Kategorie
WSPÓŁPRACA

ze szkołami – Mokotowski Format Szkolny

Edukacja kultura czyli kontakt ze sztuką i podejmowanie różnorodnych działań artystycznych stwarza uczniom nie tylko możliwość uwrażliwiania na piękno, rozwijania zdolności, czy spędzania wolnego czasu.

 

Edukacja kulturalna to przede wszystkim możliwość wejścia na drogę kształtowania w sobie człowieka twórczego, odważnego, umiejącego myśleć krytycznie i potrafiącego opowiadać o tym co czuje i jak odbiera otaczający go świat.

 

Edukacja kulturalna to także przestrzeń wspierająca w budowaniu poczucia własnej wartości ucznia i doświadczania przez niego własnej sprawczości. To także sposób na poszerzanie lub zdobywanie nowej wiedzy i dotychczasowych umiejętności. To czas bezpiecznego eksperymentowania w wyrażaniu siebie, badania własnych zainteresowań i możliwość odkrywania talentów i pasji.

 

Dla nauczyciela edukacja kulturalna to możliwość inspirowania, angażowania, wspierania i towarzyszenia swoim uczniom w ich drodze do poznawania siebie i ich wewnętrznej ekspresji.

 

Dorożkarnia zaprasza do współpracy szkoły w ramach Mokotowskiego Formatu Szkolnego, proponując wielowymiarowe zajęcia taneczne, teatralne, filmowe, plastyczne i ceramiczne, zróżnicowane tematycznie i dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci i młodzieży w różnych przedziałach wiekowych.

 

W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do udziału w programach:

  • „Lektura + Kultura” – zajęcia mające na celu wsparcie nauczycieli w omawianiu i utrwalaniu lektur poprzez m.in. wykorzystanie elementów form teatralnych, plastycznych, muzycznych i tanecznych oraz projekcji filmów powstałych na podstawie obowiązujących lektur szkolnych
  • „Korzenie Siekierek” – zajęcia dotyczące historii lokalnej, realizowane w oparciu o zasoby mikromuzeum siekierkowskiego i szczegółowo opracowaną trasę spaceru po Galerii Miejsc Zapomnianych,
  • „Projekt kulturalny” – zajęcia bazujące na metodzie pracy projektowej, uruchamiające dzieci i młodzieży na potrzeby kulturalne otaczającego je Świata, kształtujące umiejętności planowania, skutecznej organizacji, sprawnego i sprawczego działania, wytrwałości, systematyczności oraz skutecznego komunikowania się i nawiązywania relacji (Program 2-etapowy, dla młodzieży powyżej 12 lat)
  • „Program Edukacji Kulturalnej w Szkole na warszawskim Mokotowie” – zajęcia zaplanowane i realizowane z uwzględnieniem aktualnych potrzeb edukacji kulturalnej w danej szkole.”

 

Koordynatorki:

Marta Bernatowicz tel. +48 600 770 614, e-mail: marta.bernatowicz@dorozkarnia.pl

Katarzyna Radziszewska tel.: +48 603 111 993, e-mail: katarzyna.radziszewska@dorozkarnia.pl