Kategorie
Konkursy i festiwale

Moja Mama

Graficzna postać kobiety z lewej strony informacje o konkursie plastycznym Moja mama oraz informacje na temat terminu nadsyłania prac

Drodzy Nauczyciele, Drodzy Rodzice, Drogie Przedszkolaki,

Z ogromną przyjemnością już po raz piąty zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym MOJA MAMA.

Konkurs adresowany jest do naszych siekierkowskich przedszkolaków, ale jeśli przedszkolaki z innych części Warszawy mają ochotę wziąć w nim udział, zapraszamy.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez dziecko pracy, której bohaterką jest mama. Jury ogromną uwagę zwraca na samodzielność wykonania pracy, dlatego prosimy dorosłych, by nie wyręczali dzieci.

Pamiętajcie, by na „plecach” pracy przykleić kartę zgłoszenia i konieczne podać kontakt do rodzica.

Na prace czekamy do 25 kwietnia, na finał zapraszamy 15 maja 2022 r.

pozdrawiamy

Dorota Frydecka i Iwona Okupska

koordynatorki konkursu

Graficzna postać kobiety z lewej strony informacje o konkursie plastycznym Moja mama oraz informacje na temat terminu nadsyłania prac

 

Termin nadsyłania/dostarczania prac: 25 kwietnia 2022.

Otwarcie wystawy: 15 maja 2022.

Wręczenie nagród: 15 maja 2022, godz. 15.00 na podwórku Dorożkarni.

Graficzna postać kobiety z lewej strony informacje o konkursie plastycznym Moja mama oraz informacje na temat terminu nadsyłania prac
REGULAMIN
Organizator Dom Kultury DOROŻKARNIA

ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa

Odbiorcy   Konkurs realizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym w trzech grupach wiekowych:

·         od lat 3 do lat 4

·         powyżej lat 4 do lat 5

·         powyżej lat 5 do lat 6.

Tematyka prac Zadaniem dziecka jest wykonanie pracy plastycznej, której bohaterką będzie mama. Może to być portret mamy, mama podczas ulubionego zajęcia,  mam na wakacjach,  wspólne chwile z mamą.

Ważne, by prace były wykonane samodzielnie.

Zgłoszenia Termin nadsyłania prac: 25 kwietnia 2022 rok.

Prace należy dostarczyć razem z kartą zgłoszenia naklejoną na odwrocie do Domu Kultury Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28 (w dzień powszedni od godz. 8.00-21.00, w weekendy od godz. 8.00-20.00).

Na kopercie/opakowaniu należy napisać MOJA MAMA.

Kartę w wersji PDF i WORD znajdziesz w zakładce KARTA ZGŁOSZENIA.

Zasady Z każdego przedszkola można zgłosić dowolną ilość prac w każdej grupie wiekowej.

Format prac – maksymalnie A3. Najlepiej prezentują się prace na kartkach z bloku rysunkowego.

Technika: prace płaskie: malarstwo, rysunek, tkanina, grafika.

Każda praca na odwrocie musi mieć naklejoną KARTĘ UCZESTNIKA.

Jury oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:

– samodzielność wykonania pracy,

– indywidualny charakter pracy,

– poziom artystyczny,

– zgodność z tematem,

– estetykę wykonania.

Prace nadesłane e-mailem oraz te, które nie spełniają wymagań, nie będą brane pod uwagę w ocenie jury.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania, reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

Prace przechodzą na własność organizatorów.

Finał Rozdanie nagród i otwarcie wystawy  odbędzie się w dniu 15 maja 2022roku, o godz. 15.00 podczas  Majówki Siekierkowskiej w Dorożkarni .

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej konkursu.

Prace laureatów zostaną zaprezentowane na wystawie w Dorożkarni (z podaniem imienia i nazwiska, wieku uczestnika oraz placówki, z której napłynęła praca).

Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna

1.Zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO z dn. 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych otrzymanych od Państwa jest Dom Kultury Dorożkarnia w dz. Mokotów m. st. Warszawy, 00-709 Warszawa, ul. Siekierkowska 28. Kontakt: tel.: 22 841 91 22 e-mail: biuro@dorozkarnia.pl.

2.Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Barbara Trojanowska-Wysocka, wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować pod adres e-mail:iod@poczta.dorozkarnia.pl  604 894 890 lub biuro@dorozkarnia.pl

3.Dane są przetwarzane w celu:

a) Przeprowadzenia konkursu w tym ustalenia kategorii wiekowej;

b) Wydania ewentualnej nagrody zwycięzcy.

4.Odbiorcami Państwa danych będą:

a) Dostawca usługi hostingowej – publikacja wyników konkursu na stronie www organizatora;

5. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

6. Dane będą przetwarzane – o uczestnikach i opiekunach artystycznych, w celach statystycznych oraz ochrony przed roszczeniami – przez okres 3 lat;

7. Przysługują Państwu następujące prawa:

a) Prawo dostępu do danych;

b) Prawo do żądania sprostowania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) Prawo do żądania usunięcia danych – w przypadku: gdy dane te nie są już niezbędne do celów, dla których były zbierane/przetwarzane, przetwarzane są niezgodnie z prawem, właściciel wycofał zgodę, dane muszą zostać usunięte, aby wypełnić obowiązek wynikający z przepisów prawa;

d) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – w przypadku: kwestionowania prawidłowości danych, przetwarzania niezgodnie z prawem, braku konieczności przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. Podanie danych:

a) Na formularzu zgłoszeniowym ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie;

b) Podanie danych związanych z odbiorem nagrody ma charakter wymogu ustawowego – w przypadku odmowy ich podania nie będzie możliwy odbiór nagrody;

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

Koordynacja konkursu  

Iwona Okupska, e-mail: iwona.okupska@dorozkarnia.pl

Dorota Frydecka, e-mail: dorota.frydecka@dorozkarnia.pl

tel. 22 841 91 22

Podbierz kartę zgłoszenia WORD

 

Pobierz kartę zgłoszenia PDF

 

Plakat konkursu plastycznego dla przedszkolaków "Moja mama" - rysunek kobiety z krótkimi włosami, z lewej informacje o konkursie

Zdjęcie przedstawia uśmiechniętą kobietę.

 

Anna Michalak Pawłowska – dyrektorka Domu Kultury Dorożkarnia

 

Zdjęcie przedstawia mężczyznę. Ma wąsy i niewielką brodę

dr Adam Jastrzębski – artysta wizualny, performer, twórca komiksów

 

Jacek Różański – artysta intermedialny

 

 

Protokół z posiedzenia jury

Jury w składzie:

Anna Michalak-Pawłowska – dyrektorka Domu Kultury Dorożkarnia

dr Adam Jastrzębski – artysta, grafik, performer, twórca komiksów

Jacek Różański – artysta intermedialny

na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2022 roku po obejrzeniu 200 prac postanowiło przyznać następujące wyróżnienia, nagrody i Grand Prix:

Oto wyróżnienia:

Tymoteusz Adamski
Piotr Banak
Łucja Cichocka
Jan Cichocki
Alicja Dudek
Aleksandra Cuevas-Koseska
Alicja Kardasz
Anna Kędzierska
Staś Kuczyński
Franciszek Mróz
Marta Niedziółka
Bohdan Petretratko
Karol Pietruszka
Lena Pomorska
Zoja Remisiewicz
Hanna Solińska
Helena Sienkiewicz
Ela Szuszkiewicz
Stanisław Szymański
Helena Urbaniak
Michalina Walewska

Oto nagrody:

Stefania Czepiec
Tomasz Iwanek
Jagoda Jastrzębska
Katarzyna Kata
Jerzy Krupa
Łucja Morbiato
Szymon Mróz
Nikodem Nowiński
Inga Paczuska
Tola Pieniak
Michał Płoszaj
Klementyna Rosenberg
Wojtek Rzyszkiewicz
Milena Siwak
Marcelina Snopek
Franciszek Szczepański
Maciej Szeliski
Lena Wasilewska
Laura Wyrzykowska
Franciszek Zakrzewski

Oto Grand Prix: Karol Wróbel

Jurorzy postanowili , że wszystkie pozostałe dzieci, czyli 158 wspaniałych młodych twórców – otrzymają gratulacje oraz upominki.

Jurorzy dziękują przede wszystkim twórcom, ale również Rodzicom, Nauczycielom i Dyrekcjom przedszkoli i szkół.

 

W tym roku udział wzięli twórcy indywidualni oraz dzieci z następujących placówek:

Pijarskiego Przedszkola w Warszawie,

Przedszkola Bałabajka

Przedszkola 196 Kraina Misiów

Przedszkola Przedszkole nr 281 „Stokrotka” w Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 1

Przedszkola Promyk Czerniakowa

klasy „0” ze Szkoły Podstawowej nr 400

Żłobka i Integracyjnego Przedszkola Niepublicznego Przyjaciel

 

W bieżącym roku wpłynęło 200 prac:

24 prace – dzieci 3 lata

32 prace – 4-latki

67 prac – 5-latki

74 prace – 6-latki

2 prace – 7-latki

1 praca – bez przypisania wieku.

 

Jury docenia to, że w tym roku pojawiło się więcej prac dzieci w wieku 3 lat oraz to, że jest więcej prac, które nie są portretami.

Gratulacje dla wszystkich młodych artystów.

Podpisy:

A. Michalak-Pawłowska

Adam Jastrzębski

Jacek Różańśki

 

 

W tym roku nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie obok Dorożkarni ufundowali:

Logotypy firmy: Dabcio Papierniczy, I like Pizza, Ciapciu, Psotna Panda, Między Kartkami, Bistro Manolo

 

Zdjęcia publikujemy na Flickrze:

Obejrzyj zdjęcia z 2021 roku

Obejrzyj zdjęcia z 2019 roku

Obejrzyj zdjęcia z 2018 roku