Kategorie
MIEJSKIE PROGRAMY

Warszawa lokalna

Kategorie
MIEJSKIE PROGRAMY

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej

W ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej Dorożkarnia we współpracy z innymi ośrodkami realizuje projekty partnerskie z Funduszu Animacji Kultury. Dorożkarnia jest też operatorem Festiwalu Energii Kulturalnej, Konferencji „Edu Akcje Warszawy” oraz wydawcą raportów i książek.

 

Kategorie
MIEJSKIE PROGRAMY

współpraca z organizacjami pozarządowymi

Dorożkarnia wyrosła z sektora pozarządowego, w którym współpraca jest jedną z ważnych wartości.

Sprawne funkcjonowanie dzisiejszych społeczności narodowych, regionalnych czy lokalnych stawia

olbrzymie wymagania. Partnerstwo i dialog społeczny zwiększają szansę sprostania im.

Dorożkarnia współpracuje z:

 • Fundacja Bo Warto
 • Teatrem Pijana Sypialnia
 • Teatrem Baza
 • Fundacją Art Committed
 • Grupą nieformalną Siostry Chaosu-Kosmosu
Kategorie
MIEJSKIE PROGRAMY

Warszawa lokalna

Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej 2015-2020 jest owocem wspólnej pracy Centrum Komunikacji Społecznej, organizacji pozarządowych oraz miejskich instytucji i samorządów. Program wskazuje sposoby i dostępne narzędzia realizacji celów Społecznej Strategii Warszawy, dzięki którym samorząd warszawski możne wpierać rozwój wspólnot lokalnych w Warszawie. Głównym celem programu operacyjnego jest stworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych w m.st. Warszawie i zachęcenie mieszkańców Warszawy do włączania się we wspólne działania oraz do inicjowania oddolnych działań na rzecz swojego otoczenia, co będzie prowadzić do poprawy jakości życia, poczucia bezpieczeństwa, zwiększenia identyfikacji z miejscem zamieszkania i budowania tożsamości lokalnej.

 

Dorożkarnia jest operatorem Programu Spółdzielnia Kultury, była też współorganizatorem szkoleń wspólnie z Centrum Komunikacji Społecznej.

Spółdzielnia kultury to internetowa przestrzeń, w której instytucje, organizacje, grupy nieformalne i wszyscy chętni, nieodpłatnie dzielą się swoimi zasobami – przestrzenią, sprzętem, produktami kultury. Wśród nich znajdziecie również Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL), które realizują ideę otwartości na społeczność lokalną – sprzyjają realizowaniu pomysłów mieszkańców, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu. Spółdzielnia Kultury powstała z inicjatywy dzielnicowych domów kultury.

W Spółdzielni Kultury znajdują się zasoby, które możecie pożyczać nieodpłatnie na organizację działań lokalnych/kulturalnych/społecznych, które są niekomercyjne i otwarte dla mieszkańców Warszawy.
Z zasobów Spółdzielni może korzystać każda osoba, realizująca działania na powyższych zasadach, na rzecz społeczności lokalnej. Każdy też może dodać do bazy swoje zasoby. Pomagamy sobie bezpłatnie i budujemy sieć lokalnej współpracy.
Kategorie
MIEJSKIE PROGRAMY

senioralna Warszawa

Program Warszawa Przyjazna Seniorom jest odpowiedzią na wyzwania współczesności, w tym zmieniającą się sytuację demograficzną. W Programie zastosowano zintegrowane podejście, wrażliwe na specyfikę stylu życia seniorów. Problematykę seniorską wpisano w różnorodne inicjatywy, w wielu obszarach szeroko pojętej polityki społecznej.

Warszawa – Miasto Przyjazne Seniorom:

 • tworzy warunki do działań promujących aktywność seniorów, umożliwiając im kontynuację pracy, podejmowanie wyzwań społecznych i obywatelskich oraz realizację własnych planów
 • zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz przystosowuje swoje struktury do potrzeb i możliwości osób starszych
 • stawia za cel zmianę sposobu postrzegania seniorów i starości przez społeczeństwo, w szczególności przez dzieci i młodzież
 • uwzględnia zróżnicowanie grupy seniorów, stwarzając optymalne warunki dla osób aktywnych, bardziej operatywnych, umożliwiając zarazem sprawne funkcjonowanie osobom mniej mobilnym, o zawężonych możliwościach
 • pomaga korzystać z równych praw, zagospodarowując potencjał osób starszych oraz łagodząc ograniczenia wynikające z wieku
 •  łączy wszystkie grupy wiekowe, wzmacnia solidarność międzypokoleniową i sprzyja budowaniu poczucia wspólnoty
 • obejmuje zakresem także osoby zbliżające się do wieku emerytalnego.

 

W Dorożkarni:

 

 • Projekt Siekierki 55+ – powstał z myślą o mieszkańcach Siekierek, którzy chcą zagospodarować swój czas wolny. To propozycja zarówno dla osób aktywnych zawodowo, jak i dla tych, które są już na emeryturze.

Siekierki 55+ to cykl spotkań, wykładów, zajęć ruchowych, warsztatów oraz oprowadzań po wystawach i ciekawych miejscach na kulturalnej mapie Warszawy. Spotykamy się raz w tygodniu, poruszamy zagadnienia związane z historią Siekierek, urodą, zdrowiem, kulturą i sztuką. Poznajemy ciekawych i twórczych ludzi, nowe miejsca i zagadnienia, razem wychodzimy do kina i teatru.

Rezultatem naszych spotkań są fajne relacje sąsiedzkie, nowe znajomości, ciekawe doświadczenia, świetna kondycja fizyczna i psychiczna uczestników.

 

 

 • Akademia Sztuk Wszelakich 55+- projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Warszawy zainteresowanych malarstwem, sztuką i kulturą. Celem działania Akademii jest pogłębianie wiedzy, inspirowanie oraz poznawanie nowych miejsc, niszowych galerii oraz dużych muzeów.

Akademia to cykl wykładów, spotkań z twórcami, wizyt w pracowniach oraz oprowadzań po wystawach i ciekawych miejscach na artystycznej mapie Warszawy. Spotykamy się raz tygodniu, poruszamy zagadnienia sztuki współczesnej i historii sztuki, rozmawiamy o powiązaniach pomiędzy sztuką, kulturą i modą, poznajemy różne techniki malarskie, spotykamy się z młodymi artystami. Poznajemy ciekawych i twórczych ludzi, nowe miejsca i zagadnienia, razem wychodzimy do kina i

Kategorie
MIEJSKIE PROGRAMY

Młoda Warszawa

MŁODA WARSZAWA. MIASTO Z KLIMATEM DLA MŁODYCH 2015-2020

Jest to program, który wyznacza kierunki polityki młodzieżowej Warszawy. Jego główne cele to: poprawa jakości życia młodych ludzi oraz wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w życiu miasta. W ramach realizacji tego programu Dorożkarnia jest operatorem Sieci Warszawskich Festiwali Młodzieżowych. Jest to grupa robocza istniejąca od marca 2017 roku. W jej skład wchodzą producenci jedenastu młodzieżowych warszawskich festiwali. Festiwale młodzieżowe to okazja, aby móc  zaprezentować możliwości młodych ludzi zajmujących się kulturą. Za ich organizację odpowiada tylko i wyłącznie młodzież ze szkół ponadpodstawowych, która od podstaw tworzy wydarzenie artystyczne przyciągające od kilkuset do kilku tysięcy osób. Młodzi producenci korzystają z doświadczeń swoich starszych kolegów i koleżanek, którzy angażowali się w organizację festiwali w minionych latach. Dla nich realizujemy 2 razy w roku szkolenia w ramach Laboratorium Edukacji Kulturalnej.

 

Program „Przełącz się na młodzież”. W 2017 roku Dorożkarnia uczestniczyła w pilotażowym programie CKSu i Szkoły Liderów. Powstała Strategia realizacji programów młodzieżowych do roku 2021.

Kategorie
MIEJSKIE PROGRAMY

program – Mokotowski Format Szkolny

Mokotowski Format Szkolny – to projekt partnerstwa z mokotowskimi szkołami. W Dorożkarni, poprzez różnego typu działania artystyczne m. in. rysunek czy zajęcia teatralne, uczniowie poznają lokalną historię niezwykłego miejsca jakim są Siekierki.

Kategorie
MAL MIEJSKIE PROGRAMY

Miejsce Aktywności Lokalnej

 

Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL) Siekierki to: 
 • Przestrzeń fizyczna – nieodpłatne udostępnianie sal w Dorożkarni na realizowanie działań niekomercyjnych dla społeczności lokalnej np. akcji charytatywnych, spotkań pasjonatów, koncertów zespołów amatorskich, wernisaży lokalnych artystów, bezpłatnych warsztatów tematycznych 
 • Wsparcie Waszych pomysłów – wspólna organizacja działań społecznych dla mieszkańców i mieszkanek osiedla Siekierki, które sprzyjają nawiązywaniu sąsiedzkich relacji, rozwojowi pasji czy aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższej okolicy. 

Jeśli masz pomysł na działanie na Siekierkach śmiało pisz na adres: katarzyna.salinger@dorozkarnia.pl 

W ramach MAL-u Siekierki zorganizowaliśmy już: 
 • Fotospotkania na Siekierkach – warsztaty fotograficzne (2 razy w miesiącu)
 • „to właśnie MIŁOŚĆ” – walentynkowa sesja fotograficzna
 • „Morsjanin” – wystawa fotograficzna Łukasza Sakowskiego i Cezarego Tkaczyka
 • Planszówki z grupą CzeSiek i Zgrana Szafa – comiesięczne spotkania dla miłośników gier planszowych; 
 • Warsztaty pasjonatów i pasjonatek z okolic Siekierek: warsztaty pielęgnacji skóry, warsztaty genealogiczne, warsztaty „Od listka do korzenia”, warsztaty z jogi głosu, warsztaty z dziergania itp.; 
 • Wyprzedaże garażowe; 
 • Literackie kolacje na Siekierkach – projekt związany z pisaniem reportaży o codziennym życiu na Siekierkach; 
 • Wernisaże i wystawy prac: „Wyrazy myśli i przeżyć” (Andrzej Popiel), „Moje kropki – Ona i On” (Ula Świerad)  
 • Zimowy Plac Zabaw – otwarta przestrzeń dla rodziców z małymi dziećmi, dostępna w okresie zimowym. 

 

Content | Menu | Access panel