Miejsce Aktywności Lokalnej

 

MAL SIEKIERKI to miejsce, które udostępniamy mieszkańcom na działania lokalne, społeczne, oddolne inicjatywy. To miejsce realizacji pomysłów, rozwoju pasji i zainteresowań, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji, aktywnego spędzęnia wolnego czasu.

Sale udostępniamy nieodpłatnie, wyłącznie na działania niekomercyjne.