Kategorie
MIEJSKIE PROGRAMY

Warszawa lokalna

Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej 2015-2020 jest owocem wspólnej pracy Centrum Komunikacji Społecznej, organizacji pozarządowych oraz miejskich instytucji i samorządów. Program wskazuje sposoby i dostępne narzędzia realizacji celów Społecznej Strategii Warszawy, dzięki którym samorząd warszawski możne wpierać rozwój wspólnot lokalnych w Warszawie. Głównym celem programu operacyjnego jest stworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych w m.st. Warszawie i zachęcenie mieszkańców Warszawy do włączania się we wspólne działania oraz do inicjowania oddolnych działań na rzecz swojego otoczenia, co będzie prowadzić do poprawy jakości życia, poczucia bezpieczeństwa, zwiększenia identyfikacji z miejscem zamieszkania i budowania tożsamości lokalnej.

 

Dorożkarnia jest operatorem Programu Spółdzielnia Kultury, była też współorganizatorem szkoleń wspólnie z Centrum Komunikacji Społecznej.

Spółdzielnia kultury to internetowa przestrzeń, w której instytucje, organizacje, grupy nieformalne i wszyscy chętni, nieodpłatnie dzielą się swoimi zasobami – przestrzenią, sprzętem, produktami kultury. Wśród nich znajdziecie również Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL), które realizują ideę otwartości na społeczność lokalną – sprzyjają realizowaniu pomysłów mieszkańców, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu. Spółdzielnia Kultury powstała z inicjatywy dzielnicowych domów kultury.

W Spółdzielni Kultury znajdują się zasoby, które możecie pożyczać nieodpłatnie na organizację działań lokalnych/kulturalnych/społecznych, które są niekomercyjne i otwarte dla mieszkańców Warszawy.
Z zasobów Spółdzielni może korzystać każda osoba, realizująca działania na powyższych zasadach, na rzecz społeczności lokalnej. Każdy też może dodać do bazy swoje zasoby. Pomagamy sobie bezpłatnie i budujemy sieć lokalnej współpracy.