Kategorie
Konkursy i festiwale

Przegląd Best Off 2022

zdjęcie czarnobiałe, na scenie, na krzesłach siedzi dziewięć osób, chłopcy i dziewczynki, nad nimi na ekranie kinowym wyświetlają się 3 okienka rozmowy internetowej z trzema osobami

 

Czas płynie nieubłaganie i zanim się obejrzeliśmy Best Off stał się pełnoletni.

Przez ostatnie osiemnaście lat prezentowaliśmy najlepsze filmy niezależnych polskich twórców, które zwyciężyły w minionym roku na festiwalach i przeglądach w całej Polsce. Jako dorosły już festiwal liczymy się z tradycją, ale wciąż jako nastolatek chcemy patrzeć w przyszłość.

Łącząc te dwie sprzeczności utrzymujemy rozpoczęty w ubiegłym roku kierunek i skupiamy się na prezentacji filmów stworzonych przez dzieci i młodzież, którzy nie dotarli jeszcze do szkół filmowych. Jednocześnie dbając o wysoką wartość artystyczną i prezentację najlepszych filmów przedstawimy zwycięzców ogólnopolskich festiwali i przeglądów.

Zapraszamy zatem na 18. Przegląd Najlepszych filmów Polskiego Kina Młodych Best Off 2022. W jeden wieczór, 21 października 2022 roku, o godzinie 18.00, w Kinie Luna w Warszawie, będzie można zobaczyć kilkanaście filmów młodych twórców i twórczyń, którzy zwyciężyli w ogólnopolskich festiwalach i przeglądach filmowych.

Po projekcjach zapraszamy na rozmowy z twórcami oraz do głosowania. Publiczność zgromadzona w kinie oraz jury młodzieżowe wybiorą najlepsze, ich zdaniem, filmy, których twórcy dostaną nagrody finansowe.

Wydarzenie jest bezpłatne, wejściówki można odebrać w kasie kina.

Do zobaczenia!

 

Na 18. Przeglądzie Najlepszych Filmów Polskiego Kina Młodych Best Off 2022 zobaczycie:

 • film „But Bug” w reżyserii Michała Kotwicy, zdobywcy wyróżnienia na 12. Ogólnopolskim Młodzieżowym Festiwalu Filmowym Unia Film Festival 2022
 • film „Dziadkowie” stworzony przez Mię i Rocha Karwowskich, laureatów 1. miejsca na Młodzieżowym Festiwalu Filmowym Moja Przestrzeń
 • film „Dziura” autorstwa Piotra Kaźmierczaka, który zdobył nagrodę w kategorii animacja na 5 edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego 9 Minut oraz Złotą Praską Kliszę na XV Praskim Festiwalu Filmów Młodzieżowych
 • film „Libertango” w reżyserii Aleksandry Żak, zdobywczyni nagrody w kategorii szkoły ponadpodstawowe na XII Ogólnopolskim Konkursie Małych Form Dokumentalnych
 • film „Nereida” autorstwa Łucji Obrębskiej, Martyny Charczyńskiej, Weroniki Ziółkowskiej, Julii Alkiewicz i Wiktora Marcinkowskiego zdobywców Grand Prix na 12. Ogólnopolskim Młodzieżowym Festiwalu Filmowym Unia Film Festival 2022
 • film „Przed przebudzeniem” w reżyserii Jana Góreckiego, który zdobył nagrodę w kategorii fabuła amatorska na 5 edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego 9 Minut
 • film „Tajemne Przejście” autorstwa Nadii Bąk, Julii Florkowskiej, Lili Gawrońskiej, Mikołaja Krajewskiego, Jagny Przybylskiej, Zuzy Siąkiewskiej, Niny Woźniak, Julki Zając i Wojtka Zająca, laureatów nagrody w kategorii animacja na VIII Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Uczniowskich Młode Albatrosy 2022
 • film „Urwany sygnał” stworzony przez Alicję Pawłowską i Martynę Suską, laureatki wyróżnienia w kategorii szkoły ponadpodstawowe na XII Ogólnopolskim Konkursie Małych Form Dokumentalnych
 • film „Tiempo para Valencia” autorstwa Marii Błaszkiewicz, laureatki nagrody w kategorii film fabularny na VIII Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Uczniowskich Młode Albatrosy 2022
 • film „Uciekajmy” stworzony przez Filipa Opokę i Michała Żyszkiewicza, zdobywców III miejsca na 12. Ogólnopolskim Młodzieżowym Festiwalu Filmowym Unia Film Festival 2022
 • film „Winda” w reżyserii Filipa Szuksztula, który zdobył wyróżnienie w kategorii animacja na 5 edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego 9 Minut
 • film „Wolność” stworzony przez Wiktora Langwerskiego i Krzysztofa Kowalczyka, który zdobył nagrodę w kategorii szkoły ponadpodstawowe na XII Ogólnopolskim Konkursie Małych Form Dokumentalnych

Zapraszamy na

Galę Finałową Przeglądu Best Off 2022 

21 października 2022 roku

o godzinie 18.00

w Kinie Luna (ul. Marszałkowska 28)

 

Bezpłatne wejściówki na wydarzenie dostępne w kasach kina.

 

 

 

grafika z logotypami partnerów przeglądu best off Kino Luna, Służewski Dom Kultury, Centrum Kultury Filmowej, Patronat Honorowy Burmistrz dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

REGULAMIN 18. PRZEGLĄDU NAJLEPSZYCH FILMÓW POLSKIEGO KINA MŁODYCH BEST OFF 2022 

 

 1. Organizatorem 18. Przeglądu Najlepszych Filmów Polskiego Kina Młodych BEST OFF (dalej: „Przegląd”) jest Dom Kultury Dorożkarnia w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Partnerem projektu jest kino Luna z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 28. 
 2. Celem przeglądu jest prezentacja i popularyzacja dziecięcej i młodzieżowej polskiej produkcji filmowej oraz promocja festiwali i przeglądów filmów tworzonych przez dzieci i młodzież. W ramach Przeglądu zostaną przeprowadzone Konkursy, których celem jest wyłonienie najlepszego polskiego filmu stworzonego przez dzieci lub młodzież w ocenie jury młodzieżowego oraz w ocenie widowni zgromadzonej podczas finału Przeglądu. Filmy zgłaszane do Konkursu powinny spełniać wymagania niniejszego regulaminu. 
 3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie filmy nagrodzone i wyróżnione na festiwalach, przeglądach i konkursach filmów dziecięcych i młodzieżowych organizowanych w IV kwartale 2021 r. oraz w trzech pierwszych kwartałach 2022 r. 
 4. Do udziału w Konkursie można nadsyłać filmy fabularne, dokumentalne oraz animowane.
 5. Filmy należy zgłaszać Organizatorowi w następujący sposób: 

5.1. forma tradycyjna – dostarczenie osobiście lub drogą pocztową na adres: Dom Kultury Dorożkarnia w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa, z dopiskiem: Przegląd BEST OFF, kopii materiału na opisanej płycie DVD w pliku wideo w podstawowej jakości FullHD w formatach .mov lub .mp4.  

 5.2. forma elektroniczna – przesłanie na adres mailowy marta.bernatowicz@dorozkarnia.pl linku do filmu (WeTransfer, Dropbox itp.)  

 1. Filmy mogą być zgłaszane indywidualnie oraz przez organizatorów festiwali, o których mowa w pkt 3. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko oraz rok urodzenia twórcy, tytuł filmu, rok produkcji filmu, oraz adres e-mail i numer telefonu do kontaktu.
 2. Dokonując zgłoszenia indywidualnego uczestnik Konkursu (rodzic/opiekun prawny) akceptuje regulamin Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych zgłoszeniem. Podanie danych osobowych objętych zgłoszeniem jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Brak zgody w tym zakresie uniemożliwia udział w Konkursie. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu. Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępna pod adresem: https://www.dorozkarnia.pl/klauzula-informacyjna-rodo/
 3. Podmiot zgłaszający musi być osobą uprawnioną do dokonania zgłoszenia oraz udzielenia Organizatorowi licencji na pokaz zgłoszonego filmu w ramach Przeglądu. 
 4. Informacje o przesłanych filmach tj. tytuł, imię i nazwisko reżysera, czas trwania filmu, nazwa festiwalu zgłaszającego film na Przegląd zostaną użyte w celach promocyjnych oraz umieszczone stronie internetowej Festiwalu. 
 5. Zgłoszone filmy do udziału w Przeglądzie udostępniane są Organizatorowi Przeglądu bezpłatnie. 
 6. Podmiot zgłaszający film ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich związanych ze zgłoszonym filmem. 
 7. Jeżeli podmiotem zgłaszającym jest organizator festiwali, o których mowa w pkt 3, podmiot zgłaszający jest zobowiązany do pozyskania wymaganych prawem zgód osoby, która zostanie objęta zgłoszeniem lub nagraniem (filmem) zgłoszonym do udziału w festiwalu.
 8. Organizator Przeglądu zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszonego filmu w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, iż zgłoszony film narusza prawa autorskie, prawa pokrewne lub dobra osobiste osób trzecich. 
 9. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych przysługujących jej do zgłoszonego filmu lub poszczególnych jego elementów albo też jej dóbr osobistych wobec Organizatora Przeglądu, Zgłaszający zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Organizatora Przeglądu szkody i pokrycia wszelkich kosztów związanych z podniesionymi roszczeniami, zgodnie z Kodeksem Cywilnym. 
 10. Przez zgłoszenie filmu do Konkursu zgłaszający udziela Organizatorowi Przeglądu nieodpłatnej licencji na publiczne wyświetlenie zgłoszonego filmu podczas Festiwalu oraz umieszczenie filmu na kanale Organizatora Przeglądu w serwisie youtube do dnia 30 września 2023 roku.
 11. Film nie może być dłuższy niż 30 min. 
 12. Organizator Przeglądu dopuszcza możliwość zakwalifikowania filmu dłuższego niż 30 min 
 13. Projekcja filmów i wyłonienie zwycięzcy nastąpi w dniu 21 października 2022 (piątek) w Kinie Luna przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie o godz. 18:00. 
 14. Po projekcji filmów odbędzie się spotkanie z autorami filmów. 
 15. Jury Młodzieżowe złożone z dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat, po zapoznaniu się z finałowymi filmami wybiera film, któremu przyznaje nagrodę jury młodzieżowego.
 16. Publiczność przyznaje nagrodę publiczności. Głosowanie publiczności odbędzie się po wyświetleniu wszystkich filmów. Głosowanie polega na zaznaczeniu na karcie do głosowania tytułu wybranego filmu. 
 17. Reżyserzy, którzy otrzymają nagrodę jury młodzieżowego i nagrodę publiczności otrzymają statuetki oraz nagrody pieniężne. 
 18. Organizator Przeglądu nie ponosi kosztów związanych ze zgłoszeniem filmu, dojazdem na Festiwal oraz odbiorem nagrody. 
 19. Filmy zgłoszone do udziału w Przeglądzie zostaną umieszczone na kanale Organizatora Przeglądu w serwisie youtube do dnia 30 września 2023 roku.
 20. Termin nadsyłania filmów: do dnia 9 października 2022 
 21. Lista filmów, które zostaną zaprezentowane podczas 18. Przeglądu Najlepszych Filmów Polskiego. Kina Młodych BEST OFF 2022 zostanie ogłoszona najpóźniej w dniu 11 października 2022 
 22. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator Przeglądu. 
 23. Publikacja zdjęć lub materiału filmowego obejmujących wizerunek uczestnika Konkursu lub prac konkursowych będzie możliwa po wyrażeniu przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie zgody w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie. Wyrażona zgoda będzie obejmowała następujące warunki publikacji wizerunku:

1) zestawienie wizerunku z innymi wizerunkami, jego przetworzenie oraz możliwość opatrzenia wizerunku komentarzem; 

2) zarejestrowanie i utrwalenie wizerunku na nośnikach audiowizualnych, w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice – w szczególności w formie transmisji on-line, transmisji telewizyjnej oraz w mediach społecznościowych; 

3) materiały powstałe z wykorzystaniem wizerunku uczestnika będą służyły do informowania o Konkursie i jego przebiegu; 

4) wykorzystanie materiałów powstałych z wykorzystaniem wizerunku uczestnika z zachowaniem pkt 1-3 powyżej, w edycjach Konkursu, które będą organizowane w latach kolejnych..  

  

Koordynatorzy projektu: Marta Bernatowicz i Jacek Różański, tel. 22 841 91 22,  

  

e-mail: marta.bernatowicz@dorozkarnia.pl 

Koordynatorzy BEST OFF:

Marta Bernatowicz, marta.bernatowicz@dorozkarnia.pl

Jacek Różański, jacek.rozanski@dorozkarnia.pl

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

2021 rok

2020 rok

2019 rok