Kategorie
WSPÓŁPRACA

dla szkół

Kategorie
WSPÓŁPRACA

program Laboratorium

Program adresowany jest do osób, które zrobiły już pierwszy krok i zrealizowały swój pierwszy koncert, spektakl, wystawę… Teraz pora na krok drugi i trzeci, czyli kolejną prezentację swojej twórczości, a to można zrobić właśnie w Dorożkarni. Zapewniamy nie tylko przyjazną przestrzeń, ale również wsparcie naszego zespołu przy realizacji tego przedsięwzięcia.

Kategorie
WSPÓŁPRACA

z NGO i grupami nieformalnymi

DOROŻKARNIA wyrosła z sektora pozarządowego, w którym współpraca jest jedną z najważniejszych wartości. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, podmiotami społecznymi,   gospodarczymi, grupami nieformalnymi. Inicjuje i wchodzi w skład różnorodnych sieci współpracy.

 

Współpracujemy (lub współpracowaliśmy) m. in. z Fundacją Bo Warto, Teatrem Pijana Sypialnia, PKS Falconia, Teatrem Baza, Fundacją Art Committed, grupą Siostry Chaosu-Kosmosu, Szkołą Stepowania Tip Tap.

 

Dla zespołu DK DOROŻKARNIA w każdej formie współpracy istotą są partnerskie relacje, rozumiane jako: zaufanie, dialog, lojalność, szacunek, świadomość samych siebie i siebie nawzajem, prawo do błędów, wsparcie, dobrowolność, prawo do rozstania się, dzielenie się zadaniami według możliwości, wspólne wartości i cele, ale też prawo do odrębności.

 

Istotną rolę w podejmowaniu współpracy odgrywa spójność z naszą misją i wizją. Preferujemy współpracę przy działaniach niekomercyjnych realizowanych przez NGO lub grupy nieformalne.

 

Zasoby, które udostępniamy dostępne są na stronie SPÓŁDZIELNI KULTURY.

Przykłady współpracy z NGO.

 

Obszary współpracy:

Program STARTER

Program LABORATORIUM

Program PRZYSTANEK SZTUKA

 

Koordynator współpracy z NGO i grupami nieformalnymi:

Damian Kalita,damian.kalita@dorozkarnia.pl 

Kategorie
Uncategorized WSPÓŁPRACA

Stowarzyszenie Animatorów Forum Kraków

Forum Kraków jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób działających na rzecz animacji kultury. Udział w Forum ma charakter społeczny. Forum jest wspólną inicjatywą Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej.

Celami działania Forum są:

  • wymiana doświadczeń i informacji, a także integracja osób działających w sektorze animacji kultury;
  • promowanie dobrych praktyk związanych z sektorem animacji kultury;
  • reprezentowanie środowiska animatorów kultury wobec administracji rządowej i samorządowej.

Forum Kraków jest jednym z organizatorów Niekongresu Animatorów Kultury. Dorożkarnia zaś jest operatorem Nietargów Grantodawców organizowanych w ramach tego wydarzenia.

Wejdź na stronę: http://forumkrakow.info/

Kategorie
WSPÓŁPRACA

Stowarzyszenie Forum Kultury Mazowsze

Forum Kultury Mazowsze jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób działających na rzecz animacji i edukacji kulturalnej
w regionie. Udział w Forum ma charakter społeczny.

Celami działania Forum są:

  • Wymiana doświadczeń i informacji, a także integracja osób działających w sektorze animacji kultury;
  • Promowanie dobrych praktyk związanych z sektorem animacji kultury;
  • Reprezentowanie środowiska animatorów kultury wobec administracji samorządowej.

Liderem Forum Kultury Mazowsze jest Stowarzyszenie Akademia Łucznica

Forum Kultury Mazowsze jest m. in. organizatorem Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury. Dorożkarnia jest partnerem projektu.

Znajdź na Facebooku.

Kategorie
WSPÓŁPRACA

Partnerstwo „SIEKIERKI reAKTYWACJA”

 

Z początkiem roku 2012 wystartował realizowany przez Fundację BO WARTO projekt „SIEKIERKI reAKTYWACJA”. Jego celem była i nieustająco nade wszystko jest integracja mieszkańców Siekierek i wzbudzanie wśród lokalnej społeczności odpowiedzialności za swoje miejsce zamieszkania. Wiodącym programem całej inicjatywy jest coroczna edycja „AKTYWNYCH SIEKIEREK”. Ta fundacyjna propozycja przyniosła organizacyjną satysfakcję, dając świetny efekt stanowiący powód i mocne podstawy do powstania (siekierkowskiego) PARTNERSTWA (któremu Fundacja BO WARTO lideruje) oraz rozwoju WSPÓLNYCH lokalnych działań. Zaczęły powstawać (i proces ten wciąż ewaluuje) nowe programy, nowe akcje z myślą i dla siekierkowskiej społeczności, obejmujące szereg ogólnodostępnych wydarzeń – w tym konkursy, spotkania, warsztaty, szkolenia, festyny i inne lokalne akcje i atrakcje dla dzieci, młodzieży, starszych i seniorów.

We wrześniu 2015 roku powstała GAZETA SIEKIERKOWSKA, która konsoliduje, informuje i uaktywnia zarówno twórców, wydawców, odbiorców, jak i Czytelników.

DOROŻKARNIA jest członkiem PARTNERSTWA „SIEKIERKI reAKTYWACJA”.

Kategorie
WSPÓŁPRACA

program Laboratorium

Program adresowany jest do młodych artystów, którzy zrobili już pierwszy krok i zrealizowali swój pierwszy koncert, spektakl, wystawę… Teraz pora na krok drugi i trzeci, czyli kolejną prezentację swojej twórczości, a to można zrobić właśnie w Dorożkarni. Zapewniamy nie tylko przyjazną przestrzeń, ale również wsparcie naszego zespołu przy realizacji tego przedsięwzięcia.

Kategorie
WSPÓŁPRACA

z młodzieżą

DOROŻKARNIA to miejsce otwarte na młodych twórców. Nie tylko chętnie ich wspieramy i promujemy, ale także sami korzystamy z wypracowanych przez nich, często innowacyjnych rozwiązań i je wdrażamy. Przykładem takiego działania jest m.in. zastosowanie przez DK DOROŻKARNIA stołu do działań animacyjnych w przestrzeni miejskiej, zaprojektowanego przez Nelę Maniewską (praca dyplomowa przygotowana na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego ASP w 2017 roku).

 

Kategorie
WSPÓŁPRACA

ze szkołami – Mokotowski Format Szkolny

Edukacja kultura czyli kontakt ze sztuką i podejmowanie różnorodnych działań artystycznych stwarza uczniom nie tylko możliwość uwrażliwiania na piękno, rozwijania zdolności, czy spędzania wolnego czasu.

 

Edukacja kulturalna to przede wszystkim możliwość wejścia na drogę kształtowania w sobie człowieka twórczego, odważnego, umiejącego myśleć krytycznie i potrafiącego opowiadać o tym co czuje i jak odbiera otaczający go świat.

 

Edukacja kulturalna to także przestrzeń wspierająca w budowaniu poczucia własnej wartości ucznia i doświadczania przez niego własnej sprawczości. To także sposób na poszerzanie lub zdobywanie nowej wiedzy i dotychczasowych umiejętności. To czas bezpiecznego eksperymentowania w wyrażaniu siebie, badania własnych zainteresowań i możliwość odkrywania talentów i pasji.

 

Dla nauczyciela edukacja kulturalna to możliwość inspirowania, angażowania, wspierania i towarzyszenia swoim uczniom w ich drodze do poznawania siebie i ich wewnętrznej ekspresji.

 

Dorożkarnia zaprasza do współpracy szkoły w ramach Mokotowskiego Formatu Szkolnego, proponując wielowymiarowe zajęcia taneczne, teatralne, filmowe, plastyczne i ceramiczne, zróżnicowane tematycznie i dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci i młodzieży w różnych przedziałach wiekowych.

 

W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do udziału w programach:

  • „Lektura + Kultura” – zajęcia mające na celu wsparcie nauczycieli w omawianiu i utrwalaniu lektur poprzez m.in. wykorzystanie elementów form teatralnych, plastycznych, muzycznych i tanecznych oraz projekcji filmów powstałych na podstawie obowiązujących lektur szkolnych
  • „Korzenie Siekierek” – zajęcia dotyczące historii lokalnej, realizowane w oparciu o zasoby mikromuzeum siekierkowskiego i szczegółowo opracowaną trasę spaceru po Galerii Miejsc Zapomnianych,
  • „Projekt kulturalny” – zajęcia bazujące na metodzie pracy projektowej, uruchamiające dzieci i młodzieży na potrzeby kulturalne otaczającego je Świata, kształtujące umiejętności planowania, skutecznej organizacji, sprawnego i sprawczego działania, wytrwałości, systematyczności oraz skutecznego komunikowania się i nawiązywania relacji (Program 2-etapowy, dla młodzieży powyżej 12 lat)
  • „Program Edukacji Kulturalnej w Szkole na warszawskim Mokotowie” – zajęcia zaplanowane i realizowane z uwzględnieniem aktualnych potrzeb edukacji kulturalnej w danej szkole.”

 

Koordynatorki:

Marta Bernatowicz tel. +48 600 770 614, e-mail: marta.bernatowicz@dorozkarnia.pl

Katarzyna Radziszewska tel.: +48 603 111 993, e-mail: katarzyna.radziszewska@dorozkarnia.pl

Kategorie
WSPÓŁPRACA

Program Przystanek Sztuka

PRZYSTANEK SZTUKA – scena i galeria Domu Kultury DOROŻKARNI to miejsca, gdzie cyklicznie prezentowane są projekty realizowane przez młodych twórców działających niezależnie, m.in. spektakle Fundacji Art_Committed czy prezentacje Szkoły Stepowania Anuli Kołakowskiej TIP TAP.