Kategorie
O nas

Bądź bezpieczny w Dorożkarni

Drodzy Uczestnicy, Rodzice, Goście,

Cieszymy się, ze jesteście z nami na zajęciach i na wydarzeniach. Chcemy, byście czuli się  u nas bezpiecznie. Przygotowaliśmy zestaw zasad, do których my się stosujemy i do których wszyscy nas  odwiedzający muszą się stosować. W trosce o wspólne dobro.

Zapoznajcie się z nimi.

Zarządzenie Dyrektorki Domu Kultury Dorożkarnia

Załącznik nr 2 Oświadczenia o stanie zdrowia

Załącznik nr 3 Procedura dla PRACOWNIKÓW

Załącznik nr 4 procedura zajęcia plastyczne lub ceramiczne

Załącznik nr 5 Procedura dla Widzów

Załącznik nr 6 Procedura bezpieczeństwa dla użytkowników zewnętrznych

Kategorie
O nas

Misja i strategia

Misja Dorożkarni

Wspieramy każdego, niezależnie od wieku, by mógł być twórczy, odważny, radosny i zaangażowany w sąsiedztwo i świat.

Rozwijamy talenty – z nami zmontujesz swój pierwszy film, namalujesz obraz, wystąpisz na profesjonalnej scenie czy nagrasz ulubioną piosenkę.

Wspieramy pasjonatów – przychodząc do nas z pomysłem na swój koncert, spektakl, wystawę możesz liczyć na naszą pomoc, przestrzeń i sprzęt.

Odkrywamy sąsiedztwo – możesz podzielić się swoją wiedzą, pograć w planszówki, poznać się na wspólnym śniadaniu, dowiedzieć się jak wyglądały Siekierki 100 lat temu oraz pobawić się na międzypokoleniowej potańcówce.

Strategia Dorożkarni

 

Kategorie
O nas

Dlaczego Dorożkarnia

Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży DOROŻKARNIA jako samodzielna samorządowa instytucja kultury powstał 01.01.2000 r., lecz jego historia sięga roku 1985. Wtedy, na innym końcu Mokotowa – na Służewcu, powstał amatorski Teatr Muzyczny PANTERA.
W zajęciach (tańca, śpiewu, aktorstwa, a nawet pantomimy i stepu) odbywających się w teatrach, domach kultury czy salach gimnastycznych brała udział ponad setka młodych ludzi.

Szukając siedziby, Teatr PANTERA w 1996 roku trafił do Klubu Małego Warszawiaka na Siekierkach. Budynek prawdopodobnie był starym garażem na dorożki, stąd nazwany został Starą Dorożkarnią.

W 2000 roku Dom Kultury przeniósł się do nowej siedziby kilka przecznic dalej, ale stara nazwa pozostała.

Obecny budynek ma 788 m2 powierzchni użytkowej: salę widowiskową 140 m2, taneczną 76 m2, kameralną 57 m2, plastyczną 24 m2, multimedialną 18 m2, pracownię filmową 14 m2, salę spotkań 14m2 i studio nagrań 12 m2.

Kategorie
O nas

Czym jest Dorożkarnia

 

Na początku głównymi odbiorcami naszych działań były dzieci i młodzież. Obecnie są to również dorośli. Zajęcia artystyczne w Dorożkarni prowadzą animatorzy, artyści, osoby z pasją. Są oni w stanie zbudować wokół siebie grupę ludzi i zachęcić ich do ciężkiej pracy.

Nasze wartości to: dbałość o jakość więzi między ludźmi w relacjach i w społeczności oraz szacunek dla różnorodności.

Dzięki dbałości o jakość więzi między uczestnikami a osobami prowadzącymi zajęcia oraz partnerskim relacjom podczas zajęć – grupa uczestników zajęć jest stabilna. Dokładamy wszelkich starań, aby pomóc wszystkim grupom realizować się oraz spełniać artystyczne marzenia.

Kategorie
O nas

Klauzula informacyjna RODO

Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Dom Kultury DOROŻKARNIA w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Warszawa 00-709, ul. Siekierkowska 28. W celu dbałości o prawidłowość przetwarzania danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), który w imieniu Administratora nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: kancelariabtw@gmail.com lub biuro@dorozkarnia.pl

 Dlaczego przetwarzamy dane osobowe ?

Do zakresu działania Domu Kultury DOROŻKARNIA należy wykonywanie zadań publicznych
o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym. Dane gromadzone i przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz działalności statutowej. Państwa dane przetwarzane na podstawach prawnych m.in ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec domu kultury, na podstawie zawartych umów oraz wyrażonych zgód.

Jak przetwarzamy ?

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W zależności od czynności przetwarzania, któremu poddawane są Państwa dane osobowe, podanie danych osobowych może być dobrowolne, niezbędne do realizacji umowy lub wymagane przepisami prawa.

Kto jest odbiorcą danych ?

Obiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy następujących kategorii: obsługujące rezerwację zajęć/warsztatów, obsługujące sprzedaż biletów, hostingowe, serwis IT, obsługujące monitoring wizyjny, wysyłki biuletynów internetowych, realizacji zajęć i warsztatów statutowych.

Jak długo będziemy przechowywać twoje dane ?

Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne (np. ustawa o rachunkowości do 6 lat) lub do odwołania zgody.

Czy muszę podawać swoje dane osobowe ?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe jeśli tak zostało określone w przepisach prawa lub dobrowolne jeżeli odbywa się na podstawie twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji określonych czynności lub brak możliwości zawarcia umowy.

Jakie masz prawa ?

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
prawo do przenoszenia danych
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej IOD.

Czy moje dane są przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej ?

Jest taka możliwość, ale tylko i wyłącznie za Państwa zgodą, jeżeli jesteście uczestnikami projektów międzynarodowych, których zasięg wykracza po za kraje należące do EU. Każdorazowo informacja będzie znajdować się w regulaminie. Korzystając z usług podmiotów z którymi współpracujemy prosimy o zapoznanie się z regulaminami tych usług.

Czy moje dane osobowe podlegają przetwarzaniu automatycznemu lub profilowaniu ?

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.

Czy na terenie Domu Kultury Dorożkarnia znajduje się monitoring wizyjny?

TAK. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia oraz danych i informacji budynek DK Dorożkarnia objęty jest monitoringiem wizyjnym. O wejściu w obszar monitorowany informowani są Państwo tabliczką informacyjną.

Chcę wiedzieć więcej. Co mam zrobić?

Szczegółowe podstawy konkretnych przypadków przetwarzania danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach ich niepodania, można otrzymać od naszych pracowników, zapoznając się z regulaminem imprez lub kierując zapytanie na adres kontaktowy IOD lub Administratora.

Jeżeli nasze wyjaśnienia nie były satysfakcjonujące…

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się narusza obowiązujące prawo, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem właściwym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Barbara Trojanowska-Wysocka, wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować pod adres e-mail: kancelariabtw@gmail.com tel. 604 894 890 lub biuro@dorozkarnia.pl

Klauzula informacyjna RODO

 

 

Kategorie
O nas

Specjaliści

 

iwona_okupskaIwona Okupska

Promocja i komunikacja społeczna, strona www, Facebook

 


Adam_JastrzębskiAdam Jastrzębski

Grafik

Artysta wizualny, historyk sztuki, kurator, grafik; doktorant na wydziale Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Jako artysta związany z galerią Propaganda. Jego prace znajdują się m.in. w kolekcji Muzeum sztuki W Łodzi, Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu, oraz w kolekcji ING.

Pracował w galerii Kordegarda, Fundacji Vlepvnet oraz domu kultury V9, gdzie prowadził warsztaty, współtworzył projekty artystyczne, oraz kuratorował kolekcję streetartu. Od wielu lat dokumentuje przestrzeń publiczną Warszawy. Autor licznych tekstów o street arcie publikowanych m.in. na portalu Vlepvnet. Jako kurator historycznych wystaw o polskiej scenie streetart współpracował m.in. z Państwową Galerią Sztuki w Sopocie, Biurem Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze i Sanoku. Blisko związany z grupą artystyczną Massmix.

Zajmuje się ilustracją, tworzeniem grafiki, projektowaniem i realizacją murali – szczególnie artystyczną aranżacją pokoi dziecięcych.

Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim.


Kategorie
O nas

Dorożkarnia w mediach

Wieczór RDC: o przyszłości i planach w Dorożkarni i o nowo powstającym ośrodku kultury w Kaniach

Gościem Roberta Łuchniaka była Anna Michalak-Pawłowska – twórczyni i dyrektorka Domu Kultury Dorożkarnia, wykładowczyni Akademii Teatralnej.
https://bit.ly/3kablyk
11 lipca 2021, RDC

Popołudnie RDC: jubileusz Domu Kultury Dorożkarnia

Gościem audycji była Anna Michalak – Pawłowska, twórczyni i dyrektorka Domu Kultury Dorożkarnia, wykładowczyni Akademii Teatralnej w Warszawie.
https://www.rdc.pl/tag/anna-michalak-pawlowska/ 
23 września 2020, RDC

Południe z Animuszem: MIT TON Festiwal Piosenki Andrzeja Poniedzielskiego

Gośćmi Nuli Stankiewicz byli Monika Leśkiewicz – producentka i Krzysztof Wilkowski z Dorożkarni, współorganizator Festiwalu.
https://bit.ly/3eC8F7O
21 września 2020, RDC

Popołudnie z Animuszem: Festiwal MIT TON

Gośćmi audycji byli Ala Dziurdziak – laureatka Grand Prix MIT TON 2019 i Krzysztof Wilkowski z Dorożkarni.
https://www.rdc.pl/podcast/poludnie-z-animuszem-festiwal-mit-ton/
20 lipca 2020, RDC

Niedzielny Poranek: 20-lecie Domu Kultury Dorożkarnia

Gościem Beaty Jewiarz był Krzysztof Wilkowski. Zaprosił słuchaczy na koncert on-line „Piosenki Czesława Niemena”.
https://bit.ly/2GKBnqA
19 kwietnia 2020, RDC

Popołudnie z Animuszem: MIT TON 2020 Piosenki Czesława Niemena

W studiu gościli: Ula Zubek – laureatka Grand Prix ubiegłorocznego MIT TON Festiwal i Krzysztof Wilkowski z Dorożkarni.
https://bit.ly/3p9REqn
7 października 2019, RDC

Niedzielny Poranek: o Festiwalu MIT TON w Dorożkarni

W studiu gościli Monika Leśkiewicz – producentka Festiwalu „Ten Ton” oraz Krzysztof Wilkowski – opiekun projektu https://bit.ly/32s3Zwf
30 września 2018, RDC

Wieczór RDC: o festiwalu MIT TON 2018

Gośćmi audycji byli Monika Leskiewicz – producentka i Krzysztof Wilkowski – kierownik instruktorów w Domu Kultury Dorożkarnia.
https://bit.ly/2U9brbe
16 września 2018, RDC

Kultura dla dzieci od wczesnego dzieciństwa na drodze do rozwoju i otwartości dziecka

Co mogą rodzicom i dzieciom zaoferować domy kultury? W„Strefie rodzica” Jacek Raginis-Królikiewicz rozmawiał ze swoimi gośćmi, którymi były Anna Michalak – Pawłowska, pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej, twórczyni i dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych dla dzieci i młodzieży „Dorożkarnia” oraz Agnieszka Skalska, animatorka.
https://www.polskieradio.pl/18/4388/Artykul/2128791,Kultura-dla-dzieci-od-wczesnego-dziecinstwa-na-drodze-do-rozwoju-i-otwartosci-dziecka
23 maja 2018, Polskie Radio Dzieciom

Aleksandra Folczak laureatką BEST OFF 2018

Relacja z Przeglądu Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF 2018
https://nowinylokalne.pl/aleksandra-folczak-laureatka-best-off-2018/
30 kwietnia 2018, portal Nowiny Lokalne

Aleksandra Folczak laureatką BEST OFF 2018

Relacja z Przeglądu Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego
http://news.kafito.pl/artykul/aleksandra-folczak-laureatka-best-off-2018,112776.html
27 kwietnia 2018, strona Kafito News

Aleksandra Folczak laureatką BEST OFF 2018

Relacja z Przeglądu Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego
http://centrumpr.pl/artykul/aleksandra-folczak-laureatka-best-off-2018,112776.html
27 kwietnia 2018, strona Centrumpr.pl

Aleksandra Folczak laureatką BEST OFF 2018

Relacja z Przeglądu Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego
https://lifestyle.newseria.pl/komunikaty_pr/aleksandra-folczak,b238146903
27 kwietnia 2018, portal Lifestyle

Aleksandra Folczak laureatką BEST OFF 2018

Relacja z Przeglądu Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF 2018
http://innews.pl/informacja_prasowa/Aleksandra-Folczak-laureatka-BEST-OFF-2018/23943
27 kwietnia 2018, InNews.pl Bank Informacji Prasowych

Zgłoś swój zespół do walki o Grand Prix Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych SPONTAN 2018!

Zapowiedź festiwalu
http://www.newslubuski.pl/spoleczne/item/4632-zglos-swoj-zespol-do-walki-o-g
9 kwietnia 2018, strona News Lubuski

Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2018. Zespoły mogą zgłaszać udział do 15 kwietnia

Zapowiedź festiwalu
http://sport.elblag.net/artykuly/ogolnopolskie-spotkania-taneczne-spontan-2018-zesp,35191.htm
9 kwietnia 2018, strona Elblag.net

Międzyrzecz: Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2018

Zapowiedź festiwalu
http://miedzyrzecz.biz/kultura-i-rozrywka/muzyka/miedzyrzecz-ogolnopolskie-s
7 kwietnia 2018, strona Ziemia Międzyrzecka

SPONTAN 2018

Zapowiedź festiwalu

Spontan 2018

7 kwietnia 2018, strona Nowe Życie Pabianic

„Poczekalnia” Teatru Tańca Jazz w Domu Kultury „Dorożkarnia”

Zapowiedź spektaklu
http://www.irka.com.pl/portal/News?news_id=63735
4 kwietnia 2018, Instytutu Rozwoju Sztuki Alternatywnej

15. Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2018

Zapowiedź festiwalu
https://kulturadostepna.pl/wydarzenie/15–ogolnopolskie-spotkania-taneczne-spontan-2018?category_group=muzyka-i-taniec&locality=Warszawa
kwiecień 2018, portal Kultura Dostępna

30725490_2043190402634956_6821583151920316416_n

Zapraszamy do tańca

Darek Sikorski – koordynator Festiwalu SPONTAN w rozmowie ze Zbigniewem Kozłowskim w audycji „Popołudnik”

13 kwietnia 2018 r., Polskie Radio Dzieciom

Ostatni dzwonek, żeby zatańczyć na SPONTAN-ie! Zespoły taneczne mogą się zgłaszać do walki o Grand Prix Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych SPONTAN 2018

Zapowiedź 15. Festiwalu SPONTAN 2018.
http://ohme.pl/lifestyle/ostatni-dzwonek-zeby-zatanczyc-spontan-ie-zespoly-taneczne-moga-sie-zglaszac-walki-o-grand-prix-ogolnopolskich-spotkan-tanecznych-spontan-2018/
13 kwietnia 2018, strona Ohme.pl

Spontan

Zespoły zgłaszajcie się! Występ w Teatrze Roma na wyciągnięcie ręki.

Zapowiedź 15. Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych SPONTAN 2018
kwiecień 2018, Nasze Miasto, dodatek Kościan

20180414_BLIZEJ_CIEBIE__LODZ_WSCHODNIA_NA_SPOTKAN_01_247928933 (2)

Na spotkania taneczne do Warszawy

Zapowiedź wydarzenia
kwiecień 2018, Express Łódzki

Festiwal BEST OFF

Zapowiedź Festiwalu Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF 2018.
https://www.kiwiportal.pl/wydarzenia/457864/warszawa-festiwal-best-off-maz14
kwiecień 2018, Kiwiportal

Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2018

Zapowiedź 15. Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych SPONTAN 2018

http://www.otoswidnica.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogolnopolski

http://www.otoglogow.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogolnopolskie-

http://otosroda.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogolnopolskie-s

http://www.otobrzeg.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogolnopolsk

http://www.otodzierzoniow.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogoln

http://www.otodolnyslask.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogolno

http://www.otogora.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogolnopolski

 http://www.otoolesnica.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogolnopo

http://www.otozgorzelec.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogolnop

http://www.otojeleniagora.com/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogol

http://www.otomilicz.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogolnopols

http://www.otopaczkow.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogolnopol

http://www.otoklodzko.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogolnopol

http://www.otojawor.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogolnopolsk

http://www.otozabkowice.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogolnop

http://www.otowolow.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogolnopolsk

http://www.otoolawa.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogolnopolsk

http://www.otoluban.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogolnopolsk

http://www.otowroclawpowiat.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogo

http://www.otolubin.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogolnopolsk

http://www.otopolkowice.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogolnop

http://www.otolegnica.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogolnopol

http://www.otoziebice.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogolnopol

http://www.otokamiennagora.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogol

http://www.otolwowek.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogolnopols

http://www.ototrzebnica.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogolnop

http://www.otowielkawyspa.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogoln

http://www.otowalbrzych.com/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogolno

http://www.otostrzelin.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogolnopo

http://www.otonowogrodziec.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogol

http://www.otoboleslawiec.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogoln

http://www.otonysa.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogolnopolski

http://www.otozlotoryja.pl/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogolnop

http://www.otowroclaw.com/otowartowiedziec_news.php?id=104418&tytul=ogolnopo

6 kwietnia 2018, portal grupy OTO

13. Przegląd Teatrów Amatorskich SPOT

Zapowiedź festiwalu organizowanego Dom Kultury Zacisze, w którym wystąpił dorożkarniowy Teatr Fiakier.

http://kulturalnemedia.pl/teatr/13-przeglad-teatrow-amatorskich-spot/

kwiecień 2018 r., portal Kulturalne Media

Spektakl taneczny „Corpodance” w Domu Kultury „Dorożkarnia” w Warszawie

Zapowiedź spektaklu granego w dn. 15.04.18
http://www.irka.com.pl/portal/News?news_id=63883
kwiecień 2018, strona Instytutu Rozwoju Sztuki Alternatywnej

TeatRanek na Siekierkach: Plastusiowy Pamiętnik i Plamy

Zapowiedź spektaklu
TeatRanek na Siekierkach: Plastusiowy Pamiętnik i Plamy
marzec 2018, portal Miasto Dzieci

Kobiecy świat na deskach CTMIT

Relacja z występu dorożkarniowego Teatru Tańca JAZZ na deskach Centrum Muzyki Teatru i Tańca w Kutnie.

22 stycznia 2018 r., Telewizja Kutno

POLAK POTRAFI „KORZENIE SIEKIEREK”

O sobotniej premierze wydanej przez nas gry w audycji Cezarego Polaka.

Polak potrafi: „Korzenie Siekierek”

20 października 2017, RDC

RIO – PREMIERA SPEKTAKLU WŁOSKIEJ GRUPY TEATRALNEJ RIO

Zapowiedź w programie Qltura+
http://bit.ly/2qSIdj2
11 maja 2017r., TVP Warszawa

5. SIEKIERKOWSKA MAJÓWKA

Relacja w Telewizyjnym Kurierze Warszawskim (00:10:17)
http://bit.ly/2q56uAj 
7 maja 2017r., TVP Warszawa

TAK WŁAŚNIE PRACUJĄ PEDAGODZY ULICY

Aleksandra Antolak pomysłodawca projektu OFF/ON – Włącz się realizowanego przez Dorożkarnię i GPAS Praga Północ w reportażu Marty Rebzdy.
http://www.polskieradio.pl/9/325/Artykul/1685715,Tak-wlasnie-pracuja-pedagodzy-ulicy
27 października 2016, Polskie Radio Trójka

WIECZÓR RDC: ŚWIĘTO SIEKIEREK

Anna Michalak, twórca i dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych dla dzieci i młodzieży Dorożkarnia gościem audycji  Roberta Łuchniaka.
http://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-swieto-siekierek/
10 września 2016r., RDC

DUBELEK

Reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej o kulisach BEST OFF FESTIWAL 2015 realizowanego przez Dorożkarnię.
http://www.polskieradio.pl/80/4203/Artykul/1628782,Dubelek-Urszula-ZoltowskaTomaszewska
9 czerwca 2016, Czwórka Polskie Radio

NIE KREUJĘ GWIAZD

Wywiad Anny Tomasik z Grzegorzem Pohlem i Tomaszem Krupą prowadzącymi w Dorożkarni Teatr ZAKRĘT.
http://www.poludnie.com.pl/kultura/item/1132-nie-kreuje-gwiazd
31 marca 2016, Gazeta Południe

WYJĄTKOWY FILM NA 100-LECIE SIEKIEREK

Paulina Jóźwicka i Joanna Kocon o dorożkarniowym projekcie filmowo-tanecznym w rozmowie z Agatą Sulińską.
http://warszawa.eska.pl/poznaj-miasto/wyjatkowy-film-na-100-lecie-siekierek-stworza-go-sami-mieszkancy-audio/147153
11 kwietnia 2016, Radio ESKA

MŁODZI FILMOWCY

Aleksandra Antolak o Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa, a także działalności Dorożkarni.
http://www.polskieradio.pl/130/2789/Artykul/1592699/
9 marca 2016, Polskie Radio24

GRZEGORZ POHL – ZAKRĘCONY NA PUNKCIE TEATRU

W audycji Michała Piwowarka Grzegorz Pohl opowiada o pracy młodzieżowej grupy teatralnej ZAKRĘT.
http://www.polskieradio.pl/10/4886/Artykul/1587479,Grzegorz-Pohl-zakrecony-na-punkcie-teatru
26 lutego 2016r., Czwórka Polskie Radio

LABORATORIUM EDUKACJI KULTURALNEJ: DLA DYREKTORA i DLA PORTIERA

Anna Michalak-Pawłowska w rozmowie z Klarą Sołtan – Kościelecką.
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1898459.html
15 lutego 2016r., portal NGO.PL

EDUKACJA KULTURALNA

Dom kultury jest tradycyjnym miejscem, w którym można rozpocząć swoją przygodę z rozwojem kulturalnym – mówiła w Polskim Radiu 24 Anna Michalak-Pawłowska, pełnomocnik  prezydenta Warszawy ds. edukacji kulturalnej, twórca i dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych dla dzieci i młodzieży „Dorożkarnia”.
http://www.polskieradio.pl/130/2789/Artykul/1580868/
10 lutego 2016r., Polskie Radio24

MNIE SIĘ TO PODOBA: 100-LECIE STOŁECZNOŚCI MOKOTOWA

Anna Michalak Pawłowska – dyrektor Dorożkarni i Bogdan Olesiński – burmistrz Mokotowa w audycji u Beaty Jewiarz.
http://www.rdc.pl/podcast/mnie-sie-to-podoba-100-lecie-stolecznosci-mokotowa/
23 stycznia 2016r., RdC

Poranek RDC: KORZENIE SIEKIEREK

Rozpoczęły się obchody stulecia przyłączenia wsi Siekierki do Warszawy. Swoistym archiwum projektu stała się strona internetowa Korzenie Siekierek. O projekcie mówiły Anna Michalak-Pawłowska i Joanna Kocon.
http://www.rdc.pl/podcast/poranek-rdc-korzenie-siekierek/
5 stycznia 2016, RdC

FINAŁOWA GALA 10. FESTIWALU TEN TON

Zapowiedź Gali Laureatów 10. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej TEN TON 2015 – Piosenki Wojciecha Młynarskiego.
http://abc.tvp.pl/22829894/finalowa-gala-10-festiwalu-ten-ton
3 grudnia 2015, TVP ABC

OD ABBY DO MAANAMU

Wyborcza

Wokaliści z Dorożkarni na Europejskich Targach Muzycznych 201526 listopada 2015, Gazeta Wyborcza
FILMY ANIMOWANE

Dorożkarniowe Studio Filmów Animowanych ANIMA gościem u FILIPA i LEPOLDA w programie POLSKIE RADIO DZIECIOM
http://www.polskieradio.pl/18/4775/Artykul/1542387,Filmy-animowane
9 listopada 2015, Jedynka Polskie Radio

LENIWA NIEDZIELA

Gościem Marii Szabłowskiej był Krzysztof Wilkowski – koordynator Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej TEN TON.
http://www.polskieradio.pl/7/4458/Artykul/1535797,Leniwa-niedziela-25102015-cz-1-1012
25 października 2015, Jedynka Polskie Radio

MAGAZYN REGIONALNY: PROJEKT TEN TON W DOMU KULTURY DOROŻKARNIA

Gośćmi Roberta Łuchniaka byli: Grażyna Łobaszewska i Joanna Zagdańska – jurorki festiwalu oraz Krzysztof Wilkowski – koordynator projektu.
http://www.rdc.pl/podcast/magazyn-regionalny-projekt-ten-ton-w-domu-kultury-dorozkarnia/
24 października 2015, RDC

 MŁODZI ŚPIEWAJĄ WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO

Krzysztof Wilkowski gościem programu Mai Kluczyńskiej, opowiadał o festiwalu TEN TON 2014
http://www.polskieradio.pl/130/2789/Artykul/1535268/
23 października 2015, Polskie Radio24

NIEDZIELNY PORANEK: OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

O Festiwalu TEN TON, jury, uczestnikach i nagrodach mówili goście „Niedzielnego Poranka” – Krzysztof Wilkowski (opiekun festiwalu) i Monika Malec (pedagog muzyczny, Dorożkarnia).
http://www.rdc.pl/podcast/niedzielny-poranek-ogolnopolski-festiwal-piosenki-dzieciecej-i-mlodziezowej/
18 października 2015, RDC

SOBOTNIE POPOŁUDNIE: SIEKIERKI

W “Sobotnim popołudniu” powtórka Kwadransa Warszawskiego o warszawskich Siekierkach oraz rozmowa z Reginą Janiszek, mieszkanką Siekierek, Dariuszem Sikorskim oraz Anną Michalak, dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży DOROŻKARNIA.
http://rdc.pl/podcast/sobotnie-popoludnie-siekierki-2/
10 października 2015, RDC

EDUKACJA KULTURALNA

Anna Michalak-Pawłowska: „Rozwijamy się przez sztukę”.
http://www.polskieradio.pl/130/2789/Artykul/1507514/
21 września 2015, Polskie Radio24

Poranek RDC: MAZOWIECKI KONWENT ANIMATORÓW KULTURY

Gośćmi “Poranka RDC” byli Anna Michalak- Pawłowska – dyrektor Dorożkarni i Marcin Jasiński, którzy opowiedzieli o Mazowieckim Konwencie Animatorów Kultury.
rdc.pl/publikacja/poranek-rdc-mazowiecki-konwent-animatorow-kultury/
18 września 2015, RDC

WIOSKA SIEKIERKI, DZIESIĘĆ MINUT OD CENTRUM

Artykuł Wojciecha Karpieszuka nt osiedla SIEKIERKI, rozmowy z bohaterami dorożkarniowego projektu KORZENIE SIEKIEREK.
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,54420,18250792,Wioska_Siekierki__dziesiec_minut_od_centrum.html
3 lipca 2015r., MAGAZYN STOŁECZNY – weekendowy dodatek GAZETY WYBORCZEJ

SPONTAN 2015

Gośćmi Pani Mai Kluczyńskiej byli: Dariusz Sikorski – koordynator SPONTANu i Katarzyna Gajewska – młoda tancerka z dorożkarniowego Teatru Tańca TEST.
http://www.polskieradio.pl/…/2…/Artykul/1453997,Spontan-2015
1 czerwca 2015, PR24

12-ty SPONTAN W TEATRZE ROMA

Zapowiedź Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych SPONTAN
http://www.warszawa.pl/kultura/12-ty-spontan-w-teatrze-roma/
30 kwietnia 2015r., portal http://www.warszawa.pl

WIECZÓR Z BURSZTYNOWĄ DZIEWCZYNĄ

Relacja Anny Tomasik z koncertu BURSZTYNOWA DZIEWCZYNA, który odbył się w DOROŻKARNI  w dniu 17 kwietnia 2015r.
http://www.poludnie.com.pl/kultura/item/603-wieczor-z-bursztynowa-dziewczyna
25 kwietnia 2015r., Gazeta POŁUDNIE

O CAFE MŁODOŚĆ w PR24

Udział gości biorących udział w polsko-niemieckim projekcie CAFE MŁODOŚĆ realizowanym przez DOROŻKARNIĘ w audycji Mai Kluczyńskiej.
http://www.polskieradio.pl/130/2789/Artykul/1420295/
17 kwietnia 2015r., PR24

DYREKTOR DOMU KULTURY DOROŻKARNIA NAGRODZONA

Informacja o nagrodzie  dla Anny Michalak-Pawłowskiej przyznanej przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.
http://www.mokotow.waw.pl/aktualnosc-549-dyrektor_domu_kultury_dorozkarnia.html
30 marca 2015r., strona Urzędu Dzielnicy Mokotów

SUKCESY ARTYSTÓW Z DOROŻKARNI

Informacja o nagrodach zdobytych na konkursach przez tancerki z grupy TAKT i wokalistki z Pracowni Wolalnej.
http://www.mokotow.waw.pl/aktualnosc-2-542-sukcesy_artystow_z_dorozkarni.html
23 marca 2015r., strona Urzędu Dzielnicy Mokotów

 ROK OD ANEKSJI KRYMU PRZEZ ROSJĘ

Rozmowa o twórczości Martina Pilipchuka, którego wystawę malarstwa pt. „Fantastyczne światy” można oglądać w Dorożkarni
http://www.polskieradio.pl/130/2788/Artykul/1399098/
14 marca 2015r., PR24

JAK NAUCZYĆ SIĘ TAŃCZYĆ? NAJWAŻNIEJSZA JEST ODWAGA

Izabella Borkowska – choreograf z Dorożkarni gościem programu Michała Piwowarka Sens Dance
http://www.polskieradio.pl/10/4340/Artykul/1398216,Jak-nauczyc-sie-tanczyc-Najwazniejsza-jest-odwaga
12 marca 2015r., Czwórka Polskie Radio

KULTURALNA DOROŻKARNIA

Gośćmi audycji prowadzonej przez Maję Kluczyńską byli: Grzegorz Pohl i Krzysztof Wilkowski.
http://www.polskieradio.pl/130/2789/Artykul/1369830,Kulturalna-Dorozkarnia
4 lutego 2015r., Polskie Radio24

TEATR ZAMKNIĘTY OTWARTY NA LUDZI

Wywiad  Joanny Łuszczykiewicz z Grzegorzem Pohlem – scenarzystą i reżyserem i Kajetanem Lewandowskim z Teatru Zamkniętego.
http://life4style.pl/life4style/wywiady-i-publicystyka/336-wywiady/10834-teatr-zamkni%C4%99ty-otwarty-na-ludzi.html
5 stycznia 2015r., Life4Style

ADRIAN MAKAR ZWYCIĘZCĄ „MAM TALENT”

Wywiad z Adrianem, uczestnikiem zajęć wokalnych w Dorożkarni.
http://www.tvn24.pl/ciekawostki-michalki,5/kto-wygral-mam-talent-adrian-makar-wygral-mam-talent,496356.html
7 grudnia 2014r., TVN24, program NIEDZIELA NA ŻYWO

NASZE DZIECI W MAM TALENT

Dzieci z Teatru START i Dziecięcego Odjazdu Muzycznego towarzyszyły Julii Olędzkiej w piosence z bajki „Kraina lodu”.
http://mamtalent.tvn.pl/wideo,1912,v/julia-w-hicie-z-bajki-kraina-lodu,1364088.html
22 listopada 2014, TVN, program MAM TALENT

SUPERSTARCIE TVP

Udział wokalistów z Dziecięcego Odjazdu Muzycznego telewizyjnym programie SuperStarcie. Dzieci towarzyszyły Mieczysławowi Szcześniakowi w piosence Michaela Jacksona.
http://www.superstarcie.tvp.pl
24 października 2014, TVP2, SuperStacie

CZY POLAK NAPRAWDĘ ŚPIEWAĆ MUSI?

Tomasz Krupa – instruktor wokalu z Dorożkarni oraz Marta piętka – jego uczennica w audycji „Się mówi” http://www.polskieradio.pl/10/3959/Artykul/1252683,Czy-Polak-naprawde-spiewac-musi
7 października 2014, Polskie Radio

MIĘDZYNARODOWE LATO ARTYSTYCZNE W KRZYŻOWEJ 2014

Reportaż
https://www.youtube.com/watch?v=Be3QckiGqYw
sierpień 2014, Dolmśląska Kultura i Sztuka

CO MOŻNA ZROBIĆ Z WIKLINY

Reportaż z warsztatów wikliniarskich w Dorożkarni w paśmie wieczornym JEDYNKA DZIECIOM.
www.polskieradio.pl/18/90/Artykul/1100481,Co-mozna-zrobic-z-wikliny
15 kwietnia 2014, Jedynka Polskie Radio, program Jedynka Dzieciom

TVP WARSZAWA, QUADRANS QLTURY

Agnieszka Skalska, koordynator Przeglądu Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF zapowiada festiwal.
http://www.tvp.pl/warszawa/kultura/qadrans-qltury/wideo/10042014/14745848
10 kwietnia 2014r.

RADIO DLA CIEBIE

Krzysztof Wilkowski i Adrianna Piotrowska opowiadali o edukacji wokalnej i Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej TEN TON.
http://www.rdc.pl/publikacja/niedzielny-poranek-festiwal-tenton-edukacja-nowe-technologie-i-muzyka/
24 marca 2014r.

JEDYNKA POLSKIE RADIO

Reportaż z warsztatów literacko-plastycznych KSIĄŻKOZAURY w wieczornym paśmie JEDYNKA DZIECIOM.
http://www.polskieradio.pl/18/90/Artykul/1039873,Ksiazkozaury
5 lutego 2014r.

PORTAL TANIEC POLSKA

Artykuł nt. sukcesu dorożkarniowego Teatru Tańca FLEX na zawodach Dance World Cup, Brighton 2013.
www.taniecpolska.pl/aktualnosci/show/1774
12 lipca 2014r.

ŚWIĄTECZNE KARTKI

Reportaż z warsztatów tworzenia kartek pocztowych z motywem wielkanocnym.
www.polskieradio.pl/18/90/Artykul/1099494,Swiateczne-kartki
14 kwietnia 2014r., Jedynka Polskie Radio

O HISTORYPAINT.PL NA ANTENIE POLSKIEGO RADIA W GÓRNEJ AUSTRII

http://cba.fro.at/112007 (czas: 50:22)
23 czerwca 2013r.

QADRANS QLTURY

Zapowiedź Festiwalu WrzAWA, którego pomysłodawcą jest Teatr „Pijana Sypialnia” z Dorożkarni. Dorożkarnia jest partnerem festiwalu.
www.tvp.pl/warszawa/kultura/qadrans-qltury/wideo/03072013/11645417 (czas: 00:00:39)
3 lipca 2013r., TVP Warszawa, Qadrans Qltury

Telewizja TVPW

Zapowiedź Festiwalu WrzAWA, którego pomysłodawcą jest Teatr „Pijana Sypialnia” z Dorożkarni. Dorożkarnia jest partnerem festiwalu.
www.youtube.com
3 lipca 2013r.,Telewizja TVPW

WILK W SPODNIACH ZMARTWYCHWSTANIE SZTUKI

Recenzje spektaklu „Wyjowisko” Teatru „Pijana Sypialnia” z Dorożkarni prezentowanego na 15. Festiwalu Sztuki Teatralnej w Rybniku. 11 maja 2013r., Gazeta Festiwalowa, Katarzyna Chwałek, Patrycja Wróbel

 UCZESTNICY „X Factor” POŁĄCZYLI SIŁY!

Wokaliści z Dorożkarni towarzyszyli uczestnikom w piosence „Heal the World”.
www.xfactor.tvn.pl/wideo,2103,v/uczestnicy-x-factor-polaczyli-sily-wideo,742005.html
4 maja 2013r., TVN, program X Factor

QADRANS QLTURY

Zapowiedź spektaklu „Wyjowisko” Teatru „Pijana Sypialnia” w Starej Prochowni (czas 00:02:12)
www.tvp.pl/warszawa/kultura/qadrans-qltury/wideo/26042013/10891355/
26 kwietnia 2013r., TVP Warszawa, Qadrans Qltury

„WYJOWISKO” TEATRU PIJANA SYPIALNIA JUŻ WKRÓTCE W STAREJ PROCHOWNI

Zapowiedź spektaklu w Starej Prochowni.
radioaktywne.pl/2013/04/wyjowisko-teatru-pijana-sypialnia-juz-wkrotce-w-starej-prochowni/
15 kwietnia 2013r., Radioaktywne

WIECZÓR RDC

W trzeciej części audycji Roberta Łuchniaka gośćmi były: Agnieszka Skalska – koordynatorka dorożkarniowego Przeglądu Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF 2012 i Małgorzata Tomczak z festiwalu “Piękni Dwudziestoletni”.
Wieczor RDC 3 – 04 – 2013 godz.22-22.45
3 kwietnia 2013r., Radio dla Ciebie

 BOOKMEJKERZY – DZIECI DZIECIOM

Audycja Jacka Cholewińskiego, w której gośćmi byli Aleksandra Antolak – autorka projektu Bookmejkerzy, Miłosz Bembinow – kierownik muzyczny projektu oraz Agnieszka Jakubiak – mama jednego z uczestników projektu.
18 lutego 2013r., Polskie Radio24

WIECZÓR W RDC

Gośćmi trzeciej części Programu Roberta Łuchniaka były Aleksandra Antolak – autorka projektu Bookmejkerzy oraz Anna Szymańczyk – prowadząca warsztaty pracy nad słowem.
16 stycznia 2013r., Radio dla Ciebie

OD DZIECI DLA DZIECI

Audycja Jacka Cholewińskiego, w której gośćmi były Aleksandra Antolak – autorka projektu Bookmejkerzy oraz Barbara Dziekan – reżyserka audiobooka.
16 stycznia 2013r., Polskie Radio 24

CHCESZ POSŁUCHAĆ PŁYTY?

Reportaż z projektu BOOKMEJERZY w wieczornym paśmie Jedynka Dzieciom
15 stycznia 2013r., Jedynka Polskie Radio

KOMPAS MŁODEJ SZTUKI 2012

Ranking młodych polskich artystów, wśród których znalazł się pracujący w DOROŻKARNI Michał Szuszkiewicz.
29 listopada 2012r., Rzeczpospolita
http://www.kompasmlodejsztuki.com
http://www.rp.pl/temat/706713.html

SZTUKA NOWOCZESNA. CO TO ZNACZY?

Relacja z warsztatów NIE TAKA SZTUKA STRASZNA, które poprowadził Michał Szuszkiewicz w dniu 24 listopada w DOROŻKARNI (czas: 04:08 i 12:40). Relacja znalazła się w programie JEDYNKA DZIECIOM.
27 listopada 2012r., Jedynka Polskie Radio
www.polskieradio.pl/18/90/Artykul/732844,Sztuka-nowoczesna-Co-to-znaczy

POWIEDZ „NIE” KSENOFOBII I RASIZMOWI

Relacja z finału ogólnopolskiego konkursu Ministra Spraw Zagranicznych POLSKA DLA WSZYSTKICH, Dorożkarnia była partnerem projektu.
9 listopada 2012r., strona m. st. Warszawy
www.um.warszawa.pl/aktualnosci/powiedz-nie-ksenofobii-i-rasizmowi

 KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Relacja z finału ogólnopolskiego konkursu Ministra Spraw Zagranicznych POLSKA DLA WSZYSTKICH, Dorożkarnia była partnerem projektu.
9 listopada 2012r., strona konkursu
www.polskadlawszystkich.pl/

PAN TADEUSZ 1928 RE-PREMIERA

Program trzydniowego wydarzenia w związku z krajową Re-premierą przedwojennego filmu PAN TADEUSZ z 1928r., w programie imprezy DOROŻKARNIOWE WARSZTATY FILMOWE.
październik 2012, strona wydarzenia
http://www.pantadeusz1928.pl/program

WARSZTATY TAŃCA JAZZOWEGO W KIELCACH

Informacja o warsztatach, w tym także o prezentacji dorożkarniowego Teatru Tańca FLEX
25 października 2012, Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/946111.html

WIECZÓR TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO NA SCENIE KIELECKIEGO TEATRU TAŃCA

Zapowiedź XXIII Międzynarodowych Warsztatów Tańca Jazzowego, podczas których swój spektakl prezentował dorożkarniowy Teatr Tańca FLEX.
22 października 2012, portal Wrota Świętokrzyskie
http://www.wrota-swietokrzyskie.pl/pio/zawartosc/-/asset_publisher/6cAE/content/wieczor-tanca-wspolczesnego-na-scenie-kieleckiego-teatru-tanca?redirect=http%3A%2F%2Fwww.wrota-swietokrzyskie.pl%2Fpio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_F9Uh%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3

MATEMATYKA? PRZYRODA?

Program wieczorny dla dzieci, prezentacja techniki plastycznej kleksografii – zaproszenie na zajęcia do DOROŻKARNI i wywiad z Magdaleną Penczonek (czas: 04:30 – 07:50 oraz 10:45-13:58).
Agnieszka Kunikowska, Polskie Radio Program 1, program Jedynka Dzieciom
http://www.polskieradio.pl/18/90/Artykul/685405,Matematyka-Przyroda

ŚWIĘTO SIEKIEREK 

Zapowiedź wydarzenia
28 września 2012, Gazeta Wyborcza/Co Jest Grane

 

TALENT ROZKWITA PO SZKOLE

Artykuł miesiąca na temat oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży: zajęć sportowych, artystycznych, językowych, intelektualnych.
Obszerna informacja o Dorożkarni.
Wrzesień 2012, nr 1/12, Metropolis

KAROLINA ĆWIEK-ROGALSKA, MICHAŁ ROGALSKI: MULTIMINIRECENZJA, CZYLI WYRWAĆ Z NIEPAMIĘCI

Recenzje spektakli prezentowanych na ZDERZENIACH TEATRALNYCH
7 września 2012r., portal
http://teatrakcje.pl/?p=2351

KAROLINA ĆWIEK-ROGALSKA, MICHAŁ ROGALSKI: MIŁOŚNICTWO STOSOWANE

Relacja z Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Amatorskich ZDERZENIA TEATRALNE
7 września 2012r., portal
http://teatrakcje.pl/?p=2348

RADIO PLUS WARSZAWA ZAPRASZA NA ZDERZENIA TEATRALNE

Zapowiedź wydarzenia
28 sierpnia 2012r., Radio Plus
http://warszawa.radioplus.pl/Akcje/Warszawa/Radio-PLUS-Warszawa-zaprasza-na-ZDERZENIA-TEATRALNE

OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH ZDERZENIA TEATRALNE

Zapowiedź wydarzenia (00:00:40)
29 sierpnia 2012r., Qadrans Qltury, TVP Warszawa
http://www.tvp.pl/warszawa/kultura/qadrans-qltury/wideo/29082012/8382164

EFEKT WOLONTARIUSZA

Relacja ze zorganizowanego w 2011r. przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu „Młodzież w Działaniu” projekt EFEKT WOLONTARIUSZA. Jednym z wydarzeń był zorganizowany przez Dorożkarnię FESTIWAL LATAWCÓW I LAMPIONÓW (czas na filmie 6:08)
https://www.youtube.com/watch?v=u4xb9fx8PBg&feature=player_embedded

OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH

Informacje i program 7 Zderzeń Teatralnych.
27 sierpnia 2012, polski wortal teatralny e-teatr.pl
http://www.e-teatr.pl/pl/festiwale/2110,edycja.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/144924.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/144809.html

JAN UNIEJEWSKI: PODSUMOWANIE II OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU TEATRÓW STUDENCKICH

Relacja z festiwalu, na którym dorożkarniowy Teatr Fiakier zdobył III nagrodę.
19 lipca 2012r., teatrakcje.pl
http://teatrakcje.pl/?p=2307

MARTYNA BIELIŃSKA: ROZMOWA Z TEATREM FIAKIER

Wywiad z FIAKREM – laureatem II Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Studenckich
13 lipca 2012r., teatrakcje.pl
http://teatrakcje.pl/?p=2244

 

13. DZIECIĘCA STOLICA

Relacja z Dziecięcej Stolicy.
nr 14/czerwiec 2012, Bluszczyk

STREFA ZAPRASZA MAŁYCH KIBICÓW

Informacja o wydarzeniach w Strefie Kibica i Dziecięcej Euro Stolicy.
14 czerwca 2012r., Super Express

STREFA KIBICA ZAPRASZA W WEEKEND

Informacja o atrakcjach dla najmłodszych fanów piłki nożnej – Dziecięcej Euro Stolicy.
8-9 czerwca 2012, Super Express

DZIECIĘCA EURO STOLICA W STREFIE KIBICA

Informacja i program projektu Dorożkarni Dziecięca Euro Stolica w Strefie Kibica.
6 czerwca 2012, strona Urzędu Dzielnicy Mokotów
http://www.mokotow.waw.pl/page/index.php?str=548&id=5450

NAGRODA DLA DOROŻKARNI

Informacja o nagrodzie Redakcji „Południe” dla Izy Borkowskiej i Dariusza Sikorskiego
31 maja 2012, strona Urzędu Dzielnicy Mokotów
http://www.mokotow.waw.pl/page/index.php?str=542&id=1448

ŻĄDLI!

Recenzja spektaklu pt. Pszczoła w pościeli Teatru ZAKRĘT prezentowana na łódzkim przeglądzie DZIATWA.
22-26 maja 2012, Gazeta 33. Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów dziecięcych i Młodzieżowych Dziatwa
http://www.dziatwa.com.pl/content/documents/gazeta/Gazeta-2-Dziatwa-2012.pdf

FOTOREPORTAŻE – TEATR TAŃCA TEST DANCE-DANCE-DANCE

Zapis fotograficzny ze spektaklu.
29 maja 2012, portal www.MY21.pl
http://www.my21.pl/fotoreportaze/category/39-teatr-tanca-test.html

ROZPOCZĘŁĄ SIĘ DZIATWA 2012

Relacja z pierwszego dnia festiwalu.
23 maja 2012, Dziennik Łódzki
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/581717,rozpoczela-sie-dziatwa-2012-zdjecia,1,3,id,t,sm,sg.html#czytaj_dalej

SUKCES ARTYSTÓW Z DOROŻKARNI

Informacja o sukcesie Teatru ZAKRĘT na XXXIII Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Dziatwa” w Łodzi
29 maja 2012, strona Urzędu Dzielnicy Mokotów
http://www.mokotow.waw.pl/page/index.php?str=542&id=1442

BARDZO UDANA DZIECIĘCA STOLICA

Relacja z imprezy
24 maja 2012, portal Czas Dzieci
http://czasdzieci.pl/okiem-czasdzieci/d,64,id,2479441.html

BARDZO UDANA DZIECIĘCA STOLICA

Relacja z 13 Festiwalu Twórców Ruchu Amatorskiego Dziecięca Stolica
21 maja 2012, strona Urzędu Dzielnicy Mokotów
http://www.mokotow.waw.pl/page/index.php?str=542&id=1433

 

DZIECIĘCA STOLICA NA AGRYKOLI

Zapowiedź imprezy
18 maja 2012, Co Jest Grane

WARSZAWA – 19 MAJA ZAPRASZAMY NA AGRYKOLĘ – DZIECIĘCA STOLICA

Informacja i program 13 Festiwalu Twórców Ruchu Amatorskiego DZIECIĘCA STOLICA
8 maja 2012, Radio Wawa
http://www.wawa.com.pl/index.php?page=polecamy_wawa&ph_tresc_glowna_start=show&cmn_id=48940

FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

Relacja z festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej TEN TON
17 kwietnia 2012, strona Urzędu Dzielnicy Mokotów
http://www.mokotow.waw.pl/page/index.php?str=542&id=1408&imgOffset=1

7 FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ TEN TON

Wywiad z organizatorami festiwalu: Moniką Malec i Krzysztofem Wilkowskim oraz występ wokalistów z Dorożkarni
12 kwietnia 2012, Program Kawa czy Herbata? TVP1
http://www.tvp.pl/styl-zycia/magazyny-sniadaniowe/kawa-czy-herbata/wideo/7-festiwal-piosenki-dzieciecej-i-mlodziezowej-ten-ton/7030151

Radio PLUS Warszawa zaprasza na TEN TON

Informacja i zaproszenie na Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej TEN TON
11 kwietnia 2012, Radio Plus
http://warszawa.radioplus.pl/Akcje/Warszawa/Radio-PLUS-Warszawa-zaprasza-na-TEN-TON

Radio PLUS Warszawa poleca: SPONTAN 2012

Zaproszenie na festiwal
29 marca 2012, Radio Plus
http://warszawa.radioplus.pl/Akcje/Warszawa/Radio-PLUS-Warszawa-poleca-SPONTAN-2012

KOLEJNY SUKCES DOROŻKARNI

Informacja o nagrodach dla Teatru FIAKIER na TFAŻ 2012
27 marca 2012, Strona Urzędu Dzielnicy Mokotów
http://www.mokotow.waw.pl/page/index.php?str=542&id=1394

DOROŻKARNIA JEDZIE DO AUSTRII

Informacja o zakwalifikowaniu się Teatru Tańca FLEX do międzynarodowego konkursu DANCE WORLD CUP 2012
16 marca 2012, strona Urzędu Dzielnicy Mokotów
http://www.mokotow.waw.pl/page/index.php?str=542&id=1388&imgOffset=4

Radio PLUS Warszawa poleca BEST OFF 2011

Zaproszenie i informacja o festiwalu Best Off.
8 marca 2012, Radio Plus
http://warszawa.radioplus.pl/Akcje/Warszawa/Radio-PLUS-Warszawa-poleca-BEST-OFF-2011

DOROŻKARNIA ZAPRASZA NA DZIEŃ ODKRYWANIA TALENTÓW

Informacja nt. Ogólnopolskiego Dnia Odkrywania Talentów, organizowanego w Dorożkarni 21 marca.
14 marca 2012, strona ośrodka Rozwoju Edukacji
http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_content&view=article&id=2003:orodek-dziaa-artystycznych-dla-dzieci-i-modziey-dorokarnia-zaprasza-na-dzie-odkrywania-talentow

SUKCES MŁODZIEŻY Z DOROŻKARNI

Informacja o nagrodach, jakie zdobył Teatr FIAKIER na 3 Festiwalu Ludzi Aktywnych Kulturalnie.
5 marca 2012, strona Urzędu Dzielnicy Mokotów
http://www.mokotow.waw.pl/page/index.php?str=542&id=1379

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ ODKRYWANIA TALENTÓW

Informacja o warsztatach organizowanych w DOROŻKARNI.
22 lutego 2012, strona Urzędu Dzielnicy Mokotów
http://www.mokotow.waw.pl/page/index.php?str=548&id=5040

WRZESIEŃ WOLONTARIATU

Relacja z imprez zrealizowanych we wrześniu 2011 w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu (Dorożkarnia zorganizowała Festiwal Latawców i Lampionów).
Kwartalnik Europa Dla Aktywnych, nr 5 specjalny 2012 r.

KONKURS NA RODZINNĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ NA MOKOTOWIE

Informacja o konkursie.
16 grudnia 2011, strona Urzędu Dzielnicy Mokotów
http://www.mokotow.waw.pl/page/index.php?str=548&id=4795

SHORTCUT EUROPE 2011

Zapowiedź międzynarodowego kongresu kultury. Dorożkarnia jest partnerem w projekcie.
10-17 listopada 2011, Gazeta Wyborcza/Co Jest Grane

FESTIWAL LATAWCÓW I LAMPIONÓW

Relacja z imprezy (początek relacji czas 00:02:22)
27 września 2011, KRONIKAwaw.pl
http://www.tvp.pl/warszawa/magazyny/kronika-wawpl/wideo/27-wrzesnia-2011/5331844

HISTORIA WYRYTA NA BETONOWYM SŁUPIE Z FALBANKĄ

Zapowiedź otwarcia Siekierkowskiej Galerii Miajsc Zapomnianych.
21 września 2011, Życie Warszawy/Po Godzinach

 

LAMPIONY, LATAWCE, WIATR

Relacja z Festiwalu Latawców i Lampionów
19 września 2011, Gazeta Wyborcza

 

WARSZAWA. FESTIWAL LATAWCÓW I LAMPIONÓW

Zapowiedź imprezy.
16 września 2011, Super Express

 

SZYBOWCE DLA MARZEŃ

Zapowiedź Festiwalu Latawców i Lampionów
16 września 2011, Życie Warszaey/Po Godzinach

 

PRZYSTAŃ DLA HOBBYSTÓW

Zapowiedź dnia otwartego w Dorożkarni.
2.09.2011 Życie Warszawy/Po Godzinach

SUKCESY MŁODZIEŻY Z DOROŻKARNI

Informacja o nagrodach, jakie w maju i czerwcu zdobyły zespoły z Dorożkarni: Studio Teatralne, grupa STEP, Teatr Tańca TEST oraz Teatr FIAKIER
O3.06.2011, strona Urzędu Dzielnicy Mokotów

TURNIEJ NAJWIĘKSZYCH EUROPEJSKICH KLUBÓW ROZPOCZĄŁ SIĘ W STOLICY

Zapowiedź wydarzenia sportowego Białe Orły Cup,
uroczystość otwarcia uświetniły zespoły z Dorożkarni.
20.05.2011, Życie Warszawy

 

ONI WIEDZĄ CO TO PASJA

Zapowiedź Dziecięcej Stolicy 2011.
20.05.2011, Życie Warszawy/Po Godzinach
20.05.2011, portal ŻycieWarszaway.pl;

ZIGZAP NA XII FESTIWALU DZIECIĘCA STOLICA

Zapowiedź relacji z imprezy w programie Backstage
19.05.2011, Telewizja Canal+

WARSZAWA – DZIECIĘCA STOLICA – PLAC POD PKIN

Zapowiedź Dziecięcej Stolicy
16.05.2011, portal Qulturka.pl

GRUPA TAŃCA NOWOCZESNEGO SWAY DOROŻKARNIA

Zaproszenie na spektakl pt. Siostry w wykonaniu Grupy Tańca Nowoczesnego Sway.
11.05.2011, Życie Warszawy

DZIECIĘCA STOLICA – FESTIWAL TWÓRCÓW RUCHU AMATORSKIEGO

Zapowiedź imprezy
10.05.2011, portal Życie Warszawy.pl

FESTIWAL DZIECIĘCA STOLICA

Zapowiedź 12 Festiwalu Twórców Ruchu Amatorskiego Dziecięca Stolica 2011.
10.05.2011, strona Urzędu Dzielnicy Mokotów

MUZYCZNE INSPIRACJE; POROZUMIENIE KOBIECYCH DUSZ

Zapowiedź spektaklu Tak trudno… Teatru Tańca Test
oraz spektaklu Siostry Grupy Tańca Nowoczesnego Sway.
06.05.2011, Życie Warszawy/Po Godzinach

22-5-2011 – DZIECIĘCA STOLICA – 12 FESTIWAL TWÓRCÓW RUCHU AMATORSKIEGO

Zapowiedź Dziecięcej Stolicy
05.05.2011, portal Platforma Kultury

DZIECIĘCA STOLICA

Zapowiedź wydarzenia
05.05.2011r., portal Warszawa Europejska Stolica Kultury2016

NAGRODA DLA TEATRU FIAKIER

Informacja o nagrodzie dla Teatru Fiakier na Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Teatralnych „Teatralia”.
06.05.2011, strona Urzędu Dzielnicy Mokotów

Popisy tancerzy w Teatrze Polskim

Relacja z 8 Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych SPONTAN 2011
12.04.2011, strona Urzędu Dzielnicy Mokotów

Spektakl „Więzy” znowu najlepszy

Informacja o nagrodzie dla Teatru Fiakier na Festiwalu Małych Form
Teatralnych EFFKA 2011
12.04.2011, strona Urzędu Dzielnicy Mokotów

Spotkania małych zapaleńców

Informacja o przeglądzie dziecięcych grup teatralnych w Domu Kultury Zacisze, w którym udział brał teatr z Dorożkarni.
8.04.2011, Życie Warszawy/Po Godzinach

Róże dla dyrektor Dorożkarni

Relacja z uroczystości wręczenia dyplomu w uznaniu zasług dla dyrektor Dorożkarni przez Burmistrza Dzielnicy Mokotów oraz Przewodniczącego Rady Dzielnicy
7.04.2011, strona Urzędu Dzielnicy Mokotów

Teatr Fiakier zachwycił jurorów Asteriady

Informacja o nagrodzie dla Teatru Fiakier na festiwalu Asteriada
5.04.2011, strona Urzędu Dzielnicy Mokotów

Rozmowa z Anną Michalak

Wywiad Katarzyny Maldis z dyrektor Dorożkarni 31.03.2011,
strona Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej

Best Off 2010 – Przegląd Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego

Informacja o festiwalu
31.03.2011, portal Moje Miasto Warszawa

Polsko-rosyjskie spotkania młodego teatru

Relacja z wyjazdu Studia Teatralnego do Petersburga
28.03.2011, strona Urzędu Dzielnicy Mokotów

Best Off 2010 – Przegląd Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego

Informacja o festiwalu
26.03.2011, portal Independent.pl

 

Rywalizacja młodych

Zapowiedź 8 Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych Spontan 2011 i konkursu
tanecznego 7 Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa
25.03.2011, Życie Warszawy/Po Godzinach

 

SZAŁOWE DNI TEATRU

Relacja z Dni Teatru zorganizowanych w Tarnobrzegu, w których udział wziął dorożkarniowy Teatr ZAMIAST.
21.03.2011, Echo Dnia, Tarnobrzeg

Hity pokoleń

Zapowiedź koncertu promocyjnego 6 Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Mlodzieżowej Ten Ton
11.03.2011, Życie Warszawy/Po Godzinach

Informacja o nadaniu Dorożkarni tytułu Miejsce Odkrywania Talentów

8.03.2011, strona Urzędu Dzielnicy Mokotów

Dyrektor Dorożkarni wyróżniona

Informacja o przyznaniu Annie Michalak wyróznienia „Zasłużony dla Warszawy”
3 marca 2011, strona Urzędu Dzielnicy Mokotów

Zasłużeni dla miasta wyróżnieni

Informacja o wyróżnionych tytułem Zasłużony dla Warszawy
3.03.2011, Życie Warszawy

Tanecznym krokiem do Paryża

Informacja o zakwalifikowaniu się Teatru Tańca Flex do międzynarodowego konkursu Dance Word Cup 2011
3 marca 2011, strona Urzędu Dzielnicy Mokotów

Na Siekierkach z Anną Michalak

Wywiad Agnieszki Kowalskiej z dyrektorką Dorożkarni.
18 maja 2009, Gazeta Stołeczna GW Ag.Kowalska Na-Siekierkach-z-Anna-Michalak

Warsztaty: Zabawa, wiedza, odpowiedzialność

Wywiad z dyrektorką i twórczynią Dorożkarni Anną Michalak-Pawłowską
wrzesień 2007, Magazyn Purpose

 

Kategorie
O nas

Regulamin

GRUP ZAJĘCIOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W DOMU KULTURY DOROŻKARNIA W SEZONIE ARTYSTYCZNYM 2021/2022

Cieszymy się, że dołączyliście do grupy uczestników zajęć w Dorożkarni. Zanim zaczniemy wspólną przygodę prosimy, byście zapoznali się z ważnymi informacjami. Zależy nam, byście dobrze się z nami czuli i by Dorożkarnia była Waszym drugim domem.

Dom Kultury Dorożkarnia pracuje w tzw. trybie szkolnym, od września do czerwca. Zajęcia u nas odbywają się w dniach, w których dzieci i młodzież uczęszczają do szkoły. W okresie ferii i innych dni wolnych zajęcia stałe nie odbywają się. Realizujemy wówczas inne projekty artystyczne, dostępne również dla uczestników naszych zajęć.

Jak zapisać się na zajęcia?
 1. Dla Waszej wygody uruchomiliśmy internetowy system zapisów na zajęcia.
 2. Aby zostać uczestnikiem zajęć wystarczy zapisać się do wybranej grupy, najłatwiej przez naszą stronę dorozkarnia.pl lub przez stronę www.strefazajec.pl.
 3. Uczestników niepełnoletnich muszą zapisać rodzice.
 4. Każda grupa i każda pracownia ma określoną ilość miejsc. W przypadku ich wyczerpania uczestnik trafia na listę rezerwową, a z niej do grupy zajęciowej jeśli zwolni się miejsce.
 5. O kolejności przyjęć decyduje wyłącznie miejsce zajmowane na liście rezerwowej.
 6. Pamiętajcie, że nie przyjmujemy zapisów na zajęcia w formie telefonicznej, mailowej oraz bezpośrednio u osoby prowadzącej zajęcia.
Co trzeba wiedzieć o opłatach?
 • Podstawowym warunkiem przyjęcia na zajęcia jest akceptacja niniejszego regulaminu i dokonanie opłaty.
 • Wszystkie ceny podajemy w cenniku – opłata miesięczna za 4 lub 8 zajęć. Są one uzależnione od ilości zajęć w konkretnym miesiącu. Dla wspólnego bezpieczeństwa – opłaty za wszystkie zajęcia, warsztaty, wydarzenia biletowane – przyjmujemy wyłącznie online.
 • Prosimy o opłacanie zajęć do 5-go dnia każdego miesiąca.
 • Opłaty za zajęcia mogą być wnoszone jedynie przez osoby powyżej 13 roku życia(KC z dnia 23.04.1964 Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, art. 15).
 • Opłaty za zajęcia przyjmowane są z góry . Wykluczamy zwroty wniesionych opłat za zajęcia z przyczyn rezygnacji lub innych nieobecności uczestników – dotyczy to również nieobecności usprawiedliwionych.
 • W przypadku długotrwałej choroby uczestnika zajęć wymagamy odpowiedniej informacji, którą należy wysłać na adres: biuro@dorozkarnia.p. Tylko wówczas będziemy mogli dokonać przesunięcia wniesionej opłaty na poczet kolejnych zajęć.
 • Ważna informacja – uczestnicy opłacają 25% kosztów zajęć, 75% pochodzi ze środków publicznych.
Jak zgłaszać nieobecność?
 1. Prosimy, byście wszystkie nieobecności lub rezygnację z zajęć jak najszybciej zgłaszali e-mailem na adres: biuro@dorozkarnia.pl.
Jak pracują grupy zajęciowe?
 • Każda nasza grupa zajęciowa pracuje według ustalonego na początku sezonu artystycznego harmonogramu – od września 2021 r. do czerwca 2022.
 • Harmonogram ustala prowadzący zajęcia wspólnie z dyrektorką Dorożkarni.
 • Każdy uczestnik ma zapewnioną opiekę prowadzącego, miejsce w pracowni, materiały do zajęć.
 • W program zajęć dodatkowo wpisują się występy naszych zespołów na scenie Dorożkarni oraz podczas wydarzeń dzielnicowych i miejskich. Nikogo nie może na nich zabraknąć – każdy uczestnik jest bardzo ważny w grupie, bo razem pracujemy na nasz sukces.
 • Dbamy o to, by nie odwoływać zajęć, ale jeśli nam się to zdarzy, informujemy uczestników e-mailem, SMS-em lub telefonicznie.
 • Dbamy o to, by w przypadku nieobecności prowadzącego konkretne zajęcia zapewnić kompetentne zastępstwo lub zajęcia te zrealizować w innym terminie.
 • Zajęcia odwołujemy wyłącznie z powodu wyjątkowych okoliczności (np. klęski żywiołowej). W tym przypadku nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.
Ważne daty w tym sezonie:
 • 6 września 2021 – pierwszy dzień zajęć
 • 15 i 16 grudnia 2021 – ŚWIĘTOGRA – prezentacje grup na naszej scenie
 • 23-31 grudnia 2021 – zimowa przerwa świąteczna
 • 31 stycznia – 13 lutego 2022 – ferie zimowe
 • 14-19 kwietnia 2022 – wiosenna przerwa świąteczna
 • 1-3 maja 2022 – przerwa majowa
 • 16 czerwca 2022-  święto Boże Ciało
 • 24 czerwca 2022 – ostatni dzień zajęć w Dorożkarni.
Bądź bezpieczny w Dorożkarni:
 1. Wchodząc do budynku lub wychodząc z pracowni zakładaj maseczkę.
 2. Wchodząc do budynku zdezynfekuj ręce – płyn znajduje się tuż przy wejściu i na każdym piętrze.
 3. Zachowaj dystans społeczny w korytarzu i w pracowniach.
 4. Jeśli masz katar, kaszel, źle się czujesz nie przychodź na zajęcia.
 5. Dbaj o siebie i innych – na zajęcia przychodź nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem i kieruj się wprost do pracowni. Tymczasowe szatnie znajdują się w pracowni lub w pobliżu pracowni. Przed wejściem na zajęcia zdejmij buty.
 6. Do budynku zapraszamy wyłącznie uczestników zajęć, projektów i wydarzeń, wszystkich innych prosimy o pozostanie na zewnątrz. Wyjątkiem są jedynie rodzice przedszkolaków – możecie odprowadzić dziecko do pracowni, a po zajęciach je odebrać. Niestety, nie możecie na nie czekać w budynku.
 7. Wszystkie nasze grupy pracują zgodnie z przepisami sanitarnymi: przenieśliśmy zajęcia do większych pracowni, przesunęliśmy godziny zajęć, nie korzystamy z pomocy dydaktycznych, których nie można zdezynfekować.
 8. Wejście na zajęcie/wydarzenie/projekt jest równoznaczne z oświadczeniem osoby zapisanej, że według jej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
W jakim przypadku możemy rozstać się z uczestnikiem?

Nie chcemy rozstawać się z żadnym z naszych uczestników, ale zastrzegamy sobie dwie możliwe sytuacje:

 • W przypadku braku opłat.
 • W przypadku zachowania odbiegającego od ogólnie przyjętych norm.
 • W przypadku niestosowania się do przepisów sanitarnych.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych DK Dorożkarnia – programy, foldery, plakaty, wydawnictwa, publikacje w Internecie i inne.

Opinie, wątpliwości i reklamacje:

W przypadku jakichkolwiek uwagi, wątpliwości lub reklamacji prosimy piszcie na adres: biuro@dorozkarnia.pl. Dajcie nam 14 dni na odpowiedź.

Ważna rzecz – akceptacje i zgody:
 1. Zapisanie siebie lub swojego dziecka na zajęcia w Domu Kultury Dorożkarnia oznacza:
 • akceptację niniejszego regulaminu
 • stosowanie się do wszystkich jego postanowień
 • zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Dorożkarni (m.in.: przekazywanie informacji o braku wpłat za zajęcia, informacji o zajęciach, warsztatach, wydarzeniach).
 1. Zapisanie się lub swojego dziecka na zajęcia w Domu Kultury Dorożkarnia oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku (swojego lub dziecka) w materiałach promocyjnych Dorożkarni, np. plakatach, folderach, informatorach, stronie internetowej, Facebooku i in.
Poznaj raport z ewaluacji zajęć artystycznych w sezonie 2019/20
Niezbędnie informacje dotyczące RODO:

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie www.dorozkarnia.pl pod adresem: https://www.dorozkarnia.pl/klauzula-informacyjna-rodo/

Kategorie
O nas

Godziny pracy

 

Do Dorożkarni możesz przyjść codziennie w godzinach 9.00-21.00.

Do sekretariatu zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.
Możesz też do nas napisać: biuro@dorozkarnia.pl lub zadzwonić 22 841 91 22.

Aby zapisać się na zajęcia i je opłacić nie musisz do nas przychodzić. Wszystko załatwisz online. Kliknij przycisk ZAPISZ SIĘ i wybierz zajęcia, które Cię interesują.

 

Kategorie
O nas

Finansowanie

Naszą działalność finansuje:

Logotyp m. st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa

Na realizację projektów pozyskujemy dofinansowanie ze środków m. in.:

Logotyp Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - z lewej strony symbol graficzny orła, s prawej nazwa ministerstwa

Logotyp Narodowego Centrum Kultury

Europejski Korpus Solidarności