Kategorie
Konkursy i festiwale

Przegląd BEST OFF 2023

Grupa 11 osób siedzi na scenie na krzesłach pod napisem Best Off Przegląd najlepszych Fimów Polskiego Kina Młodych 2022

 

Od naszego ostatniego spotkania  Ziemia zdążyła raz okrążyć słońce a na polskiej scenie kina tworzonego przez dzieci i młodzież rozbłysło kilka nowych gwiazd.
To znak, że nadszedł czas na kolejne, już dziewiętnaste, podsumowanie w postaci Przeglądu Najlepszych Filmów Polskiego Kina Młodych Best Off 2023.

Zapraszamy na wyjątkowy wieczór filmowy. 25 listopada, o godzinie 18.00, w Kinie Luna w Warszawie będzie można zobaczyć kilkanaście filmów młodych twórców i twórczyń, którzy zwyciężyli w ogólnopolskich festiwalach i przeglądach filmowych.

Po projekcjach zapraszamy na rozmowy z twórcami, które poprowadzi dziennikarka filmowa Kaja Klimek.  W planie mam także głosowanie. Publiczność zgromadzona w kinie oraz jury młodzieżowe wybiorą najlepsze, ich zdaniem, filmy, których twórcy dostaną nagrody finansowe.

Wydarzenie jest bezpłatne, wejściówki można odebrać w kasie kina.

Do zobaczenia!

Na 19. Przeglądzie Najlepszych Filmów Polskiego Kina Młodych pojawią laureaci:

 

VI Ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego 9 Minut

„Moja pierwsza trauma” autorstwa Grupy Miot – najlepszy film dokumentalny

„Fotoautomat” w reżyserii Zofii Ciećwierz – najlepszy film fabularny

„Cena” autorstwa Michała Kotwicy – najlepszy film animowany

 

Filmowego Otwartego Konkurs Uczniowskiego Sobieskiego – FOKUS 2023

„Sen i jawa to dwie siostry” autorstwa Olgi Jobdy, Julii Cybulskiej i Julii Proskury – I miejsce

„To tylko sen” w reżyserii Natalii Walesieniuk  i Martyny Knyziak- II miejsce

„Obudź się” w reżyserii Zuzanny Dobek – III miejsce

 

IX Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Uczniowskich „Młode Albatrosy” 2023

„Karl von Drais i wynalezienie roweru” w reżyserii Igora Rakoczy – I nagroda w kategorii film fabularny

„Świat kałuży” w reżyserii Wiktora Wardziaka – I nagroda w kategorii film dokumentalny

„Dobro i zło” autorstwa Barbary Urban – I nagroda w kategorii film animowany

„Scrabbley” w reżyserii Idy Kunze – wyróżnienie w kategorii film fabularny

 

VII Konkursu Filmowego organizowanego przez Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie

„Homecomin'” w reżyserii Sofii Moroz – Grand Prix Konkursu

„Pinokio” a reżyserii Andrzeja Ossowskiego – II miejsce

„La Magique” w reżyserii Marii Błaszkiewicz – II miejsce

„Sklep z pistoletami” w reżyserii Franka Kurzepy – III miejsce

„On” autorstwa Alana Zająca i Jakuba Strączyńskiego – III miejsce

„Podniebny” autorstwa Studia Filmowego Żyrafa – wyróżnienie

 

Zapraszamy na

Galę Finałową Przeglądu Best Off 2023

25 listopada 2023 roku

o godzinie 18.00

w Kinie Luna (ul. Marszałkowska 28)

Bezpłatne wejściówki na wydarzenie dostępne w kasach kina.

 

Plakat 19. Przeglądu Najlepszych Filmów Polskiego Kina Młodych Best Off. Na czarnym tle głowa dinozaura i kota oraz obiektyw aparatu i kamera. Na środku logo Przeglądu Best off. Pod grafiką informacja 25 listopada 2023 godz.18.00. Bezpłatne wejściówki w kasie kina.

Kino LUNA

Logotypy

REGULAMIN 19. PRZEGLĄDU NAJLEPSZYCH FILMÓW POLSKIEGO KINA MŁODYCH BEST OFF 2023 

 

 1. Organizatorem 19. Przeglądu Najlepszych Filmów Polskiego Kina Młodych BEST OFF (dalej: „Przegląd”) jest Dom Kultury Dorożkarnia w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Partnerem projektu jest kino Luna z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 28. 
 2. Celem przeglądu jest prezentacja i popularyzacja dziecięcej i młodzieżowej polskiej produkcji filmowej oraz promocja festiwali i przeglądów filmów tworzonych przez dzieci i młodzież. W ramach Przeglądu zostaną przeprowadzone Konkursy, których celem jest wyłonienie najlepszego polskiego filmu stworzonego przez dzieci lub młodzież w ocenie jury młodzieżowego oraz w ocenie widowni zgromadzonej podczas finału Przeglądu. Filmy zgłaszane do Konkursu powinny spełniać wymagania niniejszego regulaminu. 
 3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie filmy nagrodzone i wyróżnione na festiwalach, przeglądach i konkursach filmów dziecięcych i młodzieżowych organizowanych od października 2022 r. do listopada 2023 r. 
 4. Do udziału w Konkursie można nadsyłać filmy fabularne, dokumentalne oraz animowane.
 5. Filmy należy przesyłać Organizatorowi w następujący sposób: 

5.1. forma tradycyjna – dostarczenie osobiście lub drogą pocztową na adres: Dom Kultury Dorożkarnia w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa, z dopiskiem: Przegląd BEST OFF, kopii materiału na opisanej płycie DVD w pliku wideo w podstawowej jakości FullHD w formatach .mov lub .mp4.  

 5.2. forma elektroniczna – przesłanie na adres mailowy marta.bernatowicz@dorozkarnia.pl linku do filmu (WeTransfer, Dropbox itp.)  

 1. Filmy mogą być przesyłane indywidualnie oraz przez organizatorów festiwali, o których mowa w pkt 3. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko twórcy, tytuł filmu oraz adres e-mail i numer telefonu do kontaktu.
 2. Nadsyłając film indywidualnie uczestnik Konkursu (rodzic/opiekun prawny) akceptuje regulamin Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych zgłoszeniem. Podanie danych osobowych objętych zgłoszeniem jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Brak zgody w tym zakresie uniemożliwia udział w Konkursie. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu. Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępna pod adresem: https://www.dorozkarnia.pl/klauzula-informacyjna-rodo/
 3. 8. Podmiot nadsyłający film musi być osobą uprawnioną do dokonania zgłoszenia oraz udzielenia Organizatorowi licencji na pokaz zgłoszonego filmu w ramach Przeglądu. 
 4. Informacje o przesłanych filmach tj. tytuł, imię i nazwisko reżysera, tytuł filmu, nazwa festiwalu zgłaszającego film na Przegląd zostaną użyte w celach promocyjnych oraz umieszczone stronie internetowej Festiwalu. 
 5. Nadesłane filmy do udziału w Przeglądzie udostępniane są Organizatorowi Przeglądu bezpłatnie. 
 6. 1 Podmiot nadsyłający film ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich związanych ze zgłoszonym filmem. 
 7. Jeżeli podmiotem nadsyłającym film jest organizator festiwalu, o których mowa w pkt 3, podmiot zgłaszający jest zobowiązany do pozyskania wymaganych prawem zgód osoby, która zostanie objęta zgłoszeniem lub nagraniem (filmem) zgłoszonym do udziału w festiwalu.
 8. 13. Organizator Przeglądu zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszonego filmu w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, iż zgłoszony film narusza prawa autorskie, prawa pokrewne lub dobra osobiste osób trzecich. 
 9. 14. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych przysługujących jej do zgłoszonego filmu lub poszczególnych jego elementów albo też jej dóbr osobistych wobec Organizatora Przeglądu, Nadsyłający zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Organizatora Przeglądu szkody i pokrycia wszelkich kosztów związanych z podniesionymi roszczeniami, zgodnie z Kodeksem Cywilnym. 
 10. 15. Przez zgłoszenie filmu do Konkursu nadsyłający udziela Organizatorowi Przeglądu nieodpłatnej licencji na:

15.1. publiczne wyświetlenie zgłoszonego filmu podczas Festiwalu,  

15.2. umieszczenie filmu na kanale Organizatora Przeglądu w serwisie youtube do dnia 31 października 2024 roku, 

15.3. umieszczenie filmu na kanale Organizatora Przeglądu w serwisie vod.warszawa.pl do dnia 31 października 2024 roku. 

 1. 16. Film nie może być dłuższy niż 30 min. 
 2. 17. Organizator Przeglądu dopuszcza możliwość zakwalifikowania filmu dłuższego niż 30 min 
 3. 18. Projekcja filmów i wyłonienie zwycięzcy nastąpi w dniu 25 listopada 2023 (sobota) w Kinie Luna przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie o godz. 18:00. 
 4. 19. Po projekcji filmów odbędzie się spotkanie z autorami filmów. 
 5. 20. Jury Młodzieżowe złożone z dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat, po zapoznaniu się z finałowymi filmami wybiera film, któremu przyznaje nagrodę jury młodzieżowego.
 6. 21.  Publiczność przyznaje nagrodę publiczności. Głosowanie publiczności odbędzie się po wyświetleniu wszystkich filmów. Głosowanie polega na zaznaczeniu na karcie do głosowania tytułu wybranego filmu. 
 7. 22. Reżyserzy, którzy otrzymają nagrodę jury młodzieżowego i nagrodę publiczności otrzymają statuetki oraz nagrody pieniężne. 
 8. 23. Organizator Przeglądu nie ponosi kosztów związanych ze zgłoszeniem filmu, dojazdem na Festiwal oraz odbiorem nagrody. 
 9. 24. Termin nadsyłania filmów: do dnia 13 listopada 2023 r. 
 10. 25. Lista filmów, które zostaną zaprezentowane podczas 18. Przeglądu Najlepszych Filmów Polskiego. Kina Młodych BEST OFF 2022 zostanie ogłoszona najpóźniej w dniu 20 listopada 2023 r. 
 11. 26. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator Przeglądu. 
 12. 27. Publikacja zdjęć lub materiału filmowego obejmujących wizerunek uczestnika Konkursu lub prac konkursowych będzie możliwa po wyrażeniu przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie zgody w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie. Wyrażona zgoda będzie obejmowała następujące warunki publikacji wizerunku:

1) zestawienie wizerunku z innymi wizerunkami, jego przetworzenie oraz możliwość opatrzenia wizerunku komentarzem; 

2) zarejestrowanie i utrwalenie wizerunku na nośnikach audiowizualnych, w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice – w szczególności w formie transmisji on-line, transmisji telewizyjnej oraz w mediach społecznościowych; 

3) materiały powstałe z wykorzystaniem wizerunku uczestnika będą służyły do informowania o Konkursie i jego przebiegu; 

4) wykorzystanie materiałów powstałych z wykorzystaniem wizerunku uczestnika z zachowaniem pkt 1-3 powyżej, w edycjach Konkursu, które będą organizowane w latach kolejnych. 

  

Koordynatorzy projektu: Marta Bernatowicz i Jacek Różański, tel. 22 841 91 22,  

  

e-mail: marta.bernatowicz@dorozkarnia.pl 

Koordynatorzy BEST OFF:

Marta Bernatowicz, marta.bernatowicz@dorozkarnia.pl

Jacek Różańskijacek.rozanski@dorozkarnia.pl

2022 rok

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Oto nagrodzeni na BEST OFF 2023:

Publiczność zgromadzona w Kino Luna tytuł najlepszego filmu przyznała pracy

To tylko sen w reżyserii Natalii Walesieniuk, Martyny Knyziak

Jury młodzieżowe w składzie:

Bartosz Namiotko – przewodniczący, Stanisław Pawlikowski, Konstanty Kopszak, Maciej Buk
przyznało następujące nagrody:
I nagroda dla filmu Cena, reż. Michał Kotwica
II nagroda dla filmu Fotoautomat, reż. Zofia Ciećwierz
III nagroda dla filmu Sklep z pistoletami, reż. Franek Kurzepa

Laureatom i wszystkim twórcom serdecznie gratulujemy.

2022 rok

2021 rok

2020 rok

2019 rok