Kategorie
Konkursy i festiwale

MOJA MAMA

Grafika konkursu plastycznego dla przedszkolaków pt. Moja mama - głowa kobiety z prostymi włosami z grzywką

 

Drodzy Nauczyciele, Drodzy Rodzice, Drogie Przedszkolaki,

Z ogromną przyjemnością już po raz szósty zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym MOJA MAMA.

Konkurs adresowany jest do naszych siekierkowskich przedszkolaków, ale jeśli przedszkolaki z innych części Warszawy mają ochotę wziąć w nim udział, zapraszamy.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez dziecko pracy, której bohaterką jest mama. Jury ogromną uwagę zwraca na samodzielność wykonania pracy, dlatego prosimy dorosłych, by nie wyręczali dzieci.

Pamiętajcie, by na „plecach” pracy przykleić kartę zgłoszenia i konieczne podać kontakt do rodzica.

Na prace czekamy do 15 kwietnia, na finał zapraszamy 12 maja 2024 r. o godz.  15:00

pozdrawiamy

Klaudia Moćko i Iwona Okupska

koordynatorki konkursu

Grafika konkursu plastycznego dla przedszkolaków pt. Moja mama - głowa kobiety z prostymi włosami z grzywką

 

Termin nadsyłania pac: 15 kwietnia 2024

Termin obrad jury: 26 kwietnia 2024

Termin wręczenia nagród: 12 maja 2024, godz. 15:00

Termin otwarcia wystawy: 12 maja 2024

Grafika konkursu plastycznego dla przedszkolaków pt. Moja mama - głowa kobiety z prostymi włosami z grzywką

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MOJA MAMA

Organizator Dom Kultury DOROŻKARNIA

ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa

Odbiorcy   Konkurs realizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym w czterech grupach wiekowych:

·         od lat 3 do lat 4

·         powyżej lat 4 do lat 5

·         powyżej lat 5 do lat 6

.         powyżej lat 6 do lat 7

Tematyka prac Zadaniem dziecka jest wykonanie pracy plastycznej, której bohaterką będzie mama. Może to być portret mamy, mama podczas ulubionego zajęcia,  mama na wakacjach,  wspólne chwile z mamą.

Ważne, by prace były wykonane samodzielnie.

Zgłoszenia Termin nadsyłania prac: 15 kwietnia 2024 rok.

Prace należy dostarczyć razem z kartą zgłoszenia naklejoną na odwrocie do Domu Kultury Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28 (w dzień powszedni od godz. 8.00-21.00, w weekendy od godz. 8.00-20.00).

Na kopercie/opakowaniu należy napisać MOJA MAMA.

Kartę w wersji PDF i WORD znajdziesz w zakładce KARTA ZGŁOSZENIA.

Zasady Z każdego przedszkola można zgłosić dowolną ilość prac w każdej grupie wiekowej.

Format prac – maksymalnie A3. Najlepiej prezentują się prace na kartkach z bloku rysunkowego.

Technika: prace płaskie: malarstwo, rysunek, tkanina, grafika.

Każda praca na odwrocie musi mieć naklejoną KARTĘ UCZESTNIKA.

Jury oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:

– samodzielność wykonania pracy,

– indywidualny charakter pracy,

– poziom artystyczny,

– zgodność z tematem,

– estetykę wykonania.

Prace nadesłane e-mailem oraz te, które nie spełniają wymagań, nie będą brane pod uwagę w ocenie jury.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania, reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

Prace przechodzą na własność organizatorów.

Finał Rozdanie nagród i otwarcie wystawy  odbędzie się w dniu 12 maja o godz. 15.00 podczas  Majówki Siekierkowskiej w Dorożkarni.

Autorzy wszystkich prac otrzymają nagrody i wyróżnienia, jury przyzna także Grand Prix. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w dniu 12 maja 2024.

Nagrody i wyróżnienia należy odebrać w dniu otwarcia wystawy tj. 12 maja 2024 lub później (do końca maja) po wcześniejszym umówieniu się: tel. 22 841 91 22, klaudia.mocko@dorozkarnia.pl 

Dorożkarnia nie będzie wysyłać nagród i wyróżnień pocztą, nie będzie ich też dostarczać do placówek przedszkolnych.

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej konkursu.

Prace laureatów zostaną zaprezentowane na wystawie w Dorożkarni (z podaniem imienia i nazwiska, wieku uczestnika oraz placówki, z której napłynęła praca).

Ochrona danych osobowych Klauzula informacyjna

1.Zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO z dn. 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych otrzymanych od Państwa jest Dom Kultury Dorożkarnia w dz. Mokotów m. st. Warszawy, 00-709 Warszawa, ul. Siekierkowska 28. Kontakt: tel.: 22 841 91 22 e-mail: biuro@dorozkarnia.pl.

2.Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Barbara Trojanowska, wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować pod adres                                                             e-mail:iod@poczta.dorozkarnia.pl  604 894 890 lub biuro@dorozkarnia.pl

3.Dane są przetwarzane w celu:

a) Przeprowadzenia konkursu w tym ustalenia kategorii wiekowej;

b) Wydania ewentualnej nagrody zwycięzcy.

4.Odbiorcami Państwa danych będą:

a) Dostawca usługi hostingowej – publikacja wyników konkursu na stronie www organizatora;

5. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

6. Dane będą przetwarzane – o uczestnikach i opiekunach artystycznych, w celach statystycznych oraz ochrony przed roszczeniami – przez okres 3 lat;

7. Przysługują Państwu następujące prawa:

a) Prawo dostępu do danych;

b) Prawo do żądania sprostowania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) Prawo do żądania usunięcia danych – w przypadku: gdy dane te nie są już niezbędne do celów, dla których były zbierane/przetwarzane, przetwarzane są niezgodnie z prawem, właściciel wycofał zgodę, dane muszą zostać usunięte, aby wypełnić obowiązek wynikający z przepisów prawa;

d) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – w przypadku: kwestionowania prawidłowości danych, przetwarzania niezgodnie z prawem, braku konieczności przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. Podanie danych:

a) Na formularzu zgłoszeniowym ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie;

b) Podanie danych związanych z odbiorem nagrody ma charakter wymogu ustawowego – w przypadku odmowy ich podania nie będzie możliwy odbiór nagrody;

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Koordynacja konkursu  

Iwona Okupska, e-mail: iwona.okupska@dorozkarnia.pl

Klaudia Moćko, e-mail:klaudia.mocko@dorozkarnia.pl

tel. 22 841 91 22

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MOJA MAMA

Grafika konkursu plastycznego dla przedszkolaków pt. Moja mama - głowa kobiety z prostymi włosami z grzywką

KONKURS PLASTYCZNY MOJA MAMA

KARTA ZGŁOSZENIA

Prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia.

Planujemy, by wszystkie nadesłane prace znalazły się na pokonkursowej wystawie w Dorożkarni podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka oraz pełną nazwą przedszkola. Kontakt do rodzica potrzebny nam jest, byśmy mogli powiadomić o nagrodzie.

Termin otwarcia wystawy i wręczenia nagród: 12 maja o g.15:00 – Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28.

Imię i nazwisko dziecka  
Wiek dziecka  
Placówka przedszkolna – dokładny adres (w przypadku zgłoszenia indywidualnego pole nie jest obowiązkowe)  
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej  
Adres e-mail osoby zgłaszającej  
Nr telefonu osoby zgłaszającej  
Kontakt do rodzica (e-mail lub telefon)  

 

Klauzula informacyjna:
1.Zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO z dn. 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych otrzymanych od Państwa jest Dom Kultury Dorożkarnia w dz. Mokotów m. st. Warszawy, 00-709 Warszawa, ul. Siekierkowska 28. Kontakt: tel.: 22 841 91 22 e-mail: biuro@dorozkarnia.pl.
2.Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Barbara Trojanowska, wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować pod adres e-mail:iod@poczta.dorozkarnia.pl 604 894 890 lub biuro@dorozkarnia.pl
3.Dane są przetwarzane w celu:
a) Przeprowadzenia konkursu w tym ustalenia kategorii wiekowej;
b) Wydania ewentualnej nagrody zwycięzcy.
4.Odbiorcami Państwa danych będą:
a) Dostawca usługi hostingowej – publikacja wyników konkursu na stronie www organizatora;
5. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
6. Dane będą przetwarzane – o uczestnikach i opiekunach artystycznych, w celach statystycznych oraz ochrony przed roszczeniami – przez okres 3 lat;
7. Przysługują Państwu następujące prawa:
a) Prawo dostępu do danych;
b) Prawo do żądania sprostowania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) Prawo do żądania usunięcia danych – w przypadku: gdy dane te nie są już niezbędne do celów, dla których były zbierane/przetwarzane, przetwarzane są niezgodnie z prawem, właściciel wycofał zgodę, dane muszą zostać usunięte, aby wypełnić obowiązek wynikający z przepisów prawa;
d) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – w przypadku: kwestionowania prawidłowości danych, przetwarzania niezgodnie z prawem, braku konieczności przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. Podanie danych:
a) Na formularzu zgłoszeniowym ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie;
b) Podanie danych związanych z odbiorem nagrody ma charakter wymogu ustawowego – w przypadku odmowy ich podania nie będzie możliwy odbiór nagrody;
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Karta zgloszenia_Moja Mama

Grafika konkursu plastycznego dla przedszkolaków pt. Moja mama - głowa kobiety z prostymi włosami z grzywką

 

Logotypy

Warszawa, 27 kwietnia 2024 r.

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SIERKOWSKICH I CZERNIAKOWSKICH PRZEDSZKOLAKÓW

MOJA MAMA

 

W tym roku konkurs plastyczny MOJA MAMA realizowany jest po raz szósty.

Do konkursu wpłynęło łącznie 385 prac, w tym:

–  371– z placówek przedszkolnych

– 12 zgłoszeń indywidualnych

-2 prace zgłoszone niezgodnie z regulaminem (autorzy prac nie są przedszkolakami).

Jeśli chodzi o placówki przedszkolne to prace nadesłały następujące z nich:

 1. Przedszkole nr 28
 2. Przedszkole nr 281 „Stokrotka”
 3. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Zielony Latawiec”
 4. Przedszkole nr 275
 5. Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka”
 6. Przedszkole nr 196 „Kraina Misiów”
 7. Przedszkole nr 391
 8. Przedszkole nr 23
 9. Przedszkole im. Misia Wojtka nr 99
 10. Przedszkole nr 147
 11. Przedszkole nr 326 z oddziałami integracyjnymi „Chatka Skrzatka”
 12. Pijarskie Przedszkole w Warszawie
 13. Przedszkole nr 294 „Promyk Czerniakowa”
 14. Przedszkole nr 148 „Kraina Wartości”
 15. Niepubliczne Przedszkole „Zielona Żyrafa”
 16. Niepubliczne Przedszkole „Chatka Małolatka”

Jeśli chodzi o kategorie wiekowe to:

– w kategorii 3-4 lata wpłynęły 84 prace

– w kategorii powyżej 4-5 lat wpłynęły 145 prace

– w kategorii powyżej 5-6 lat wpłynęły 147 prace

– w kategorii powyżej 6-7 lat wpłynęło 7 prac

 

Po obejrzeniu wszystkich prac jury w składzie:

– Anna Michalak – Pawłowska – twórczyni i dyrektorka Dorożkarni

– dr Adam Jastrzębski – grafik, artysta wizualny

– Jacek Różański – artysta intermediów

Postanowiło przyznać:

Grand Prix: Gabrysia Muszyńskiej z Przedszkola nr 196 „Kraina Misiów”

oraz 63 równorzędne nagrody, które otrzymują:

Anna Adamczyk
Artsiom Bachau
Stanislav Batsianovski
Bogumiła Białek
Bartocz Biczan
Maria Buczak
Gai Chadly
Lilia Chaszczewska
Henryk Chomicki
Kaja Chreścionko
Krzysztof Cichocki
Malwina Czasak
Adam Farrell
Gabriel Godzwon
Alicja Haba
Tymon Jabłoński
Helena Jaczun
Eryk Jakubiak
Julian Jastrzębski
Adam Kącik
Piotr Kobiałka
Maja Kołacz
Błażej Kowalczyk
Marysia Krajewska
Parshiv Kubavat
Tadeusz Kuraś
Solomiia Lazoryshyn
Lejla Mamedova
Leon Mc Fadyen
Damian Murawski
Tadeusz Niemiec
Natalia Obara
Tadeusz Okoń
Jędrzej Olszewski
Aleksandra Pasieka
Antoni Pietruś
Franciszek Pikuła
Marice Pyffel
Michał Rocki
Maja Rodak
Zuzanna Rosłan
Blanka Sadkowska
Illia Savchuk
Arina Shapoval
Davyd Solovii
Stanisław Strzałkowski
Antonina Suchcicka
Dawid Szaszko
Barbara Szerszeń
Hanna Śmigielska
Aleksander Śniegocki
Jerzy Toruńczyk
Tymoteusz Wasilewski
Jakub Weryszko
Robert Wiktorowicz
Hugo Wiktorski
Karol Wróbel
Tytus Wyszkowski
Dobrawa Zaremba
Liliana Zbrzezna
Stanisław Zdziarski
Maja Żbikowska
Carmen Żukowska

Autorzy wszystkich pozostałych prac otrzymują równorzędne wyróżnienia.

Jury składa gratulacje wszystkim autorom. Prace w tym roku były wyjątkowe, a wyobraźnia dzieci nieograniczona.

Jury dziękuje wszystkim nauczycielom i rodzicom dzieci.

Podpisy:

Anna Michalak – Pawłowska

Dr Adam Jastrzębski

Jacek Różański

Zespół Dorożkarni składa serdeczne podziękowania fundatorom nagród. Obdarowanym sprawią dużo radości.

Nagrody w tym roku przekazali:

Biblioteka Narodowa

Dabcio – Sklep Papierniczy

Godan Ursynów – Balony z Helem i Dekoracje

I Like Pizza

Stół z Powyłamywanymi Nogami

SGI

Zapuszkowane

 

Grafika konkursu plastycznego dla przedszkolaków pt. Moja mama - głowa kobiety z prostymi włosami z grzywką

Rok 2023

Rok 2022

Lata 2021-2018