Kategorie
MIEJSKIE PROGRAMY

współpraca z organizacjami pozarządowymi

Dorożkarnia wyrosła z sektora pozarządowego, w którym współpraca jest jedną z ważnych wartości.

Sprawne funkcjonowanie dzisiejszych społeczności narodowych, regionalnych czy lokalnych stawia

olbrzymie wymagania. Partnerstwo i dialog społeczny zwiększają szansę sprostania im.

Dorożkarnia współpracuje z:

  • Fundacja Bo Warto
  • Teatrem Pijana Sypialnia
  • Teatrem Baza
  • Fundacją Art Committed
  • Grupą nieformalną Siostry Chaosu-Kosmosu