Kategorie
Aktualności

Chodź do Dorożkarni na teatr

 

 

Myślisz o zajęciach teatralnych? Dla siebie lub dla dziecka?

W Dorożkarni działa aż 6 grup teatralnych.

Dzieci od lat 7 zaprasza Melania Grzesiewicz do Studia lub Teatru START.

Stanisław Dembski  czeka na nastolatki – te do lat 14 w Teatrze ZACZAROWANE KOŁO, a na młodzież do lat 19 w Teatrze FIAKIER.

Do Darka Sikorskiego niech wpadają pasjonaci od lat 17 do Teatru ZAKAZ.

A jeśli jesteś osobą w wieku 60+ i masz wreszcie czas, by zająć się swoją pasją aktorską wpadnij na warsztaty ze Stanisławem Dembskim. Zapisy prowadzi Damian Kalita: damian.kalita@dorozkarnia.pl.

Kategorie
Aktualności

Dom Kultury Dorożkarnia zatrudni pracownika

 

Dom Kultury Dorożkarnia zatrudni pracownika na stanowisko sekretarka/asystentka dyrektorki

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość pakietu MS OFFICE,
 • odpowiedzialność, uczciwość,
 • dobra organizacja pracy, staranność, sumienność
 • wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania
 • mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę na zastępstwo,
 • wymiar czasu pracy: pełen etat
 • praca w godzinach 9.00 – 17.00
 • miejsce wykonywania pracy: Warszawa, siedziba Domu Kultury „Dorożkarnia”

Zakres zadań na stanowisku:

 • przyjmowanie gości i uczestników zajęć, projektów oraz obsługa telefonów – udzielanie merytorycznych informacji dotyczących działalności domu kultury
 • prowadzenie ewidencji korespondencji, zarządzeń i innych dokumentów służbowych oraz dbałość o ich prawidłowe przechowywanie
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, przygotowywanie przesyłek pocztowych
 • redakcja i korekta pism wychodzących z domu kultury.
 • prowadzenie kalendarza spotkań dyrektorki, umawianie spotkań.
 • zapewnianie efektywnego przepływu informacji pomiędzy dyrektorką a pracownikami i współpracownikami

Warunki aplikowania:

 • oferty prosimy przesłać w terminie do dnia 17.09.2021 roku mailem na adres biuro@dorozkarnia.pl. Oferty powinny zawierać CV wraz z listem motywacyjnym.
 • oferty dostarczone po upływie podanego powyżej terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów (CV oraz list motywacyjny) nie będą rozpatrywane.
 • zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Dom Kultury DOROŻKARNIA w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, reprezentowany przez Dyrektora, Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa, tel. 22 841 91 22.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Maksymilian Michalski, wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować na adres e-mail: iod-mm@tbdsiedlce.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w szczególności w celu oceny Pani/Pana* kwalifikacji zawodowych, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan* aplikuje.
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c), RODO, tj.:
 • 22¹ kodeksu pracy określający zakres danych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana,
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 1. Oprócz danych o których mowa w ust. 5 niniejszej klauzuli, pozostałe Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody na ich przetwarzanie – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i organy uprawnione przepisami prawa.
 3. Dokumenty aplikacyjne, w tym zawierające dane osobowe, kandydata wybranego w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych i będą przechowywane na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów w powyższym terminie, zostaną one mechanicznie zniszczone. Pozostała dokumentacja z przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 4. Z wyjątkami określonymi w przepisach prawa posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia w  przypadkach  określonych  w    17 RODO, ograniczenia przetwarzania w  przypadkach  określonych  w  art.  18 RODO, do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa, niepodanie danych będzie skutkowało pozostawieniem kandydatury bez rozpatrzenia w procesie rekrutacji. Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne, na podstawie wyrażonej zgody przez Panią/Pana na ich przetwarzanie.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poddawane profilowaniu, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

 

Kategorie
ZAJĘCIA

Spotkania Kobiet Siekierkowskich

prowadzi: Katarzyna Radziszewska
czas trwania: 120 minut
cena: 60 zł miesięcznie (4 zajęcia)

czwartki
18.00 – 20.00

To będzie czas Kobiet, czas Siekierkowskich Kobiet, czas „darcia pierza” jak to dawniej bywało czyli kobiecych rozmów, wzajemnego dzielenia się tym co nam w duszy gra, wspierania się i mówienia o tym co jest dla nas ważne, kobiece, macierzyńskie, wielopokoleniowe, ciekawe, inspirujące lub po prostu miłe, relaksujące i dające wytchnienie. Jeśli zechcemy to zrobimy coś razem, czegoś się od siebie nauczymy np. robienia czegoś dla przyjemności i radości tworzenia. Może porozmawiamy o książkach, filmach, a może podzielimy się swoimi pomysłami ułatwiającymi lub ubarwiającymi codzienność – to zależy od nas, od naszych pomysłów i potrzeb.

Spotykajmy się, budujmy nasz siekierkowski świat kobiet w sali nr 15 na II piętrze w Dorożkarni lub on-line, gdyby obostrzenia nie pozwoliły na spotkania bezpośrednie.

Dziewczyny, Kobiety dajcie sobie ten czas raz w tygodniu. Organizujcie grafiki domowe i przybywajcie…

zapisz się!
Kategorie
wokalne ZAJĘCIA

WOKALMANIA prowadzi Joachim Andrzejkiewicz

prowadzi: Joachim Andrzejkiewicz – wokalista, kompozytor, autor tekstów
czas trwania: 50 lub 30 min. zajęcia indywidualne, 50 min. zajęcia grupowe

cena: 140 zł – zajęcia indywidualne 50 min.; 70 zł – zajęcia indywidualne 30 min.;  50 zł – zajęcia grupowe 50 min.

dla dzieci i młodzieży od lat 7

Przyjęcia po przesłuchaniu wokalnym.
Termin zajęć wokalnych ustalany jest indywidualnie.

 

 

Zajęcia dla lubiących muzykę, piosenkę i chcących nauczyć się śpiewać. W zależności od poziomu umiejętności ucznia dobierane są ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne lub korekcyjne pomagające w sprawnym wydobyciu głosu. Technika jest kluczowym elementem zdrowego i efektownego śpiewania, dlatego na zajęciach ćwiczymy ją, zajmujemy się poszerzaniem skali, brzmieniem i sprawnością głosu. Uczestnicy zajęć doskonalą intonację, słuch muzyczny i poczucie rytmu.

Utwory dobierane są w zgodzie ze specyfiką i zaawansowaniem głosu, wokaliści uczą się ich, bawią się nimi i przygotowują je do nagrania jako demo w studio, video a także do wersji koncertowych na okolicznościowe występy.

Zapisz się na zajęcia indywidualne 30 min. Zapisz się na zajęcia indywidualne 50 min.

 

Kategorie
Aktualności

NIE CZEKAJ – ZAPISZ SIĘ na zajęcia w DOROŻKARNI

 

Już możesz zapisać się na zajęcia w nowym sezonie artystycznym. Zanim to zrobisz, uważnie przeczytaj REGULAMIN .
Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz do nas: biuro@dorozkarnia.pl.

Wśród nowości w nadchodzącym sezonie mamy JOGĘ, zajęcia łączące język angielski, sztuki piękne i wiedzę astronomiczną online – czyli KOSMOS PO ANGIELSKU, uruchamiamy też drugą grupę zajęć pilates HAPPY RELAX.

Nastolatki mające za sobą już pierwsze lata na zajęciach tanecznych zapraszamy do Teatru Tańca TWÓRCY KROKÓW – grupa rozpoczyna wspólną przygodę we wrześniu.

Zmiany będą też wśród prowadzących. Do naszego zespołu dołączyli:

 • Marta Dworczyńska – poprowadzi Pracownie Taneczne dla Przedszkolaków
 • Joachim Andrzejkiewicz – poprowadzi zajęcia dla młodzieży w grupie WOKALMANIA
 • Magda Niemczuk-Kobosko – poprowadzi JOGĘ.

Zajęcia zaczynamy 6 września 2021.

Uczestniczki i uczestników Teatru ZACZAROWANE KOŁO i Teatru FIAKIER zapraszamy odpowiednio od14 i od 16 września.

zapisz się!
Kategorie
Aktualności

Inicjatywy Sąsiedzkie na Mokotowie! Spotkanie informacyjne 

 

Masz pomysł na działania sąsiedzkie? Piknik sąsiedzki, warsztaty rękodzielnicze, występ lokalnej kapeli, ustawianie siedzisk na podwórku, a może inne aktywności? Co zrobić, żeby je zrealizować?

Fundacja Stocznia realizuje program miejski Inicjatywy Sąsiedzkie, który ma na celu wspieranie rozwoju społeczności lokalnych w Warszawie. W każdej dzielnicy zostaną wyłonione działania aktywizujące i integrujące mieszkańców i mieszkanki. Osoby realizujące projekty otrzymają wsparcie organizacyjne, animacyjne oraz finansowe. Jeśli masz pomysł na działania sąsiedzkie, ten program jest dla Ciebie!

Jak wziąć udział w programie Inicjatywy Sąsiedzkie?

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, na którym Damian Jaworek i Jan Wiśniewski z Fundacji Stocznia przybliżą, na czym polegają Inicjatywy Sąsiedzkie i jak można wziąć w nich udział. Opowiedzą, co można zrobić, krok po kroku, żeby zrealizować pomysł na akcję w swojej okolicy. Przedstawią, jak łatwo i szybko można napisać wniosek.

W trakcie spotkania porozmawiamy też o pomysłach mieszkańców na działania sąsiedzkie, a także spróbujemy wspólnymi siłami przełożyć pomysły na wnioski do programu, którego nabór twa do końca lipca.

Przyjdź na spotkanie informacyjne, które odbędzie 15 lipca (czwartek) w godzinach 18.00-19:30 w Domu Kultury Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28.

Informacje o programie, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy, znajdziesz na stronie www.inicjatywysasiedzkie.org

Kategorie
taniec ZAJĘCIA

Teatr Tańca TWÓRCY KROKÓW

prowadzi: Paulina Jóźwicka-Krawczyk
czas trwania: 90 minut
cena: 20 zł miesięcznie

czwartki
16.30 – 18.00

dla młodzieży od lat 13
Grupa projektowa dla średniozaawansowanych.

Tancerki i tancerze łączą teatr i taniec, rozwijają osobowość sceniczną, przygotowują etiudy i choreografie do koncertów. W nowym sezonie pracować będą nad autorskim spektaklem inspirowanym formą komiksu, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Papcia Chmiela – autora kultowej serii “Tytus, Romek i A’tomek”.

zapisz się!
Kategorie
joga ZAJĘCIA

Joga

prowadzi: Magda Niemczuk-Kobosko
czas trwania: 60 minut
cena: 120 zł miesięcznie (4 zajęcia)
poniedziałki

18.4 – 19.45
lub
20.00 – 21.00

 

B.K.S Iyengar, jeden z twórców współczesnej jogi i wybitny nauczyciel mówił: „Większość ludzi nie ma pojęcia, jak dobrze może czuć się ich ciało. ”

“Ja praktykuję jogę od  kilkunastu lat, ukończyłam kurs nauczycielski RYT 200, który daje uprawnienia do uczenia jogi na całym świecie. Joga dała mi równowagę i spokój, poczucie sprawczości i mocy, wiarę we własne siły i pogodę ducha, a przede wszystkim radość i wdzięczność każdego dnia.
Teraz chętnie dzielę się nią z innymi. Na swoich zajęciach chciałabym pokazać Wam, że niezależnie od wieku, płci, wagi, stopnia sprawności – można poczuć się we własnym ciele jak w domu.
Joga nie dyskryminuje i nie wyklucza, łączy ludzi w różnym wieku, o różnych poglądach i różnym poziomie sprawności, jest dobra dla wszystkich, nie tylko dla tych elastycznych i rozciągniętych, uczy równowagi, pokory, dystansu, daje siłę do pokonywania trudności i ograniczeń, nie tylko tych fizycznych.

Nie będę Was bardziej zachęcać – po prostu spróbujcie. Joga broni się sama”.

Magda Niemczuk-Kobosko

Uwaga! Na zajęcia zapraszamy wyłącznie z własną matą.

ZAPISZ SIĘ! - g. 18.45 ZAPISZ SIĘ! - g. 20.00
Kategorie
Aktualności

Stypendia dla uczniów i studentów


Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II adresowane są do uczniów i studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź rodzinnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne. To inicjatywa, której początki sięgają 2005 roku.

Stypendia to nie tylko wsparcie finansowe, ale także autorski program edukacyjny, który umożliwia jego uczestnikom wszechstronny rozwój, zapewnia im możliwość realizowania własnych pomysłów, pobudza do podejmowania nowych wyzwań i stawiania sobie ambitnych celów.

Nabór wniosków o stypendia (2021/2022) prowadzony jest:

 • dla UCZNIÓW: od 25/06/2021 do 02/08/2021
 • dla STUDENTÓW: od 01/09/2021 do 11/10/2021.

Wszystkie informacje znajdziesz na stronie: Centrum Myśli Jana Pawła II.

 

Kategorie
Aktualności

Nagrody z Sosnowca

 

Paula Klajnowska i Aga Wereszczyńska tańczą w Teatrze Tańca TEST. W ostatnią sobotę 22 maja 2021 wystartowały w Ogólnopolskim Turnieju Tańca “World Dance SOLO & DOUBLE” Sosnowiec 2021 Tańczymy Fair Play.

Tancerki zdobyły:
1 miejsce: Paula Klajnowska/Agnieszka Wereszczyńska – duet modern!
1 miejsce: Agnieszka Wereszczyńska – solo jazz!
2 miejsce: Paula Klajnowska – solo jazz!

Choreografia – Izabella Borkowska, opieka artystyczna – Darek Sikorski.

W czerwcu Paulę i Agnieszkę oraz cały Teatr Tańca Test będzie można zobaczyć w dwóch spektaklach:

16 i 23 czerwca (środy), godz. 20.30 – spektakl „Seventh Heaven”

25 czerwca (piątek), godz. 20.00 – spektakl „Bal u Wolanda”.