Współpraca międzynarodowa


Partnerstwa i sieci

  Projekty międzynarodowe opierają się na dobrych partnerstwach i współpracy między instytucjami. Projekty te często są wieloletnie i [...]


Konferencje i szkolenia

  Dzięki uczestnictwu w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach cały czas podnosimy naszą wiedzę z zakresu współpracy międzynarodowej, [...]


Festiwale i konkursy

  Dorożkarniowe zespoły artystyczne od lat odnoszą sukcesy na międzynarodowych konkursach. Uczestnictwo w festiwalach pozwala młodym twórcom [...]

Pracownia plastyczna. Kobieta pracuje przy naczyniu najprawdopodobniej glinianym.

Warsztaty

  Międzynarodowe warsztaty artystyczne wzbogacają młodych uczestników nie tylko w nowe umiejętności, ale przede wszystkim w nowe spojrzenie [...]


Wizyty studyjne

  Wizyty studyjne pracowników Dorożkarni w innych instytucjach i organizacjach zajmujących się kulturą, edukacją i współpracą ze [...]

Scena. Zdjęcie zrobione z góry. Na scenie leży 10 osób w różnych pozach.

Projekty artystyczne

  Międzynarodowe projekty artystyczne realizujemy od początku istnienia Dorożkarni, a wcześniej Teatru Pantera. Projekty opierają się na [...]