Stowarzyszenie Forum Kultury Mazowsze

Forum Kultury Mazowsze jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób działających na rzecz animacji i edukacji kulturalnej
w regionie. Udział w Forum ma charakter społeczny.

Celami działania Forum są:

  • Wymiana doświadczeń i informacji, a także integracja osób działających w sektorze animacji kultury;
  • Promowanie dobrych praktyk związanych z sektorem animacji kultury;
  • Reprezentowanie środowiska animatorów kultury wobec administracji samorządowej.

Liderem Forum Kultury Mazowsze jest Stowarzyszenie Akademia Łucznica

Forum Kultury Mazowsze jest m. in. organizatorem Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury. Dorożkarnia jest partnerem projektu.