Kategorie
MIEJSKIE PROGRAMY

senioralna Warszawa

Program Warszawa Przyjazna Seniorom jest odpowiedzią na wyzwania współczesności, w tym zmieniającą się sytuację demograficzną. W Programie zastosowano zintegrowane podejście, wrażliwe na specyfikę stylu życia seniorów. Problematykę seniorską wpisano w różnorodne inicjatywy, w wielu obszarach szeroko pojętej polityki społecznej.

Warszawa – Miasto Przyjazne Seniorom:

  • tworzy warunki do działań promujących aktywność seniorów, umożliwiając im kontynuację pracy, podejmowanie wyzwań społecznych i obywatelskich oraz realizację własnych planów
  • zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz przystosowuje swoje struktury do potrzeb i możliwości osób starszych
  • stawia za cel zmianę sposobu postrzegania seniorów i starości przez społeczeństwo, w szczególności przez dzieci i młodzież
  • uwzględnia zróżnicowanie grupy seniorów, stwarzając optymalne warunki dla osób aktywnych, bardziej operatywnych, umożliwiając zarazem sprawne funkcjonowanie osobom mniej mobilnym, o zawężonych możliwościach
  • pomaga korzystać z równych praw, zagospodarowując potencjał osób starszych oraz łagodząc ograniczenia wynikające z wieku
  •  łączy wszystkie grupy wiekowe, wzmacnia solidarność międzypokoleniową i sprzyja budowaniu poczucia wspólnoty
  • obejmuje zakresem także osoby zbliżające się do wieku emerytalnego.

 

W Dorożkarni:

 

  • Projekt Siekierki 55+ – powstał z myślą o mieszkańcach Siekierek, którzy chcą zagospodarować swój czas wolny. To propozycja zarówno dla osób aktywnych zawodowo, jak i dla tych, które są już na emeryturze.

Siekierki 55+ to cykl spotkań, wykładów, zajęć ruchowych, warsztatów oraz oprowadzań po wystawach i ciekawych miejscach na kulturalnej mapie Warszawy. Spotykamy się raz w tygodniu, poruszamy zagadnienia związane z historią Siekierek, urodą, zdrowiem, kulturą i sztuką. Poznajemy ciekawych i twórczych ludzi, nowe miejsca i zagadnienia, razem wychodzimy do kina i teatru.

Rezultatem naszych spotkań są fajne relacje sąsiedzkie, nowe znajomości, ciekawe doświadczenia, świetna kondycja fizyczna i psychiczna uczestników.

 

 

  • Akademia Sztuk Wszelakich 55+- projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Warszawy zainteresowanych malarstwem, sztuką i kulturą. Celem działania Akademii jest pogłębianie wiedzy, inspirowanie oraz poznawanie nowych miejsc, niszowych galerii oraz dużych muzeów.

Akademia to cykl wykładów, spotkań z twórcami, wizyt w pracowniach oraz oprowadzań po wystawach i ciekawych miejscach na artystycznej mapie Warszawy. Spotykamy się raz tygodniu, poruszamy zagadnienia sztuki współczesnej i historii sztuki, rozmawiamy o powiązaniach pomiędzy sztuką, kulturą i modą, poznajemy różne techniki malarskie, spotykamy się z młodymi artystami. Poznajemy ciekawych i twórczych ludzi, nowe miejsca i zagadnienia, razem wychodzimy do kina i