Kategorie
O nas

Regulamin

METODYKA PRACY w DOROŻKARNI

W naszej pracy stawiamy na zespołowość. Ponad dwadzieścia lat doświadczenia pracy z dziećmi i młodzieżą pokazało nam, że dzięki temu rozwijamy się nie tylko artystycznie, ale też społecznie i obywatelsko.

 • Rozwijamy nowe umiejętności – w grupie szybciej i łatwiej wzmocnić pewność siebie, odwagę, nauczyć się autoprezentacji, nawiązywać nowe kontakty i relacje.
 • Przeżywamy wspólne doświadczenia – przeżywanie konkursów, festiwali, wyjazdów, to wspólne przeżywanie radości, a czasami porażek.
 • Dzięki przygotowywaniu spektakli, występów czy wernisaży uczymy się funkcjonować w grupie, rozwijamy współodpowiedzialność za siebie, grupę, rezultat wspólnej pracy. Zespołowa praca uczy też dyscypliny i rzetelności.
 • Wyrabiamy kulturalne nawyki – twórczego spędzania czasu, ciekawości świata.
 • Uczymy odpowiedzialności i wytrwałości od koncepcji do realizacji – przygotowanie spektaklu czy wernisażu to długi proces od pomysłu, przez przygotowanie poszczególnych ról, strojów, scenografii, aż po wielki finał.

Nasze podejście w pracy z dziećmi i młodzieżą

Radość rozwoju – w naszej pracy zależy nam zarówno na procesie, jak i rezultacie. Jest dla nas ważne, żeby dzieciaki chciały się rozwijać, doświadczały radości z twórczego eksperymentowania, bez lęku, że odniosą porażkę. Do tego potrzebna jest elastyczność, dopasowanie do potrzeb każdego dziecka, jego nastroju i potencjału. Trudne doświadczenia zamieniamy w uczącą refleksję. Unikamy sztywnych ram i bezwzględnych ocen.

Partnerstwo – prowadzący i uczestnicy wspólnie decydują o kształcie zajęć. Prowadzący dba o kierunek i jakość rezultatu, dostosowanie repertuaru do każdej osoby czy grupy, jej zasobów, talentów i marzeń. Nasi artyści, edukatorzy i animatorzy mają narzędzia i techniki, jednak to uczestnicy współdecydują do czego chcą ich użyć, jaką historię o sobie chcą opowiedzieć.

Jakość – stawiamy na całościowy rozwój artystyczny. Niezależnie od dyscypliny, prowadząc zajęcia praktyczne przekazujemy też wiedzę o niezbędnych pojęciach, technikach i podejściach. Dbamy o to, by nasze dzieci nie tylko potrafiły dobrze wystąpić, ale też by rozumiały daną dyscyplinę. Prowadzący mają niezbędne przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne, które pozwala nam dbać o jakość naszych zajęć i produkcji.

Zespołowość – w naszej pracy rozwijamy doświadczenia grupowe, ważne są dla nas współpraca zamiast rywalizacji. Uczymy zespołowości, nie uczymy gwiazdorstwa. Dlatego budujemy zespoły, w których oprócz dbania o dobrą  jakość artystyczną, dbamy też o relacje – w dzieciakach rozwijamy współodpowiedzialność, uważność na innych w grupie, empatię, umiejętności wspólnej pracy i zabawy.

REGULAMIN ZAJĘĆ I WYDARZEŃ W DOMU KULTURY DOROŻKARNIA

w sezonie artystycznym 2023/24

Cieszymy się, że dołączyliście do grupy uczestników zajęć w Dorożkarni. Zanim zaczniemy wspólną przygodę prosimy, byście zapoznali się z ważnymi informacjami. Zależy nam, byście dobrze się z nami czuli i by Dorożkarnia była Waszym drugim domem.

Dom Kultury Dorożkarnia pracuje w tzw. trybie szkolnym, od września do czerwca. Zajęcia u nas odbywają się w dniach, w których dzieci i młodzież uczęszczają do szkoły. W okresie ferii i innych dni wolnych zajęcia stałe nie odbywają się. Realizujemy wówczas inne projekty artystyczne, dostępne również dla uczestników naszych zajęć.

Jak zapisać się na zajęcia?
 1. Dla Waszej wygody uruchomiliśmy internetowy system zapisów na zajęcia.
 2. Aby zostać uczestnikiem zajęć wystarczy zapisać się do wybranej grupy, najłatwiej przez naszą stronę dorozkarnia.pl lub przez stronę www.strefazajec.pl.
 3. Uczestników niepełnoletnich muszą zapisać rodzice.
 4. Każda grupa i każda pracownia mają określoną liczbę miejsc. W przypadku ich wyczerpania uczestnik trafia na listę rezerwową, a z niej do grupy zajęciowej, jeśli zwolni się miejsce.
 5. O kolejności przyjęć decyduje wyłącznie miejsce zajmowane na liście rezerwowej.
 6. Pamiętajcie, że nie przyjmujemy zapisów na zajęcia w formie telefonicznej, mailowej oraz bezpośrednio u osoby prowadzącej zajęcia.
 7. Warunkiem przyjęcia na zajęcia jest akceptacja niniejszego regulaminu i dokonanie opłaty.
 8. Uczestnik zajęć o charakterze otwartym bez zapisu (np. imprezy/wydarzenia plenerowe) wyraża akceptację regulaminu poprzez udział w tych zajęciach prowadzonych w formie otwartej.
Co trzeba wiedzieć o opłatach?
 1. Wszystkie ceny podajemy w cenniku – opłata miesięczna za 4 lub 8 zajęć. Są one uzależnione od liczby zajęć w konkretnym miesiącu. Opłaty za wszystkie zajęcia, warsztaty, wydarzenia biletowane – przyjmujemy wyłącznie online.
 2. Prosimy o opłacanie zajęć do 5-go dnia każdego miesiąca.
 3. Opłaty za zajęcia mogą być wnoszone jedynie przez osoby powyżej 13 roku życia (KC z dnia 23.04.1964 Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, art. 15).
 4. Opłaty za zajęcia przyjmowane są z góry.
 5. Zapisanie na zajęcia jest równoznaczne z wykupieniem miejsca w grupie, dlatego dokonują Państwo opłaty za miesiąc zajęć, a nie za pojedyncze zajęcia (z powodu nieobecności uczestnika nie obniżamy ceny zajęć).
 6. Wykluczamy zwroty wniesionych opłat za zajęcia z przyczyn choroby, rezygnacji lub innych nieobecności uczestników.
 7. W przypadku zajęć odbywających się 2 x w tygodniu, jeśli uczestnik decyduje się nie korzystać ze wszystkich zajęć jest zobowiązany do pełnej opłaty (koszt miejsca w grupie, a nie liczby zajęć)
 8. W przypadku długotrwałej choroby uczestnika zajęć wymagamy odpowiedniej informacji, którą należy wysłać na adres: biuro@dorozkarnia.pl. Tylko wówczas będziemy mogli dokonać przesunięcia wniesionej opłaty na poczet kolejnych zajęć.
 9. Z powodu braku opłat za zajęcia będziemy zmuszeni wypisać uczestnika z zajęć w kolejnym miesiącu.
 10. Ważna informacja – uczestnicy opłacają 25% kosztów zajęć, 75% pochodzi ze środków publicznych.
Jak zgłaszać nieobecność?

Prosimy, byście wszystkie nieobecności lub rezygnację z zajęć jak najszybciej zgłaszali e-mailem na adres: biuro@dorozkarnia.pl.

Jak pracują grupy zajęciowe?
 1. Każda nasza grupa zajęciowa pracuje według ustalonego na początku sezonu artystycznego harmonogramu – od września 2023 r. do czerwca 2024 r.
 2. Harmonogram ustala prowadzący zajęcia wspólnie z dyrektorką Dorożkarni.
 3. Każdy uczestnik ma zapewnioną opiekę prowadzącego, miejsce w pracowni, materiały do zajęć.
 4. W program zajęć dodatkowo wpisują się występy naszych zespołów na scenie Dorożkarni oraz podczas wydarzeń dzielnicowych i miejskich. Nikogo nie może na nich zabraknąć – każdy uczestnik jest bardzo ważny w grupie, bo razem pracujemy na nasz sukces.
 5. Występy w widowisku świątecznym ŚWIĘTOGRA, zakończeniu sezonu LATOGRA oraz wernisaże, próby do koncertów, spektakli oraz niektóre występy odbywają się w ramach zajęć.
 6. Jeśli są przygotowywane prezentacje sceniczne prowadzący zajęcia mają prawo zmienić grafik i formę zajęć/ prób/ warsztatów.
 7. Dbamy o to, by nie odwoływać zajęć, ale jeśli nam się to zdarzy, informujemy uczestników e-mailem, SMS-em lub telefonicznie.
 8. Dbamy o to, by w przypadku nieobecności prowadzącego konkretne zajęcia zapewnić kompetentne zastępstwo lub zajęcia te zrealizować w innym terminie.
 9. Zajęcia odwołujemy wyłącznie z powodu wyjątkowych okoliczności (np. klęski żywiołowej). W tym przypadku nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.
WAŻNE DATY W SEZONIE ARTYSTYCZNYM 2023/24

3 września 2023 – rozpoczęcie sezonu artystycznego DZIEŃ OTWARTY w DOROŻKARNI

4 września 2023 – pierwszy dzień zajęć w Dorożkarni

13-14 grudnia 2023 – ŚWIĘTOGRA – widowisko świąteczne – prezentacje zespołów (w te dni nie ma stałych zajęć)

13 czerwca 2024 – LATOGRA – zakończenie sezonu artystycznego w Dorożkarni – prezentacje zespołów (w tym dniu nie ma stałych zajęć)

21czerwca 2023 – ostatni dzień zajęć

W TE DNI NIE MA ZAJĘĆ:

1 listopada 2023 – Wszystkich Świętych

13-14 grudnia 2023 – ŚWIĘTOGRA – widowisko świąteczne – prezentacje zespołów

23 grudnia 2023 – 1 stycznia 2024 – przerwa świąteczna (Boże Narodzenie i Nowy Rok)

15 – 28 stycznia 2024 – ferie zimowe

28 marca – 2 kwietnia 2024 – wiosenna przerwa świąteczna Wielkanoc

1 – 5 maja 2024 – długi weekend Święto Pracy, Święto Konstytucji 3 Maja

30 maja – 2 czerwca 2024 – długi weekend, Boże Ciało

13 czerwca 2024 – LATOGRA – zakończenie sezonu artystycznego w Dorożkarni – prezentacje zespołów

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 – wakacje

 Jak wypisać się z zajęć?
 1. Pamiętaj, że dopóki nie wypiszesz siebie lub dziecka z zajęć opłaty są naliczane (płacisz za zajmowane miejsce).
 2. Aby się wypisać: napisz do nas e-mail: biuro@dorozkarnia.pl lub na swoim koncie kliknij przycisk ZGŁOŚ CHĘĆ REZYGNACJI.
Czego odczekujemy od uczestników zajęć? 

Od uczestników grup artystycznych (wokalnych, teatralnych, filmowych, tanecznych) oczekujemy:

 1. obecności na próbach, warsztatach i koncertach w wyznaczonym terminie
 2. przestrzegania regulaminu warsztatów określającego m.in. plan zajęć warsztatowych (aktywne uczestnictwo w zajęciach, punktualność, zaangażowanie, postawa twórcza)
 3. współpracy z innymi uczestnikami i uczestniczkami
 4. właściwego zachowania wobec innych uczestników i uczestniczek:
 5. zgodnego z zasadami bezpieczeństwa własnej osoby i innych uczestników
 6. zgodnego z zasadami kultury osobistej i zasad dobrego wychowania
 7. zgodnego z zasadami tolerancji dla osób o innych wyznaniach, kulturze oraz poglądach.

Chcemy, aby na zajęciach było bezpiecznie dla wszystkich, dlatego prosimy o odpowiedzialne zachowanie i dbanie o siebie nawzajem. Najważniejsze jest komunikowanie potrzeb i rozmowa z prowadzącymi zajęcia.

Zwracamy uwagę, że podczas trwania zajęć, warsztatów, projektów, festiwali zabronione jest:

 1. spożywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 2. samowolne oddalanie się z miejsca, gdzie odbywają się zajęcia
 3. stwarzanie sytuacji mogących zagrozić bezpieczeństwu uczestnika bądź innych osób
 4. niegrzeczne, agresywne zachowanie.
W jakim przypadku możemy rozstać się z uczestnikiem?

Nie chcemy rozstawać się z żadnym z naszych uczestników, ale zastrzegamy sobie taką możliwość w następujących sytuacjach:

 1. w przypadku braku opłat za zajęcia odpłatne
 2. w przypadku zachowania odbiegającego od ogólnie przyjętych norm społecznych
 3. w przypadku niestosowania się do przepisów sanitarnych lub BHP
 4. w przypadku niewyrażenia albo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do udziału w prowadzonych przez nas zajęciach.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku i prac wytworzonych w ramach zajęć:

Jeżeli chcesz, aby Twój wizerunek był obecny w materiałach dokumentujących lub informujących o prowadzonych działaniach kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rozrywkowych takich jak np. zajęcia, konkursy, warsztaty, projekty, wystawy oraz publikowany za pośrednictwem: Internetu, wydawnictw, plakatu czy za pośrednictwem innego medium, konieczna jest na to Twoja zgoda na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyraża rodzic albo opiekun prawny. Zgoda może być wyrażona przy zapisie na zajęcia lub w toku zajęć.

Zgoda na nieodpłatne utrwalenie i publikację prac (w różnych formach, m.in.: nagrań, rysunków, rzeźb) wytworzonych na zajęciach prowadzonych przez Dorożkarnię na wszelkich nośnikach w celu promocji działalności statutowej Dorożkarni może być wyrażona przez uczestnika zajęć albo osobę zgłaszającą (opiekun prawny) przy zgłoszeniu na zajęcia albo po rozpoczęciu zajęć.

Uwzględniając regulację art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2022 r. poz. 884) nie pozyskujemy zgód na publikację wizerunku osoby uczestniczącej w zajęciach o charakterze otwartym bez zapisu (np. imprezy/wydarzenia plenerowe).

Opinie, wątpliwości i reklamacje:

W przypadku jakichkolwiek uwagi, wątpliwości lub reklamacji prosimy piszcie na adres: biuro@dorozkarnia.pl. Dajcie nam 14 dni na odpowiedź.

Ważna rzecz – akceptacje i zgody, w tym RODO:

Dokonując zapisu na zajęcia lub zapisu swojego dziecka/podopiecznego wyrażasz akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązujesz się do jego stosowania. Ponadto, aby możliwe było świadczenie usługi z oferty programowej DOROŻKARNI, którą jesteś zainteresowany, konieczna staje się Twoja zgoda na przetwarzanie przez DOROŻKARNIĘ danych osobowych.  Brak akceptacji regulaminu i brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zapisanie na zajęcia. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez DOROŻKARNIĘ znajdziesz tutaj: https://www.dorozkarnia.pl/klauzula-informacyjna-rodo/

Informacje dla rodziców:

W jaki sposób wspierać dziecko?

Twoje dziecko będzie uczestniczyć w naszych zajęciach? Dowiedz się w jaki sposób możesz je wspierać w rozwoju artystycznym będąc rodzicem lub opiekunem.

Bardzo się cieszymy, że Twoje dziecko przychodzi do nas na zajęcia, dziękujemy za zaufanie. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, co robić, żeby dobrze układała się nasza współpraca, a Twoje dziecko jak najpełniej rozwijało się pod naszymi skrzydłami.

Przygotowanie do zajęć

Prosimy zadbaj o to, by dziecko było przygotowane do zajęć zgodnie z regulaminem poszczególnych zajęć – miało odpowiednie obuwie i strój. Prosimy też o przestrzeganie zasad porządkowych Dorożkarni i regularnych płatności.

Towarzyszenie i zainteresowanie zajęciami

Dzieci bardzo przeżywają to co robią, zwłaszcza swoje pokazy, występy, spektakle. To bardzo ważne, żebyś Ty Mamo i Ty Tato uczestniczyła/uczestniczył w tych wydarzeniach.  Dzisiaj wszyscy jesteśmy zapracowani i zmęczeni, ale może uda Ci się zaplanować czas tak, by nie tylko przywozić dziecko na zajęcia, ale też oglądać występy i docenić jego wysiłek. Rozmawiaj z dzieckiem po zajęciach, o tym co robiło, czego się uczyło, czy któraś z tych rzeczy sprawiła mu wyjątkową trudność lub radość. Nie tylko doświadczanie, ale też refleksja ważna jest dla utrwalenia efektów zajęć.

Współpraca z osobą prowadzącą zajęcia

Nasi artyści, edukatorzy, animatorzy chętnie Cię poznają, odpowiedzą na pytania, pokażą co robią, jak i dlaczego. Umów się na spotkanie i porozmawiaj o postępach Twojego dziecka, a jeśli otrzymasz e-mail od osoby prowadzącej – odpowiedz na niego. To na pewno ułatwi Waszą współpracę. Jeżeli masz jakieś wątpliwości związane z osobą prowadzącą, jej podejściem do pracy czy narzędzi przez nią stosowanych – nie wahaj się i w pierwszej kolejności porozmawiaj na ten temat z nią, a nie ze swoim dzieckiem. Unikniecie w ten sposób sprzecznych komunikatów i nieprzyjemnych sytuacji, zwłaszcza dla dziecka. Kontakt do osoby prowadzącej znajdziesz pod opisem każdych zajęć.

Motywowanie i wspieranie

Każdy z nas ma chwile zwątpienia – zwłaszcza w momencie odkrywania własnych ograniczeń. Dlatego ważne jest by zachęcać dziecko do przyjścia na zajęcia, porozmawiać z nim o trudnościach i przyjrzeć się temu, co zniechęca je do pracy. W ten sposób mamy szanse pokonać ograniczenia, nauczyć się czegoś o sobie i podtrzymywać motywację. Bardzo prosimy – nie karz swojego dziecka zakazem uczestniczenia w zajęciach. To bardzo obniża motywację do kolejnych zajęć. Nie zabieraj dziecka z zajęć z powodu niezadowalających ocen w szkole. Sądzisz, że godzina lub dwie tygodniowo, które spędzi w domy znacząco wpłyną na jego stopnie?

O rozwoju jako procesie i cierpliwości

Rodzicom i opiekunom bardzo często zależy na szybkim rezultacie. Musisz jednak uzbroić się w cierpliwość. Tańczenie, malowanie czy występowanie na scenie jest trudne, a opanowanie wszystkich umiejętności wymaga czasu. Jednym ze skuteczniejszych sposób na wsparcie dziecka jest traktowanie zajęć jako przygodę, radość i rozwijanie pasji, zamiast kolejnego zadania, w którym dziecko powinno się wykazać. Ze względu na to, że przygotowanie spektaklu czy występu to proces kilkumiesięczny, w zdecydowaną większość zajęć nie można włączyć się w dowolnym momencie i zapisać się w trakcie trwania semestru. Prosimy o wyrozumiałość i zapraszamy do zapisów na początku sezonu we wrześniu i w styczniu.

 

REGULAMIN ZAJĘĆ I WYDARZEŃ W DOMU KULTURY DOROŻKARNIA_sezon_2023_24