Kategorie
Uncategorized WSPÓŁPRACA

Stowarzyszenie Animatorów Forum Kraków

Forum Kraków jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób działających na rzecz animacji kultury. Udział w Forum ma charakter społeczny. Forum jest wspólną inicjatywą Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej.

Celami działania Forum są:

  • wymiana doświadczeń i informacji, a także integracja osób działających w sektorze animacji kultury;
  • promowanie dobrych praktyk związanych z sektorem animacji kultury;
  • reprezentowanie środowiska animatorów kultury wobec administracji rządowej i samorządowej.

Forum Kraków jest jednym z organizatorów Niekongresu Animatorów Kultury. Dorożkarnia zaś jest operatorem Nietargów Grantodawców organizowanych w ramach tego wydarzenia.

Wejdź na stronę: http://forumkrakow.info/