MB – niekomercyjna organizacja współpracująca z niezależnymi mediami i eksperymentalnymi produkcjami, prowadząca projekty filmowe i video dla dzieci i młodzieży, organizująca festiwale kultury dla lokalnej społeczności). 

 


 

ANIMA, FILMOWA DOROŻKA
IL COREOGRAFO ELETTRONICO – Neapol, Włochy 2008 

IL COREOGRAFO ELETTRONICO to organizowany co 2 lata festiwal filmów o tańcu. W 2008 r. odbył się po raz piętnasty. Do prezentacji festiwalowej w kategorii DOKUMENT zakwalifikowany został powstały rok wcześniej film Marka Sobolewskiego TeTaTe z Delfinem w tle. Film dokumentuje start Teatru Tańca TEST na Global Education Festival w Sanremo we Włoszech, gdzie zespół zdobył I miejsce w kategorii inne style tańca i GRAND PRIX za najlepszą prezentację taneczną festiwalu. 

 


 

ANIMA, FILMOWA DOROŻKA
PROJEKT STUDYJNY – Dublin, Irlandia 2007 

Draiocht, National Youth Council of Ireland, The Ark, A Cultural Centre for Children, RUSH – Screening of Film by Young People. 

 


 

OFF DEUTSCHLAND. Prezentacja Niezależnego Kina Niemieckiego w Polsce, 2007 

Publiczność w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Połczynie Zdroju miała okazję poznać najlepsze filmy zrealizowane w nurcie niezależnym przez młodzież z Meklemburgii – Pomorza Przedniego. Prezentowane filmy zostały wyróżnione na festiwalu FISH w Rostoku, który należy do najbardziej znanych i cenionych wydarzeń w świecie młodego kina niemieckiego. Program OFF DEUTSCHLAND obejmował pokaz 10 filmów oraz spotkania publiczności z ich autorami i opiekunami projektu.
Projekt realizowany we współpracy z Instytut für Neue Median w Rostoku. 

 


 

OFF POLSKA. Prezentacja Niezależnego Kina Polskiego w Niemczech, 2005 

 

W programie Roku Polskiego w Niemczech znalazły się przygotowane przez DOROŻKARNIĘ pokazy najlepszych polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych z nurtu kina niezależnego, laureatów polskich festiwali i przeglądów filmowych z lat 2003-2004 (m. in. Off Cinema, Jutro Filmu, TOFFI, Oskariada, OKFFA, Krakffa) w ramach Roku Polskiego w Niemczech. Filmy pokazywane były w polskich instytutach kultury, ośrodkach filmowych, kinach a także podczas festiwali filmowych w Berlinie, Rostocku, Lipsku, Kolonii, Ulm, Freiburgu, Magdeburgu i Stuttgarcie. W programie OFF POLSKA znalazły się także spotkania z twórcami filmów i krytykami oraz dyskusje o młodym kinie polskim i niemieckim, co emitowano w ogólnokrajowej telewizji NDR.
OFF POLSKA znalazło się w programie oficjalnej prezentacji polskiej kultury narodowej organizowanej przez Instytut Adama Mickiewicza na zlecenie Ministerstwa Kultury oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. 

MIĘDZYNARODOWA DZIECIĘCA STOLICA – Plenerowe Spotkania Twórców Ruchu Amatorskiego, Warszawa 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Od 2000 roku Dorożkarnia jest organizatorem plenerowego wydarzenia, promującego amatorską twórczość dziecięca i młodzieżową. Najlepsze grupy wokalno-taneczne i teatralne, pracownie plastyczne z większości warszawskich placówek kultury, stowarzyszeń i fundacji spotykają się w centrum stolicy, aby zaprezentować najciekawsze zdarzenia z dziecięcego i młodzieżowego świata sztuki amatorskiej. Celem projektu jest przywrócenie wiary w młodego człowieka poprzez dostrzeżenie w nim jego pasji, bezinteresownej aktywności i otwartości na sztukę. DZIECIĘCA STOLICA kreuje pozytywne wzorce wśród dzieci i młodzieży, a także popularyzuje twórczość amatorską, nieco ostatnio zapomnianą i zepchniętą na margines życia społecznego i kulturalnego.
Dziecięca Stolica to projekt otwarty, do udziału zapraszani są przedstawiciele instytucji kultury oraz amatorskie zespoły dziecięce i młodzieżowe z Europy:
2006r. – obserwatorzy z Danii i Niemiec
2007r. – kopenhaska grupa teatralna Teaterbutikken z Danii
2008r. – folklorystyczny zespół taneczny Lipokkaat z Finlandii oraz obserwatorzy z Niemiec, Turcji, Grecji, Austrii i Finlandii
2009r. – Drama Studio of Children’s Theatre Dubrava z Chorwacji
2010r. – dzieci ze Stowarzyszenia BUCHKINDER LEIPZIG (Dzieci Książki) z Niemiec

 

Klub ZIELONE WZGÓRZE,
OGRODY LOKALNE, Bordeaux, Warszawa 2007, 2008

Na zaproszenie dyrektora Centrum Socjalnego i Farmy Pedagogicznej des Aubiers Aleksandra Antolak i Magdalena Penczonek uczestniczyły pod koniec 2007r. w spotkaniu przygotowawczym do realizacji projektu OGRODY LOKALNE w Polsce. Rok później Aleksandra Antolak wzięła udział w konferencji dotyczącej powstawania OGRODÓW LOKALNYCH w Europie, gdzie miała okazję konsultować projekt z Prezydentem Farm Pedagogicznych we Francji. W kwietniu 2008 r. studenci drugiego roku Institut Univérsitaire et Téchnologique, kierunku Animacji Socjalnej i Socjokulturalnej w Bordeaux – Elżbieta Orzechowska i Simon Pierrot wspólnie z dziećmi z Klubu ZIELONE WZGÓRZE rozpoczęli realizację projektu OGRODY LOKALNE podczas trwającego 3 miesiące stażu.

Więcej o projekcie

 


 

Klub ZIELONE WZGÓRZE
ICH LEBE HIER UND JETZT czyli ŻYJĘ TU I TERAZ – Międzynarodowy Projekt Społeczno-Artystyczno-Profilaktyczny – Kelme, Litwa 2006

Do udziału w projekcie zostali zaproszeni wolontariusze i opiekunowie pracujący z dziećmi i młodzieżą. Koncentrowano się na problematyce różnic społecznych oraz konsekwencji tego zjawiska. Uczestnicy z Polski, Litwy, Estonii, Rumunii i Łotwy poznawali specyfikę i metody pracy z dziećmi i młodzieżą w ośrodkach pomocy na Litwie.

 


 

KLUB ZIELONE WZGÓRZE,
NA ZDROWIE, Warszawa, Renes, Francja 2005

W polsko-francuskim projekcie wymiany kulturalnej obok dzieci z dorożkarniowego Klubu ZIELONE WZGÓRZE udział wzięli podopieczni pedagogów animacji społecznej z Renes we Francji. Celem kilkuetapowego projektu było uwrażliwienie dzieci na tematy profilaktyki i ochrony zdrowia poprzez twórczą pracę. Pod okiem pedagogów i plastyków dzieci wyrażały swoje emocje i przeżycia tworząc prace plastyczne – plakaty, poświęcone problematyce zdrowia i jego zagrożeniom.
Projekt finansowany był przez: Narodową Agencję Programu Młodzież, Dom Międzynarodowy w Rennes, Fundację dla Francji.

EUROPEAN NETWORK OF CULTURE CENTRES

DOROŻKARNIA jest członkiem sieci od 2006r. (w skład wchodzi 6 sieci krajowych i 10 reprezentantów krajów stowarzyszonych, w sumie około 1000 centrów kultury). W ramach sieci organizowane są konferencje i targi projektów.

 

Więcej o ENCC

 


 

RIVER/CITIES

Sieć zrzesza miasta nadrzeczne i organizacje realizujące projekty nad rzeką. Są to: Warszawa, Wrocław, Wiedeń, Sztokholm, Rijeca. DOROŻKARNIA znalazła się grupie inicjującej powstanie sieci. 

 

Więcej o RIVER/CITIES