Kategorie
Konkursy i festiwale

18. Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN

 

Zdjęcie przedstawia grupę dziewcząt na scenie. Można się domyślić, że tańczą

 

Witajcie,

Z wielką radością zapraszamy na Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2022, które DOROŻKARNIA organizuje już po raz osiemnasty, a w tym roku po raz pierwszy w partnerstwie z Ursynowskim Centrum Kultury „ALTERNATYWY”. Patronat nad festiwalem objął Rafał Miastowski – Burmistrz Dzielnicy Mokotów.

Na Wasze zgłoszenia czekamy od 10 do 31 października 2022. O udziale zespołu decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń.

W tym roku SPONTAN odbędzie się 12 listopada, godz. 10.00-18.00

Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy”

ul. Indiry Gandhi 9, Warszawa

 

Przeczytajcie REGULAMIN i wypełnijcie KARTĘ ZGŁOSZENIA, wszystkie informacje znajdziecie w odpowiednich zakładkach.

3 listopada 2022 podamy szczegółowy program konkursu.

Do wyboru są trzy kategorie taneczne: kategoria I – taniec jazzowy; kategoria II – inscenizacja taneczna; kategoria III – inne propozycje taneczne.

Zapraszamy grupy w wieku 14-35 lat, które tańczą amatorsko.

Oceniać Was i przyznawać nagrody będą: Jury Profesjonalne (złożone z osób zawodowo związanych z ruchem tanecznym) oraz Jury Młodzieżowe (złożone z osób zajmujących się tańcem amatorsko).

Serdecznie zapraszamy i nie możemy się doczekać spotkania z Wami!

koordynatorzy Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych SPONTAN:
Izabella Borkowska i Darek Sikorski.

 

 

 

ORGANIZATOR

SPONTAN organizuje Dom Kultury Dorożkarnia w dz. Mokotów m. st. Warszawy, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa

tel. 22 841 91 22, e-mail: biuro@dorozkarnia.pl

PARTNER

SPONTAN organizowany jest w partnerstwie z Ursynowskim Centrum Kultury „ALTERNATYWY”.

1. DLACZEGO ORGANIZUJEMY SPONTAN?

– aby popularyzować różnorodne formy taneczne

– aby poznawać i integrować amatorskie środowisko taneczne

– aby propagować taniec jako sposób na aktywne spędzanie czasu wolnego oraz jako ważny element rozwoju społeczno-kulturalnego młodzieży.

2. TERMIN I MIEJSCE

12 listopada 2022, sobota, godz. 10.00-18.00

Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”

ul. Indiry Gandhi 9, Warszawa

godz. 10.00 – prezentacje konkursowe zespołów

godz. 18.00 – ogłoszenie werdyktu i pokaz nagrodzonych choreografii.

3. DLA KOGO JEST SPONTAN?

Zapraszamy wyłącznie amatorskie zespoły, grupy taneczne zrzeszone i niezrzeszone, działające np. w ośrodkach kultury, klubach, szkołach, organizacjach pozarządowych.

Zespół może liczyć od 4 do maksymalnie 25 osób.

W przeglądzie udziału nie mogą brać: formacje tańca towarzyskiego, zespoły tańca irlandzkiego, zespoły folklorystyczne, grupy cheerleaders, tap dance, zespoły tańca sportowego i akrobatycznego.

4. KATEGORIE TANECZNE, CZAS TRWANIA PREZENTACJI ORAZ WIEK UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW

kategoria I: TANIEC JAZZOWY (do 4 minut)

Wszystkie style oparte na technice tańca jazzowego i jego charakterystycznych cechach: musical, modern jazz, lyrical jazz, broadway jazz, afro jazz, street jazz itp.

kategoria II. INSCENIZACJA TANECZNA (do 6 minut)

Taniec mający formę opowieści, etiuda z możliwością wykorzystywania rekwizytów podkreślających temat.  Prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię (np. fragment przedstawienia), oparta o jednolitość techniki tanecznej, formy i stylu.

kategoria III. INNE PROPOZYCJE TANECZNE (do 4 minut)

Kategoria otwarta na nowości, różnorodność i inne style taneczne. Możliwość użycia i mieszania dowolnych technik tanecznych.

– Przekroczenie czasu choreografii może wykluczyć zespół z przeglądu.

– Zespół może zgłosić po JEDNEJ prezentacji w każdej kategorii tanecznej.

5. WIEK UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW

od lat 14 do 35.

6. CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY WYSTĄPIĆ NA SPONTANIE?

– Wypełnić kartę zgłoszenia online – w terminie od 10 do 31 października 2022 r. Każda choreografia musi być w osobnej karcie zgłoszeniu.

– czekać na potwierdzenie od Organizatora o przyjęciu zespoły do festiwalu.

– Opłać wpisowe: 150 zł/ jedna prezentacja na nr konta: Bank PEKAO SA: 03 1240 6003 1111 0000 4945 4998 – tytułem: SPONTAN 2022/NAZWA ZESPOŁU/MIEJSCOWOŚĆ.

Pamiętajcie, by wpisowe opłacić dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu zespołu.

7. KTO WYSTĄPI W PRZEGLĄDZIE?

W każdej kategorii może wystąpić do 20 zespołów/20 prezentacji.

O zakwalifikowaniu decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń.

Zawiadomienie o kwalifikacji oraz program wydarzenia zespoły otrzymają do dnia 3 listopada 2022.

Kolejność prezentacji zespołów ustala organizator.

8. JURY I NAGRODY

Prezentacje oceni Jury Profesjonalne (złożone z osób zawodowo związanych z ruchem tanecznym) oraz Jury Młodzieżowe (złożone z osób zajmujących się tańcem amatorsko).

Jury Profesjonalne wyłoni wyróżnienia oraz trzy najlepsze prezentacje z każdej kategorii tanecznej, przyzna nagrodę GRAND PRIX 18. Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych SPONTAN 2022/

Jury Młodzieżowe wyłoni trzy najlepsze prezentacje z każdej kategorii tanecznej.

Decyzje jury są niepodważalne i ostateczne.

9. KOORDYNATORZY

Po raz osiemnasty SPONTAN koordynują:

– Izabella Borkowska – izabella.borkowska@dorozkarnia.pl

Darek Sikorskidariusz.sikorski@dorozkarnia.pl

 

Ważne informacje:

Publikacja zdjęć obejmujących wizerunek uczestnika konkursu będzie możliwa po wyrażeniu  przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie zgody w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w związku z jego udziałem w 18. Ogólnopolskich Spotkaniach Tanecznych SPONTAN 2021 ONLINE. Wyrażona zgoda będzie obejmowała następujące warunki publikacji:

1. zestawienie wizerunku z innymi wizerunkami, jego przetworzenie oraz możliwość opatrzenia wizerunku komentarzem;

2. zarejestrowanie i utrwalenie wizerunku na nośnikach audiowizualnych, w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice – w szczególności w formie transmisji on-line, transmisji telewizyjnej oraz w mediach społecznościowych;

3. materiały powstałe z wykorzystaniem wizerunku uczestnika będą służyły do informowania o wydarzeniu tanecznym i jego przebiegu;

4. wykorzystanie materiałów powstałych z wykorzystaniem wizerunku uczestnika z zachowaniem pkt 1-3 powyżej, w edycjach, które będą organizowane w latach kolejnych.

Klauzula informacyjna:

1.Zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO z dn. 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem Danych Osobowych otrzymanych od Państwa jest Dom Kultury Dorożkarnia w dz. Mokotów m. st. Warszawy, 00-709 Warszawa, ul. Siekierkowska 28 , tel.: 22 841 91 22 Fax: 22 841 91 22.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: iod@poczta.dorozkarnia.pl – p. Barbara Trojanowska

3. Dane są przetwarzane w celu:

a.) Przeprowadzenia konkursu;

b.) Wydania ewentualnej nagrody zwycięzcy;

4. Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane są na podstawie zgody. W przypadku zwycięzców konkursu przetwarzane będą także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na organizatorach konkursu związanego z przekazaniem nagrody zwycięzcy;

5. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

6. Dane będą przetwarzane przez okres:

a.) Dane dotyczące zwycięzców – przez czas trwania kolejnych edycji konkursu;

b.) Dane finansowe – przez okres 6 lat od momentu otrzymania nagrody;

c.) Dane o uczestnikach i opiekunach artystycznych – przez okres 3 lat w celach statystycznych oraz ochrony przed roszczeniami;

7. Przysługują Państwu następujące prawa:

a.) Prawo dostępu do danych;

b.) Prawo do żądania sprostowania danych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c.) Prawo do żądania usunięcia danych – w przypadku: gdy dane te nie są już niezbędne do celów, dla których były zbierane/przetwarzane, przetwarzane są niezgodnie z prawem, właściciel wycofał zgodę, dane muszą zostać usunięte, aby wypełnić obowiązek wynikający z przepisów prawa;

d.) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – w przypadku: kwestionowania prawidłowości danych, przetwarzania niezgodnie z prawem, braku konieczności przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

e.) Prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy dane są zbierane na podstawie zgody oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10 Podanie danych:

a.) Na formularzu zgłoszeniowym ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie

b.) Podanie danych związanych z odbiorem nagrody ma charakter wymogu ustawowego – w przypadku odmowy ich podania nie będzie możliwy odbiór nagrody;

11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpisowe: 150 zł/ jedna prezentacja

należy wpłacić na nr konta:

Bank PEKAO SA: 03 1240 6003 1111 0000 4945 4998

tytułem: SPONTAN 2022/NAZWA ZESPOŁU/MIEJSCOWOŚĆ.

 

Prosimy o poprawne wpisanie danych w przelewie, inaczej księgowość uzna wpłatę za darowiznę.

Anna Maria Jujka

Choreografka, pedagog i tancerka naładowana pozytywną energią i pasją. W świecie tanecznym znana i rozpoznawana.  Taniec to całe jej życie –  posiada umiejętność łączenia takich stylów jak: jazz, modern dance, contemporary, broadway jazz, hip-hop, ragga, house i wiele innych. Doświadczenie zdobywała w Polsce, Niemczech, Anglii, Francji, USA. Brała udział w licznych przedsięwzięciach artystycznych: spektaklach, pokazach firmowych,  koncertach itp. na terenie całego kraju i zagranicą.

Współpracuje ze szkołami tańca na terenie całego kraju, zasiada w jury od najmniejszych do największych zawodów, turniejów w kraju jak i zagranicą (Niemcy, Francja, Dania). W jej dorobku znajduje się realizacja reklam, teledysków, programów tv, projektów niekomercyjnych. Jest założycielką studia kultury ulicznej Step Dealers. Choreografka trzech edycji „You Can Dance” /Polska TVN, członek Jury dwóch edycji „Got To Dance”/Polska Polsat. Poprzez swoje działania w świecie tanecznym i serce, które wkłada we wszystko co robi dostała przydomek „Mama YouYa”

 

Bartek Figurski

Aktor, tancerz, choreograf. Ukończył PWST w Krakowie, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu. . Ma w dorobku role m.in. w spektaklach: „Pan Twardowski” (Teatr Komedia w Warszawie), „Fame” (Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu), „Opera za trzy grosze” (Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu). Solista w Teatrze Muzycznym ROMA w Warszawie („Crazy For You” i „Piotruś Pan” (reż. i chor. Janusz Józefowicz), „Koty” (Mangojerry) i „Grease”, (reż. W. Kępczyński, chor. J. Badurek). Prowadzi działalność, związaną z tańcem współczesnym i teatrem fizycznym. Współpracuje z Teatrem Tańca ZAWIROWANIA oraz ze Starym Browarem w Poznaniu. Prowadzi zajęcia w Autorskiej Szkole Musicalowej Macieja Pawłowskiego i w Warsztatowej Akademii Musicalowej w Warszawie. Uczestnik licznych warsztatów i projektów z dziedziny teatru, i tańca współczesnego.

 

Michał Adam Góral

Absolwent Codarts Rotterdam University For The Arts. Tancerz, performer, choreograf. W latach 2016-2019 pracował w zespole tańca współczesnego Compagnie Thor w Brukseli. Występował m.in. na festiwalach Tel Aviv Dance, Festival d’Avignon Off, CaDanse Festival, Lowlands Festival, Charleroi Danses i Brussels Dance.  Wyreżyserował nagradzane na konkursach choreograficznych „Solo N °2” oraz spektakle: „Waterfallin”, „Bolero”, „Quo Tendis”, solo „Hippocampus”, duet „Uncommodum” i spektakl „Blush”.

Współpracował z Het Internationaal Danstheater w Amsterdamie, Derida Dance Company w Bułgarii oraz Korzo Theater w Hadze. Tańczył w spektaklach takich choreografów jak: Bill T. Jones (USA), Jiří Kylián (Holandia), Marthy Graham (USA), Giulii Mureddu (Włochy), Jana Linkensa (Holandia), Lucasa Jerviesa (Australia), Ivanhoe Chun-ho Lam (Chiny), Thoma Stuarta (Holandia), Edersona Rodriguez Xavier (Brazylia), Thierry Smiths (Belgia). Współpracował z Teatrem Tańca Test, Teatrem Tańca Caro, Warszawską Operą Kameralną, Teatrem Tańca Zawirowania, Teatrem Komedia, B’cause Dance Company.Jako choreograf stworzył materiał ruchowy do gry wydanej przez Sony na platformę Playstation4 – „Bound” nagrodzoną m.in. Paszportem Polityki, kilka choreografii do teledysków. Był uczestnikiem komercyjnego programu „You Can Dance 8” Michał regularnie prowadzi warsztaty i lekcje tańca w Polsce i za granicą.

Protokół z posiedzenia Jury 18. Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych SPONTAN 2022 organizowanych przez Dom Kultury Dorożkarnia w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w siedzibie partnera festiwalu Ursynowskim Centrum Kultury „ALTERNATYWY”

Jury 18. Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych SPONTAN 2022 w składzie:

Anna Jujka, Michał Adam Góral i Bartosz Figurski w dniu 12 listopada 2022 roku

po obejrzeniu 22 prezentacji i 280 młodych tancerzy z 13 miast Polski przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii INSCENIZACJA TANECZNA

wyróżnienie:   TRAFIC NEO

wyróżnienie:   ADAM SOCHACKI – TRANS 2 MIĘDZYRZECZ

III miejsce:      FOCUS

II miejsce:       TEATR TAŃCA AleToNic

I miejsce:        TRAFIC 2

w kategorii INNE PROPOZYCJE TANECZNE

wyróżnienie:   WERONIKA CIERA – GRUPA TANECZNA TRANS

wyróżnienie:   TEATR TAŃCA PASJA – DANCE X

III miejsce:      ZESPÓŁ TANECZNY SKOS

II miejsce:       GRUPA TANECZNA TRANS

I miejsce:        BLITZ CREW

 

GRAND PRIX 18. Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych SPONTAN 2022

Jury przyznało zespołowi: PRZEBUDZENIE

Podpisy Jury:

Anna Jujka

Bartosz Figurski

Michał Adam Góral

Warszawa 12 listopada 2022 r.

 

Protokół z posiedzenia Jury Teatru Tańca Test 18. Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych SPONTAN 2022 organizowanych przez Dom Kultury Dorożkarnia w dziel. Mokotów m.st. Warszawy w siedzibie partnera festiwalu Ursynowskim Centrum Kultury „ALTERNATYWY”

Jury 18. Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych SPONTAN 2022 w składzie:

Katarzyna Gajewska-Kulma, Joanna Lach, Julia Niedźwiecka, Kamila Wasilewska,

Agnieszka Wereszczyńska, Łukasz Broniak i Maciej Oficjalski

w dniu 12 listopada 2022 roku po obejrzeniu 22 prezentacji i 280 młodych tancerzy

z 13 miast Polski przyznało następujące nagrody:

w kategorii INSCENIZACJA TANECZNA

III miejsce zespołowi: TRAFIC NEO

II miejsce zespołowi: ZESPÓŁ TANECZNY SKOS

I miejsce zespołowi:   PRZEBUDZENIE         

w kategorii INNE PROPOZYCJE TANECZNE

III miejsce zespołowi: TEATR TAŃCA PASJA – DANCE X

II miejsce zespołowi: GRUPA TANECZNA TRANS

I miejsce zespołowi:   PRZEBUDZENIE

 

SPONTAN 2022
lp. nazwa zespołu tytuł prezentacji czas ilość osób miasto
 ZAPOWIEDŹ 13.00
 INSCENIZACJA TANECZNA  13.15- 14.45
1 TAZARO Szachy 4.00 20 Warszawa
2 TRAFIC NEO Dreams 3,00 6 Gdańsk
3 INDUSTRIAL TEEN Magiczny eliksir 2,46 8 Gostynin
4 TEATR TAŃCA ONE Bazgroły umysły 4.00 13 Łódź
5 ZRSPÓŁ TANECZNY SKOS Mind 2,00 18 Andrychów
6 ZESPÓŁ TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO.       HULAJ-NOGA Błysk 6.00 13 Toruń
7 EKSPESJA Nie każdą więź da się przerwać 2,47 11 Stargard
8 PRZEBUDZENIE Ripples In The Sand 5,20 12 Mysłowice
9 TRANS 2 MIĘDZYRZECZ News Stories 3.00 20 Międzyrzecz
10 PIRAMIDA Darkest Night 5,00 11 Morawica
11 TRAFFIC 2 Tensegracja – wzajemne oddzaiaływanie jednostek 3.00 10 Gdańsk
12 ALLEGRO O jabłku niezgody 2,30 9 Chełm
13 TEATR TAŃCA PASJA Pajęcza sieć 6.00 7 Bielsko-Biała
14 FOCUS Na spokojnem, zimnem morzu 6.00 12 Warszawa
15 TEATR TAŃCA AleToNic Oj, ty rzeko 5,10 9 Mielec
 OBRADY JURY 14.45-15.30
 INNE PROPOZYCJE TANECZNE 15.30-16.30
1 STUDIO TAŃCA I RUCHU „FRAM” W pogoni za utraconym czasem 4.00 17 Tarnobrzeg
2 GRUPA TANECZNA TRANS  Lover 3:00 20 Międzyrzecz
3  PRZEBUDZENIE  Wildfire 4.00 12 Mysłowice
4 UNITED CREW   Street Dance 3.00 13 Warszawa
5 ZESPÓŁ TANECZNY SKOS  Hexetanz 4:00 18 Andrychów
6 BLITZ CREW Our Space 3.00 14 Gdańsk
7 TEATR TAŃCA PASJA – DANCE X Inside 4,00 8 Bielsko-Biała
8 GRUPA TANECZNA TRANS Ready 3,30 20 Międzyrzecz
9 STUDIO TAŃCA I RUCHU „FRAM” A Broken Heart 3,04 17 Tarnobrzeg
 OBRADY JURY 16.30-17.15
  OGŁOSZENIE WYNIKÓW 17.30

SPNTAN 2019

 

SPONTAN 2018

 

SPONTAN 2016

 

SPONTAN 2015

 

SPONTAN 2014

 

SPONTAN 2014 MIGAWKA

 

SPONTAN 2013

 

SPONTAN 2011

 

SPONTAN 2010

 

SPONTAN 2009

SPONTAN 2022 – fot. Aleksandra Bechcicka

SPONTAN 2019 – fot. Mateusz Ciągło

SPONTAN 2018 – fot. Weronika Pawłowska-Ciągło

SPONTAN 2017 – fot. Maria Majer i Maciej Grabski

SPONTAN 2016 – fot. Weronika Pawłowska-Ciągło

SPONTAN 2015 – fot. Dominik Kotowski

SPONTAN 2014 – fot. Weronika Pawłowska-Ciągło

SPONTAN 2011

SPONTAN 2010 – fot. Bartłomiej Ryży

SPONTAN 2009

SPONTAN 2008 – fot. Artur Pawłowski

SPONTAN 2007 – fot. Wojciech Moskwa

SPONTAN 2006

 

 

SPONTAN 2021

SPONTAN 2019

SPONTAN 2018