Kategorie
O nas

Regulamin

GRUP ZAJĘCIOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W DOMU KULTURY DOROŻKARNIA W SEZONIE ARTYSTYCZNYM 2021/2022

Cieszymy się, że dołączyliście do grupy uczestników zajęć w Dorożkarni. Zanim zaczniemy wspólną przygodę prosimy, byście zapoznali się z ważnymi informacjami. Zależy nam, byście dobrze się z nami czuli i by Dorożkarnia była Waszym drugim domem.

Dom Kultury Dorożkarnia pracuje w tzw. trybie szkolnym, od września do czerwca. Zajęcia u nas odbywają się w dniach, w których dzieci i młodzież uczęszczają do szkoły. W okresie ferii i innych dni wolnych zajęcia stałe nie odbywają się. Realizujemy wówczas inne projekty artystyczne, dostępne również dla uczestników naszych zajęć.

Jak zapisać się na zajęcia?
 1. Dla Waszej wygody uruchomiliśmy internetowy system zapisów na zajęcia.
 2. Aby zostać uczestnikiem zajęć wystarczy zapisać się do wybranej grupy, najłatwiej przez naszą stronę dorozkarnia.pl lub przez stronę www.strefazajec.pl.
 3. Uczestników niepełnoletnich muszą zapisać rodzice.
 4. Każda grupa i każda pracownia ma określoną ilość miejsc. W przypadku ich wyczerpania uczestnik trafia na listę rezerwową, a z niej do grupy zajęciowej jeśli zwolni się miejsce.
 5. O kolejności przyjęć decyduje wyłącznie miejsce zajmowane na liście rezerwowej.
 6. Pamiętajcie, że nie przyjmujemy zapisów na zajęcia w formie telefonicznej, mailowej oraz bezpośrednio u osoby prowadzącej zajęcia.
Co trzeba wiedzieć o opłatach?
 • Podstawowym warunkiem przyjęcia na zajęcia jest akceptacja niniejszego regulaminu i dokonanie opłaty.
 • Wszystkie ceny podajemy w cenniku – opłata miesięczna za 4 lub 8 zajęć. Są one uzależnione od ilości zajęć w konkretnym miesiącu. Dla wspólnego bezpieczeństwa – opłaty za wszystkie zajęcia, warsztaty, wydarzenia biletowane – przyjmujemy wyłącznie online.
 • Prosimy o opłacanie zajęć do 5-go dnia każdego miesiąca.
 • Opłaty za zajęcia mogą być wnoszone jedynie przez osoby powyżej 13 roku życia(KC z dnia 23.04.1964 Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, art. 15).
 • Opłaty za zajęcia przyjmowane są z góry . Wykluczamy zwroty wniesionych opłat za zajęcia z przyczyn rezygnacji lub innych nieobecności uczestników – dotyczy to również nieobecności usprawiedliwionych.
 • W przypadku długotrwałej choroby uczestnika zajęć wymagamy odpowiedniej informacji, którą należy wysłać na adres: biuro@dorozkarnia.p. Tylko wówczas będziemy mogli dokonać przesunięcia wniesionej opłaty na poczet kolejnych zajęć.
 • Ważna informacja – uczestnicy opłacają 25% kosztów zajęć, 75% pochodzi ze środków publicznych.
Jak zgłaszać nieobecność?
 1. Prosimy, byście wszystkie nieobecności lub rezygnację z zajęć jak najszybciej zgłaszali e-mailem na adres: biuro@dorozkarnia.pl.
Jak pracują grupy zajęciowe?
 • Każda nasza grupa zajęciowa pracuje według ustalonego na początku sezonu artystycznego harmonogramu – od września 2021 r. do czerwca 2022.
 • Harmonogram ustala prowadzący zajęcia wspólnie z dyrektorką Dorożkarni.
 • Każdy uczestnik ma zapewnioną opiekę prowadzącego, miejsce w pracowni, materiały do zajęć.
 • W program zajęć dodatkowo wpisują się występy naszych zespołów na scenie Dorożkarni oraz podczas wydarzeń dzielnicowych i miejskich. Nikogo nie może na nich zabraknąć – każdy uczestnik jest bardzo ważny w grupie, bo razem pracujemy na nasz sukces.
 • Dbamy o to, by nie odwoływać zajęć, ale jeśli nam się to zdarzy, informujemy uczestników e-mailem, SMS-em lub telefonicznie.
 • Dbamy o to, by w przypadku nieobecności prowadzącego konkretne zajęcia zapewnić kompetentne zastępstwo lub zajęcia te zrealizować w innym terminie.
 • Zajęcia odwołujemy wyłącznie z powodu wyjątkowych okoliczności (np. klęski żywiołowej). W tym przypadku nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.
Ważne daty w tym sezonie:
 • 6 września 2021 – pierwszy dzień zajęć
 • 15 i 16 grudnia 2021 – ŚWIĘTOGRA – prezentacje grup na naszej scenie
 • 23-31 grudnia 2021 – zimowa przerwa świąteczna
 • 31 stycznia – 13 lutego 2022 – ferie zimowe
 • 14-19 kwietnia 2022 – wiosenna przerwa świąteczna
 • 1-3 maja 2022 – przerwa majowa
 • 16 czerwca 2022-  święto Boże Ciało
 • 24 czerwca 2022 – ostatni dzień zajęć w Dorożkarni.
Jak wypisać się z zajęć?
 • Pamiętaj, że dopóki nie wypiszesz siebie lub dziecka z zajęć opłaty są naliczane (płacisz za zajmowane miejsce).
 • Aby się wypisać: napisz do nas e-mail: biuro@dorozkarnia.pl lub na swoim koncie kliknij przycisk ZGŁOŚ CHĘĆ REZYGNACJI.
W jakim przypadku możemy rozstać się z uczestnikiem?

Nie chcemy rozstawać się z żadnym z naszych uczestników, ale zastrzegamy sobie taką możliwość w następujących sytuacjach:

 • w przypadku braku opłat za zajęcia odpłatne;
 • w przypadku zachowania odbiegającego od ogólnie przyjętych norm społecznych;
 • w przypadku niestosowania się do przepisów sanitarnych lub BHP;
 • w przypadku niewyrażenia albo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do udziału w prowadzonych przez nas zajęciach.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku:

Jeżeli chcesz, aby Twój wizerunek był obecny w materiałach dokumentujących lub informujących o prowadzonych działaniach kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rozrywkowych takich jak np. zajęcia, konkursy, warsztaty, projekty, wystawy oraz publikowany za pośrednictwem: Internetu, wydawnictw, plakatu czy za pośrednictwem innego medium, konieczna jest na to Twoja zgoda. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyraża rodzic albo opiekun prawny. Zgoda może być wyrażona przy zapisie na zajęcia.

Opinie, wątpliwości i reklamacje:

W przypadku jakichkolwiek uwagi, wątpliwości lub reklamacji prosimy piszcie na adres: biuro@dorozkarnia.pl. Dajcie nam 14 dni na odpowiedź.

Ważna rzecz – akceptacje i zgody:

Dokonując zapisu na zajęcia lub zapisu swojego dziecka/podopiecznego wyrażasz akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązujesz się do jego stosowania. Ponadto, aby możliwe było świadczenie usługi z oferty programowej DOROŻKARNI, którą jesteś zainteresowany, konieczna staje się Twoja zgoda na przetwarzanie przez DOROŻKARNĘ danych osobowych.  Wszelkie informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez DOROŻKARNĘ znajdziesz tutaj: https://www.dorozkarnia.pl/klauzula-informacyjna-rodo/

Poznaj raport z ewaluacji zajęć artystycznych w sezonie 2019/20
Niezbędnie informacje dotyczące RODO:

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie www.dorozkarnia.pl pod adresem: https://www.dorozkarnia.pl/klauzula-informacyjna-rodo/