ADESTE Rozwój Publiczności

ADESTE to sieć działająca na rzecz rozwoju kultury w Warszawie.

 

Członkiem sieci ADESTE może zostać każdy, kto aktywnie działa na rzecz rozwoju publiczności w Warszawie. Przystąpienie do sieci oznacza zobowiązanie do inicjowania, wspierania i aktywnego uczestnictwa w działaniach sieci w ramach i poza swoją instytucją czy organizacją.

 

Członkowie sieci mają prawo uczestniczenia w spotkaniach, warsztatach, szkoleniach i innych wydarzeniach organizowanych w ramach działań ADESTE.

 

Członkowie sieci opracowują plan działań sieci na dany rok i dobrowolnie deklarują swój udział i zaangażowanie w realizację zadań.

 

Trenerkami ADESTE są: Beata Dubiel i Marta Skowrońska.

 

Dorożkarnia jest członkiem sieci ADESTE.