Kategorie
WSPÓŁPRACA

Stowarzyszenie Forum Kultury Mazowsze

Forum Kultury Mazowsze jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób działających na rzecz animacji i edukacji kulturalnej
w regionie. Udział w Forum ma charakter społeczny.

Celami działania Forum są:

  • Wymiana doświadczeń i informacji, a także integracja osób działających w sektorze animacji kultury;
  • Promowanie dobrych praktyk związanych z sektorem animacji kultury;
  • Reprezentowanie środowiska animatorów kultury wobec administracji samorządowej.

Liderem Forum Kultury Mazowsze jest Stowarzyszenie Akademia Łucznica

Forum Kultury Mazowsze jest m. in. organizatorem Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury. Dorożkarnia jest partnerem projektu.

Znajdź na Facebooku.